Ændre, hvilket layout der aktuelt bruges i en rapport

En rapport kan konfigureres med flere rapportlayout, som du kan skifte mellem efter behov.

Afhængig af de layout, der er tilgængelige for en rapport, kan du vælge at bruge et indbygget RDLC-rapportlayout, et indbygget Word-rapportlayout eller et brugerdefineret layout. Find flere oplysninger om RDLC- og Word-rapportlayout, indbyggede og brugerdefinerede layout og mere under Administration af rapportlayout.

Sådan ændrer du layoutet, der bruges i en rapport

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Valg af rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.
  Vinduet Valg af rapportlayout viser en liste over alle de rapporter, der er tilgængelige for det firma, der er angivet i feltet Virksomhed øverst i vinduet. Feltet Valgt layout angiver det layout, der aktuelt bruges af rapporten.
 2. Angiv feltet Virksomhed øverst i vinduet til det firma, der indeholder rapporten.
 3. Hvis du vil ændre layoutet for en rapport, skal du i rækken for rapporten på listen angive feltet Valgt layout til en af følgende indstillinger:

  • RDLC (indbygget), bruger det indbyggede RDLC-rapportlayout i rapporten.
  • Word (indbygget), bruger det indbyggede Word-rapportlayout i rapporten.
  • Brugerdefineret, bruger et brugerdefineret layout i rapporten.
   Du kan se, hvilke brugerdefinerede layout der er tilgængelige for rapporten i faktaboksen Rapportlayoutdel. Hvis der ikke er nogen brugerdefinerede layout for rapporten, skal du først oprette ét. Hvis du vælger denne indstilling, kan du gå til den næste procedure for at angive et brugerdefineret layout, du vil bruge.

   Bemærk

   Hvis du vælger RDLC (indbygget) eller Word (indbygget) , og du får en fejlmeddelelse om, at rapporten ikke har et layout med den angivne type, skal du vælge en anden layoutindstilling eller oprette en brugerdefineret rapport af den type, du vil bruge.

Hvis du har valgt et indbygget RDLC- eller Word-rapportlayout, kræves ingen yderligere handling, og layoutet bruges, næste gang rapporten køres.

Sådan angiver du et brugerdefineret layout i en rapport

 1. Du kan angive, hvilket brugerdefinerede layout der skal bruges i rapporten, fra vinduet Tilpassede rapportlayouts. Hvis vinduet Tilpassede rapportlayouts ikke er åbent, skal du i feltet Beskrivelse af rapportlayout klikke på opslagsknappen.
 2. Brug vinduet Tilpassede rapportlayouts til at vælge rækken med det brugerdefinerede layout, du vil bruge, og luk derefter vinduet.

Du kommer tilbage til vinduet Valg af rapportlayout. Navnet på det valgte brugerdefinerede layout vises i feltet Beskrivelse af brugerdefineret layout. Det brugerdefinerede layout, der skal bruges, næste gang du kører rapporten.

Se også

Administration af rapportlayout
Arbejde med Finance and Operations, Business edition