Afvikle kørsler

En kørsel er en rutine, hvor data behandles i bundter, f.eks. kørslen Kursreguler valutabeholdninger. Der findes kørsler, som udfører periodiske regnskabsaktiviteter, som f.eks. opgørelse af resultatopgørelsen ved afslutning af regnskabsåret. Mange kørsler udfører beregninger, som f.eks. beregningen af rentenotaer, kursjusteringer og beregning af salgspriser.

En kørsel minder om en rapport med den undtagelse, at kørslen bruger resultatet af sit arbejde til at opdatere oplysningerne direkte i stedet for at udskrive resultaterne.

Sådan foretages en kørsel

  1. For at åbne vinduet til den ønskede kørsel skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive navnet på kørslen og derefter vælge det relaterede link.
  2. Hvis der er et oversigtspanel med Indstillinger for kørslen, skal du udfylde felterne for at angive, hvad kørslen skal gøre.
  3. Vinduet kan indeholde mere end et oversigtspanel med filtre, som du kan bruge til at begrænse de data, der inkluderes i kørslen. Du kan angive kriterier i de foreslåede filtre eller tilføje flere filtre.
  4. Vælg OK for at starte kørslen.

Se også

Indtaste kriterier i filtre
Arbejde med Finance and Operations, Business edition