Foretage direkte leveringer

En direkte levering er en levering af varer fra en af dine leverandører direkte til din kunde.

Når en salgsordre er markeret til direkte levering, og du opretter en købsordre, som angiver kunden i feltet Sælg til kundenr., kan du sammenkæde de to dokumenter og dermed bede leverandøren levere direkte til kunden.

Sådan oprettes en salgsordre til direkte levering

Hvis du vil forberede en direkte levering, skal du oprette en salgsordre for en vare som normalt, bortset fra at du skal angive på salgslinjen, at salget kræver direkte levering.

 1. Opret en salgsordre for en vare. Du kan finde flere oplysninger i Sælge produkter.
 2. Markér afkrydsningsfeltet Direkte levering på salgsordrelinjen for den direkte levering. Brug funktionen Vis kolonner, hvis feltet ikke vises. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse dit arbejdsområde.

Sådan oprettes købsordren til direkte levering

Hvis du vil forberede en direkte levering af den vare, der skal sælges, kan du oprette en købsordre som normalt, bortset fra skal du angive på købsordren, at den skal leveres til kunden, ikke til dig selv.

 1. Opret en indkøbsordre. Du skal ikke udfylde nogen felter på linjerne. Du kan finde flere oplysninger under Registrere køb.
 2. I feltet Kundenr skal du vælge den kunde, som du sælger til.
 3. Vælg handlingen Direkte leveringer, og vælg derefter handlingen Hent salgsordre.
 4. I vinduet Salgsoversigt skal du vælge den salgsordre, du forberedt i afsnittet "Sådan oprettes en salgsordre til direkte levering".
 5. Vælg knappen OK.

Linjeoplysningerne på salgsordren indsættes på købsordrelinjen(erne).

Nu kan du bede leverandøren levere varerne til kunden, f.eks. ved at sende købsordren som en PDF.

Sådan får du vist den tilknyttede købsordre fra salgsordren

 • Markér salgsordrelinjen til direkte levering, vælg handlingen Ordre, vælg handlingen Direkte levering, og vælg derefter handlingen Købsordre.

Sådan bogfører du en direkte levering

Når kreditoren har leveret varerne, kan du bogføre salgsordren som leveret. Du kan også bogføre købsordren, men kun med indstillingen Modtag, indtil salgsordren er faktureret.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn den salgsordre, du oprettede i afsnittet "Sådan oprettes en salgsordre til direkte levering".
 3. I feltet Levér (antal) skal du angive, hvor mange varer af ordreantallet der skal leveres, hele eller en del af ordreantallet.
 4. Vælg handlingen Bogfør eller Bogfør og send.
 5. Vælg enten indstillingen Levér for at fakturere senere, eller vælg indstillingen Levér og fakturer for at fakturere med det samme.

Se også

Oprette specialordrer|
Sælge produkter
Registrere køb
Salg
Lagerbeholdning
Arbejde med Finance and Operations, Business edition