Bliv klar til at handle

Tillykke, du lige har startet din første virksomhed i Finance and Operations, Business edition.

For at blive klar til at handle kan gå til vinduet Virksomhedshjælp, hvor du kan starte assisterede opsætningsvejledninger, videoer eller emner i Hjælp for valgte opsætningsopgaver. Du åbner vinduet fra diagrammet i Virksomhedsleder-rollecenteret ved at vælge rullelisten Virksomhedshjælp og derefter vælge handlingen Vis konfigurations- og hjælperessourcer. Når du opdaterer siden, erstattes diagrammet med opsætningen og hjælperessourcer.

I rollecenteret nederst i navigationsruden kan du finde menuen Installation og udvidelser. Udvid knappen Start for at få vist navigationsruden. Her kan du få adgang til en oversigt over assisteret opsætning, der kan hjælpe dig i gang. Når du har overført data som kreditorer, debitorer og varer fra dit eksisterende økonomisystem, er du klar til at begynde. Men afhængigt af dine behov skal du overveje, om den assisterede opsætning kan hjælpe dig. Hvis et område ikke dækkes af en assisterede opsætning, skal du vælge handlingen Manuel opsætning for at få adgang til opsætningsvinduer, hvor du kan udfylde opsætningsfelter for alle områder manuelt. Du kan også finde flere oplysninger under Opsætning af Finance and Operations, Business edition.

Bemærk

Oversigten over opsætningsvejledninger, udvidelser og tjenester, der er tilgængelige, afhænger af den brugeroplevelse, du vælger for din virksomhed. Oplevelsen Grundlæggende giver adgang til mindre end oplevelsen Essentiel. Første gang du logger på, bruger du den grundlæggende oplevelse. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Finance and Operations, Business edition-oplevelse.

I vinduet Assisteret opsætning kan du finde følgende i Basis-oplevelsen:

Assisteret opsætning Beskrivelse
Konfigurere din virksomhed Opretter en ny prøvevirksomhed, hvor du kan indtaste data og afprøve vores Finance and Operations, Business edition. Hvis du har gennemgået introduktionspræsentationen, er dette sikkert allerede Afsluttet.
Overflyt virksomhedsdata Gør det muligt at indlæse eksisterende virksomhedsdata som kreditorer, debitorer og varer fra Excel eller Quickbooks.
Konfigurere salgsafgifter Hjælper dig i gang med standardskattegrupper og tildeler skatteområdekoder, som du kan tildele til debitorer og kreditorer for automatisk at beregne salgsafgifter i salgs- eller købsdokumenter.
Konfigurer mail Gør det muligt for dig at sende mails direkte fra f.eks. salgsordrer eller kontakter i Finance and Operations, Business edition.
Konfig. Office-tilf.prog. Konfigurerer muligheden for at bruge og starte Finance and Operations, Business edition fra Outlook.
Konfig. godkendelsesworkflow Konfigurerer muligheden for automatisk at underretter en godkender, når en bruger forsøger at oprette eller ændre bestemte værdier i dokumenter, kladdelinjer eller på kort som f.eks. et beløb over en angivet grænse.
Konfigurer maillogføring Konfigurerer muligheden for at gemme mailkorrespondance i Finance and Operations, Business edition for at følge op på interaktioner.
Konfigurere Finance and Operations, Business edition-konnektor Opretter forbindelse til Dynamics 365 for Sales, som gør det muligt at synkronisere data, f.eks oplysninger om kontakter og salgsordrer.

Når du har udført en assisteret opsætning, markeres den som Afsluttet. Når du vil udføre den assisterede opsætning, skal du vælge de tre punktummer, den såkaldte genvejsmenu, og derefter kan du vælge Start opsætning.

Start

På startsiden kan du få et overblik over virksomheden. Til venstre vises en navigationslinje, som giver dig nem adgang til debitorer, kreditorer, varer osv. Du finder ruden Aktiviteter i midten. Aktiviteter viser aktuelle data, og du kan klikke eller trykke på det for hurtigt at få adgang til det valgte dokument. Nøgletal kan konfigureres til at vise et valgt diagram for en grafisk visning af f.eks. pengestrøm eller indtægter og udgifter. Du kan også oprette en række Favoritdebitorer på startsiden for konti, som du handler med ofte eller skal have særlig opmærksomhed på. Brug pilene til at skjule en del af siden og få mere plads til at se specifikke oplysninger. Øverst på startsiden finder du alle de handlinger, der kan anvendes på det aktuelle indhold. Dette kan også skjules, og du behøver kun at klikke på eller trykke i det skjulte område for at få det vist igen.

Virksomhedsoplysninger

Under Virksomhedsindstillinger kan du se og redigere opsætningsoplysninger om den aktuelle virksomhed, meget af det er udfyldt på forhånd, hvis du fuldførte den assisterede opsætning Konfigurer virksomhed, da du oprettede Finance and Operations, Business edition. Hvis du vil ændre virksomhedens logo, kontaktoplysninger, bankindstillinger eller momsoplysninger, kan du gøre det i dette vindue.

Tilføje brugere og rettigheder

Hvis du vil tilføje flere brugere, kan dette gøres fra Office 365 Administration. Du kan finde flere oplysninger under Føje brugere til Office 365 til virksomheder. Når brugerne er oprettet i Office 365, kan de importeres i vinduet Brugere ved hjælp af handlingen Hent brugere fra Office 365. Du kan derefter fortsætte med at give tilladelser til brugere og organisere dem i brugergrupper. Du kan finde flere oplysninger i Administrere brugere og rettigheder.

Sådan får du hjælp

I Finance and Operations, Business edition kan du finde værktøjstip, der kan hjælpe med at føre dig gennem de forskellige forretningsprocesser. Hvert værktøjstip indeholder linket Lær mere, som fører til produkthjælp. Spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne henviser også til produkthjælp.

Efterfølgende trin

Baseret på de overflyttede data, kan du nu fortsætte med at oprette nye salgs- eller købsdokumenter. Brug sektionen Min virksomhed på din Startside til hurtigt at oprette et nyt salgstilbud, salgsfaktura, salgsordre, købsfaktura eller betalingsregistrering.

Se også

Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition
Administrere brugere og deres rettigheder

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!