Registrere specialsalgspriser og -rabatter

De forskellige pris- og rabataftaler, der gælder ved salg til forskellige debitorer, skal defineres, så de aftalte regler og værdier anvendes i de salgsdokumenter, der oprettes for debitorerne.

Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Finance and Operations, Business edition for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Beregning af bedste pris".

Med hensyn til priser kan du få en særlig salgspris indsat på salgslinjerne, hvis en bestemt kombination af kunde, vare, minimumantal, enhed eller start-/slutdato findes.

Med hensyn til rabatter kan du oprette og bruge to typer salgsrabat:

Rabattype Beskrivelse
Salgslinjerabat En beløbsrabat, der indsættes på salgslinjerne, hvis en bestemt kombination af kunde, vare, minimumsantal, enhed eller start-/slutdato findes. Dette fungerer på samme måde som for salgspriser.
Fakturarabat En procentvis rabat, der fratrækkes fra dokumenttotalen, hvis værdibeløbet for alle linjer i et salgsdokument overstiger et bestemt minimum.

Da salgspriser og salgslinjerabatter er baseret på en kombination af vare og debitor, kan du også udføre denne konfiguration fra varekortet for den vare, som reglerne og værdierne gælder for.

Bemærk

Hvis du ikke ønsker, at en vare nogensinde skal sælges med rabat, kan du lade rabatfelterne på varekortet være tomme, og medtag ikke varen i nogen opsætningen af linjerabat.

Sådan konfigureres salgspriser for en debitor

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Priser.

  Feltet Salgstype er på forhånd udfyldt med Debitor, og feltet Salgskode er udfyldt med debitornummeret.

 3. Udfyld felterne på linjen efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger. Udfyld en linje for hver kombination, som yder en særlig salgspris til kunden.

Sådan konfigureres salgslinjerabatter for en debitor

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Linjerabatter.

  Feltet Salgstype er på forhånd udfyldt med Debitor, og feltet Salgskode er udfyldt med debitornummeret.

 3. Udfyld felterne på linjen efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger. Udfyld en linje for hver kombination, som yder en salgslinjerabat til kunden.

Sådan oprettes en fakturarabat for en debitor

Når du har besluttet, hvilke kunder der skal have fakturarabatter, skal du angive fakturarabatkoden på debitorkortene og definere betingelserne for hver kode.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn debitorkortet for en debitor, der kan ydes mængderabat til.
 3. Vælg en kode i feltet Fakturarabatkode for de fakturarabatbetingelser, som skal bruges til automatisk beregning af fakturarabat til debitoren.

Bemærk

Fakturarabatkoder repræsenteres af eksisterende debitorkort. Det gør det muligt hurtigt at tildele betingelserne for fakturarabatten til debitorer ved at vælge navnet på en anden debitor, der skal have samme betingelser.

Proceed to set up new the sales invoice discount terms.
 1. I vinduet Debitorkort skal du vælge handlingen Fakturarabatter. Vinduet Deb./fakt.-rabatter åbnes.
 2. Angiv koden for den valuta, som fakturarabatbetingelserne på linjen gælder for, i feltet Valutakode. Lad feltet stå tomt for at angive fakturarabatbetingelser for RV.
 3. Angiv det minimumsbeløb, der berettiger til rabatten, i feltet Min. beløb.
 4. I feltet Rabatpct. skal du angive fakturarabatten som en procentdel af fakturabeløbet.
 5. Gentag trin 5-7 for hver valuta, som debitoren får en personlig fakturarabat for.

Fakturarabatten er nu oprettet og knyttet til den pågældende debitor. Når du vælger debitorkoden i feltet Fakturarabatkode på andre debitorkort, knyttes samme fakturarabat til den pågældende debitor.

Sådan arbejder du med salgsfakturarabatter og servicegebyrer

Når du bruger fakturarabatter, bestemmer fakturabeløbet størrelsen af rabatten.

I vinduet Deb./fakt.-rabatter kan du også føje et servicegebyr til fakturaer over en vis størrelse.

Du skal angive nogle oplysninger i programmet, før du kan bruge fakturarabatter i forbindelse med salg. Du skal angive:

 • hvilke debitorer der skal tildeles denne type rabat.
 • hvilken rabatprocent du vil bruge.

Hvis dine fakturarabatter skal beregnes automatisk, kan du angive dette i vinduet Salgsopsætning.

Du kan angive for hver kunde, om du til yde fakturarabat, hvis betingelserne er opfyldt, dvs. hvis fakturabeløbet er stort nok. Du kan definere, at betingelserne for fakturarabatten er DKK for danske debitorer og udenlandsk valuta for udenlandske debitorer.

Du kan knytte rabatter til bestemte fakturabeløb i vinduerne Deb./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter i hvert vindue. Hver debitor kan have sit eget vindue, eller du kan sammenkæde flere debitorer i det samme vindue.

Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til eller i stedet for rabatprocenten.

Tip

Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste oplysninger i programmet. Det gør det nemmere at se, hvilke debitorer der kan knyttes til samme fakturarabatvindue. Jo færre vinduer, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.

Beregning af bedste pris

Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Finance and Operations, Business edition for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer.

Den bedste pris er den lavest tilladte pris med den størst tilladte linjerabat på en givet dato. Finance and Operations, Business edition beregner automatisk dette, når enhedsprisen og linjerabatprocenten for varer indsættes på nye dokument- og kladdelinjer.

Bemærk

I det følgende beskrives, hvordan den bedste pris beregnes for salg. Beregningen er den samme for køb.

 1. Finance and Operations, Business edition kontrollerer kombinationen af faktureringsdebitoren og varen automatisk og beregner derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:

  • Har denne kunde en pris-/rabataftale, eller tilhører kunden en gruppe, der har en sådan aftale?
  • Er varen eller varerabatgruppen på linjen medtaget i nogen af disse pris/rabataftaler?
  • Ligger ordredatoen (bogføringsdatoen for faktura- eller kreditnotaen) inden for start- og slutdatoen for pris-/rabataftalen?
  • Er enhedskoden angivet? Hvis den gør det, kontrollerer Finance and Operations, Business edition, om der er priser/rabatter med samme enhedskode, og om der er priser/rabatter, uden at der er tilknyttet en enhedskode.
 2. Finance and Operations, Business edition kontrollerer, om der ligger pris-/ rabataftaler i oplysningerne om dokument- eller kladdelinjen og indsætter derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:

  • Er der et krav om et mindste antal i pris-/ rabataftalen, som er opfyldt?
  • Er der et krav om valuta i pris-/ rabataftalen, som er opfyldt? Hvis der er det, indsættes den laveste pris og den højeste linjerabat for valutaen, selvom den lokale valuta giver en bedre pris. Hvis der ikke er nogen pris-/rabataftale for den angivne valutakode, indsætter Finance and Operations, Business edition den laveste pris og den højeste linjerabat i din lokale valuta.

Hvis der ikke kan beregnes en særpris for varen på linjen, indsættes seneste indirekte omkostning eller enhedsprisen fra varekortet.

Sådan kopieres salgspriser

Hvis du vil kopiere en salgspris, f.eks. en individuel kundes salgspriser til brug for en debitorprisgruppe, skal du køre Forslå salgspris på kladde. kørsel. Kørslen findes i vinduet Salgspriskladde.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Salgspriskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Foreslå salgspris på kld. .
 3. Udfyld felterne Salgstype og Salgskode i oversigtspanelet Salgspriser med de oprindelige salgspriser, du vil kopiere.
 4. Udfyld felterne Salgstype og Salgskode i den øverste del af vinduet med den type og det navn, du vil have salgspriserne kopieret til.
 5. Hvis kørslen skal oprette nye priser, skal du markere feltet Opret nye priser.
 6. Vælg knappen OK for at udfylde linjerne i vinduet Salgspriskladde med de foreslåede nye priser for at angive, at de er gyldige for den valgte Salgstype.

Bemærk

Kørslen betyder kun, at der udformes forslag, ikke, at ændringerne bliver gennemført. Hvis du er tilfreds med forslagene, og du vil implementere dem, dvs. indsætte dem i tabellen Salgspris, kan du bruge kørslen Implementer prisændring, der findes under fanen Handlinger, i gruppen Funktioner i vinduet Salgspriskladde.

Se også

Konfigurere salg
Salg
Arbejde med Finance and Operations, Business edition