Fremgangsmåde: Konfigurere sælgere

I mange virksomheder er der behov for at kunne følge de enkelte medarbejderes (sælgeres) præstationer som grundlag for beregning af salgsprovision eller bonus. Se f.eks. rapporten Salgsprovision. Virksomheden kan også have behov for at knytte en sælger til hver kontakt.

Når du har oprettet en sælger i vinduet Sælgere, kan du vælge sælgeren i feltet Sælgerkode i alle relevante poster, f.eks. finanskonto, debitor, kreditor, kontakter og kampagnekort. Når du bogfører eller opretter fakturaer, kreditnotaer, kladdelinjer, rentenotaer osv., overføres sælgerkoden til de resulterende finansposter.

Sådan defineres en sælgerkoder

  1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport Søg efter side eller rapport, angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.
  2. I vinduet Sælgere skal du vælge handlingen Ny.

Se også

Konfigurere salg
Salg
Arbejde med Finansielle oplysninger