Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer

Du kan rette eller annullere en bogført salgsfaktura. Dette er nyttigt, hvis du laver en fejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring.

Bemærk

Efter en bogført salgsfaktura er blevet helt eller delvist betalt, kan du ikke rette eller annullere den fra selve den bogførte salgsfaktura. I stedet for skal du manuelt oprette en salgskreditnota for at gøre salget ugyldigt og tilbagebetale debitoren, evt. administreret med en salgsreturvareordre. Du kan finde flere oplysninger i Behandle salgsreturvarer eller annulleringer.

I vinduet Bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Ret eller Annuller for at udføre de handlinger, der er beskrevet i den følgende tabel.

Handling Beskrivelse
Ret Den bogførte salgsfaktura er annulleret. En ny salgsfaktura med de samme oplysninger oprettes. Du kan foretage rettelsen og derefter fortsætte salget. Den nye salgsfaktura har et andet nummer end den første salgsfaktura. En rettelsessalgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. På den oprindeligt bogførte salgsfaktura er afkrydsningsfelterne Annuller og Betalt markeret.
Annuller Den bogførte salgsfaktura er annulleret. En rettelsessalgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. På den oprindeligt bogførte salgsfaktura er afkrydsningsfelterne Annuller og Betalt markeret.

Når du retter eller annullerer en bogført salgsfaktura, anvendes den rettede salgskreditnota på alle finanskonti og lageropgørelsesposter, der blev oprettet, da den oprindelige salgsfaktura blev bogført. På denne måde tilbageføres den bogførte salgsfaktura i dine finansposter, og rettelsessalgskreditnotaen efterlades til revisionsspor.

Hvis du vil rette en bogført salgsfaktura

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bogf. salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den bogførte salgsfaktura, som du vil rette.

  Bemærk

  Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke rette den bogførte salgsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

 3. I vinduet Bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Ret.
 4. En ny salgsfaktura med de samme oplysninger oprettes, hvor du kan foretage en rettelse. Feltet Annulleret på den første bogførte salgsfaktura ændres til Ja.

  En salgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura.

 5. Vælg handlingen Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte salgskreditnota, som gør den oprindelige bogførte salgsfaktura ugyldig.

Hvis du vil annullere en bogført salgsfaktura

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bogf. salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den bogførte salgsfaktura, som du vil annullere.

  Bemærk

  Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke annullere den bogførte salgsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

 3. I vinduet Bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Annuller.

  En salgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. Feltet Annulleret på den første bogførte salgsfaktura ændres til Ja.

 4. Vælg Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte salgskreditnota, som gør den oprindelige bogførte salgsfaktura ugyldig.

Se også

Salg
Konfigurere salg
Sende dokumenter som mail
Arbejde med Finance and Operations, Business edition