Oprette en farvet indikator på køindikatorer

Du kan oprette køindikatorer, der vises på siden Start, for at medtage en indikator, der skifter farve ud fra dataværdierne i køerne.

Indikatoren vises som en farvet streg langs den øverste kant af feltet Køindikator. Det indeholder et visuelt signal af status for køindikatorens aktivitet, som kan indikere favorable eller ikke-favorable betingelser for at bede brugeren om at handle. Hvis en køindikator f.eks. viser løbende salgsfakturaer, kan du oprette indikatoren som grøn (favorabel), når det samlede antal løbende salgsfakturaer er under 10, og rød (ikke-favorabel), når det samlede antal er større end 20.

Fra vinduet Opsætning af køindikator kan du konfigurere indikatorer for alle køindikatorer, der findes i regnskabsdatabasen.

Hvis du vil konfigurere indikatoren, kan du angive op til to tærskelværdier, der definerer tre områder af dataværdier (lav, mellem og høj), hvor du kan anvende en anden farve (eller type).

Sådan opretter farveindikatorer på køindikatorer

  1. Under Aktiviteter på din Startside skal du vælge Konfigurer køindikatorer.
    Vinduet Opsætning af køindikator vises. Vinduet viser de indikatorer, der aktuelt er konfigureret på køindikatorer.
  2. Hvis du vil ændre en indikator skal du redigere felterne og ændre f.eks. værdierne for de forskellige intervalgrænser.

Følgende tabel viser de farver, der svarer til indstillingerne for felterne Typen Lavt interval, Typen Mellem interval og Typen Højt interval.

Indstilling Farve
Ingen Ingen farve (samme farve som feltet Køindikator)
Favorabel Grøn
Ikke-favorabel Rød
Tvetydig Gul
Underordnet Grå

Se også

Arbejde med Finance and Operations, Business edition