Afstemme betalinger, der ikke kan udlignes automatisk

Det kan være nødvendigt at håndtere betalinger til din bankkonto, der ikke kan udlignes på en relateret åben debitor-, kreditor eller bankkontopost. Det kan skyldes, at der ikke findes noget dokument i Finance and Operations, Business edition, som betalingen kan udlignes til, eller at det relaterede dokument i Finance and Operations, Business edition har et andet beløb end f.eks. transaktionsbeløbet på grund af valutakurser. I vinduet Betalingsudligningskladde vises alle transaktionsbeløb for betalinger, som endnu ikke er udlignet, i feltet Difference, herunder beløb, der ikke kan udlignes af årsager som f.eks. dem ovenfor.

Betalinger, der ikke kan udlignes, kan blive vist på betalingsudligningskladdelinjer på følgende måder:

  • Værdien i feltet Difference er lig med værdien i feltet Transaktionsbeløb, hvilket angiver, at ingen del af betalingen kan udlignes til en relateret åben debitor-, kreditor- eller bankkontopost.
  • Værdien i feltet Difference er lavere end værdien i feltet Transaktionsbeløb, hvilket angiver, at en del af betalingen kan udlignes til en relateret åben debitor-, kreditor- eller bankkontopost. Den resterende del af betalingen kan ikke udlignes og skal afstemmes manuelt eller ved bogføring direkte på en konto.

Når du vil afstemme sådanne betalinger, kan du vælge knappen Overfør difference til konto og derefter angive, hvilken konto beløbet i feltet Difference skal bogføres på, når du bogfører betalingsudligningskladden.

Tip

Der findes lignende funktioner, som bruges til at konfigurere automatisk afstemning af tilbagevendende betalinger, der kan udlignes på relaterede åbne debitor-, kreditor- eller bankkontoposter. Du kan finde flere oplysninger under Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti

Sådan afstemmes betalinger, der ikke kan udlignes

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Betalingsudbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbne en kladde til betalingsafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.
  3. Vælg Overfør difference til konto. Vinduet Overfør difference til konto åbnes.
  4. I feltet Kontotype skal du angive den kontotype, som betalingsbeløbet vil blive bogført til.
  5. I feltet Kontonr. skal du angive den kontotype, som betalingsbeløbet vil blive bogført til.
  6. I feltet Beskrivelse skal du angive tekst, der beskriver denne direkte betalingsbogføring. Som standard indsættes teksten i feltet Transaktionstekst på betalingsudligningskladdelinjen.
  7. Vælg knappen OK.

Hvis værdien i feltet Difference er lig med værdien i feltet Transaktionsbeløb, når du har bogført betalingsudligningskladden, bliver hele betalingen på kladdelinjen bogført direkte på den angivne modkonto.

Hvis værdien i feltet Difference er lavere end værdien i feltet Transaktionsbeløb, oprettes der en ekstra kladdelinje med den samme tekst og dato og differencen indsættes i feltet Transaktionsbeløb. På den oprindelige kladdelinje fratrækkes differencen fra værdien i feltet Transaktionsbeløb, og betalingen vil forsat blive udlignet på den relaterede debitor-, kreditor- eller bankkontopost. Når du bogfører betalingsudligningskladden, bliver en del af betalingen bogført som en udlignet betaling. Den anden del af betalingen vil blive bogført direkte på den angivne konto.

Se også

Administrere tilgodehavender
Salg
Arbejde med Finance and Operations, Business edition