Fremgangsmåde: Oprette et brugerdefineret rapport- eller dokumentlayout

Som standard har en rapport et indbygget rapportlayout, som enten kan være et RDLC-rapportlayout eller Word-rapportlayout eller begge typer. Du kan ikke ændre indbyggede layout. Du kan dog oprette dine egne brugerdefinerede layout, der gør det muligt at ændre udseendet af rapporten, når den vises, udskrives eller gemmes. Du kan oprette flere brugerdefinerede rapportlayout til samme rapport og derefter skifte det layout, der bruges af en rapport, efter behov.

Bemærk

I Financials omfatter "rapporter" også eksternt orienterede dokumenter, f.eks. salgsfakturaer og ordrebekræftelser, som du sender til kunder som PDF-filer.

Hvis du vil oprette et brugerdefineret layout, kan du enten oprette en kopi af et eksisterende brugerdefineret layout eller tilføje et nyt brugerdefineret layout, som i de fleste tilfælde er baseret på et indbygget layout. Når du tilføjer et nyt brugerdefineret layout, kan du tilføje en RDLC-rapportlayouttype, Word-rapportlayouttype eller begge dele. Det nye brugerdefinerede layout vil automatisk blive baseret på det indbyggede layout for rapporten, hvis det findes. Hvis der er ingen indbyggede layout for typen, bliver et tomt layout oprettet, som du skal ændre og designe fra bunden. Find flere oplysninger om RDLC- og Word-rapportlayout, indbyggede og brugerdefinerede layout og mere under Administration af rapportlayout.

Sådan opretter du et brugerdefineret layout

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Valg af rapportlayout, og vælg derefter det relaterede link.
  Vinduet Valg af rapportlayout viser en liste over alle de rapporter, der er tilgængelige i det firma, der er angivet i feltet Virksomhed øverst i vinduet.
 2. Indstil feltet Virksomhed til den virksomhed, hvor du vil oprette rapportlayoutet.
 3. Vælg rækken med den rapport, du vil oprette layoutet for, og vælg derefter Brugerdefinerede layout.
  Vinduet Brugerdefinerede layout vises med alle brugerdefinerede layout, der er tilgængelige for den valgte rapport.
 4. Hvis du vil oprette en kopi af et eksisterende brugerdefineret layout, skal du vælge det eksisterende brugerdefinerede layout på listen og derefter vælge Kopiér.
  Kopien af det brugerdefinerede layout vises i vinduet Brugerdefinerede layout og indeholder ordene Kopi af i feltet Beskrivelse.
 5. Hvis du vil tilføje et nyt brugerdefineret layout, der er baseret på et indbygget layout, skal du gøre følgende:
  1. Vælg Ny. Vinduet Indsæt indbygget layout til en rapport åbnes. Felterne Id og Navn udfyldes automatisk.
  2. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret Word-rapportlayouttype, skal du markere afkrydsningsfeltet Indsæt Word-layout.
  3. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret RDLC-rapportlayouttype, skal du markere afkrydsningsfeltet Indsæt RDLC-layout.
  4. Vælg knappen OK.
   De nye brugerdefinerede layout vises i vinduet Tilpassede rapportlayouts. Hvis et nyt layout er baseret på et indbygget layout, så har den ordene Kopi af et indbygget layout i feltet Beskrivelse. Hvis der ikke var noget indbygget layout for rapporten, har det nye layout ordene Nyt layout i feltet Beskrivelse, fordi det brugerdefinerede layout er tomt.
 6. Som standard er feltet Virksomhedsnavn tomt, hvilket betyder, at det brugerdefinerede layout bliver tilgængeligt for rapporten i alle firmaer. Hvis du kun vil gøre det brugerdefinerede layout tilgængeligt i en bestemt virksomhed, skal du vælge Rediger og derefter indstille feltet Virksomhedsnavn til den ønskede virksomhed.

Se også

Administration af rapportlayout
Fremgangsmåde: Ændre, hvilket layout der aktuelt bruges i en rapport
Arbejde med Financials