Fremgangsmåde: Konfigurere udvidet varetekst

Du kan udvide standardtekst for varer ved at indsætte ekstra linjer, og du kan oprette betingelser for brug af ekstra linjer. Du kan gøre dette varekort.

Sådan defineres udvidet tekst for en varebeskrivelse

  1. Åbn kortet for en vare, du vil føje udvidet tekst til, og vælg derefter handlingen Udvidet tekst.
  2. Angiv koden i feltet Kode, skriv den ønskede tekst i feltet Beskrivelse.
  3. Vælg Udvidede tekster.
  4. Udfyld linjerne i vinduet Udvidet tekst med yderligere tekst.
  5. Udfyld feltet Sprogkode eller feltet Alle sprogkoder, hvis du bruger sådanne.
  6. Udfyld felterne Startdato og Slutdato, hvis du vil begrænse den tid, hvor den udvidede tekst bruges.
  7. Markér de relevante afkrydsningsfelter for de dokumenttyper, hvor den udvidede tekst skal udskrives.
  8. Luk vinduet.

Se også

Opsætning af lagerbeholdning
Arbejde med Dynamics 365