Udvidelsen Envestnet Yodlee Bank Feeds

Med tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds kan du knytte systembankkontoen til din onlinebankkonto for hurtigt at afstemme indbetalinger til bankkonti. Det betyder, at det seneste bankkontoudtog automatisk eller manuelt indlæses i udligningskladden, hvilket sikrer, at du altid behandler de seneste betalinger med minimal risiko for fejl.

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds giver følgende fordele:

  • Fjerner behovet for manuel indtastning.
  • Forbedrer effektivitet og nøjagtighed, når du udfører en udligning af en betaling.
  • Understøtter et stort antal banker.
  • Tillader opdaterede oplysninger om banktransaktioner fra Finance and Operations, Business edition.
  • Understøtter manuelle samt automatiske bankfeeds.
  • Gør det muligt at outsource betalingsudligning til en bogholder ved at give adgang til bankkontoudtog.

Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Se også

Tilpasse Finance and Operations, Business edition ved hjælp af udvidelser
Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti
Arbejde med Finance and Operations, Business edition