Ændring af grundlæggende indstillinger

I vinduet Mine indstillinger kan du se og ændre grundlæggende indstillinger for Finance and Operations, Business edition.

Rollecenter

Rollecenteret repræsenterer startsiden, der er beregnet til rollens behov. På startsiden kan du få et overblik over virksomheden. Til venstre vises en navigationslinje, som giver dig nem adgang til debitorer, kreditorer, varer osv.

Du finder ruden Aktiviteter i midten. Aktiviteter viser aktuelle data, og du kan klikke eller trykke på dem for hurtigt at få adgang til det valgte dokument. Nøgletal kan konfigureres til at vise et valgt diagram for en grafisk visning af f.eks. pengestrøm eller indtægter og udgifter.

Du kan også oprette en række favoritdebitorer på startsiden for konti, som du handler med ofte eller skal have særlig opmærksomhed på. Brug pilene til at skjule en del af siden og få mere plads til at se specifikke oplysninger. Øverst på startsiden finder du alle de handlinger, der kan anvendes på det aktuelle indhold. Dette kan også skjules, og du behøver kun at vælge det skjulte område for at få det vist igen.

Sådan ændres et rollecenter

Standardrollecenteret er Virksomhedsleder, men du kan vælge et andet rollecenter, der passer bedre til dine behov.

  1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Indstillinger Indstillinger og derefter vælge Indstillinger.
  2. I vinduet Mine indstillinger skal du i feltet Rollecenter vælge det rollecenter, du vil angive som standard. Vælg f.eks Regnskabsmedarbejder.
  3. Vælg knappen OK.

Virksomhed

En virksomhed fungerer som en beholder for data i Finance and Operations, Business edition. Der kan være flere virksomheder i en database, men du kan vælge kun ét ad gangen.

Standardfirmaet kaldes CRONUS og indeholder kun demonstrationsdata.

Tip

Hvis du vil vise et andet navn til din virksomhed i programmet (f.eks. på startsiden), skal du indstille feltet Navn på siden Virksomhedsoplysninger eller i feltet Visningsnavn på siden Virksomheder.

Arbejdsdato

Standardarbejdsdatoen er normalt dags dato. Du skal muligvis midlertidigt ændre arbejdsdatoen for at kunne udføre opgaver, f.eks. udføre transaktioner for en dato, der ikke er dags dato.

Tip

Hvis du hurtigt vil indtaste arbejdsdatoen i et datofelt, skal du skrive w. Hvis du hurtigt vil indtaste dags dato i datofeltet, skal du skrive t.

Vigtigt

Arbejdsdatoen ændres kun, indtil du lukker virksomheden, eller indtil datoen skifter. Hvis du vælger et andet regnskab eller åbner det samme regnskab næste dag og stadig har brug for at angive en anden arbejdsdato, skal du angive arbejdsdatoen igen.

Land/område

Indstillingen Område bestemmer, hvordan datoer, klokkeslæt, tal og valutaer vises og formateres.

Ændre, hvornår jeg modtager notifikationer

Vælg dette link for at få vist eller ændre de notifikationer, du får om bestemte hændelser eller ændringer af status, når du er ved at fakturere en kunde, der har et forfaldent beløb, eller den disponible lagerbeholdning er lavere end det antal, du er ved at sælge. Du kan finde flere oplysninger under Smarte notifikationer.

Se også

Arbejde med Finance and Operations, Business edition
Tilpasse din Finance and Operations, Business edition-oplevelse