Administrere brugere og deres rettigheder

Når du vil tilføje brugere i Finance and Operations, Business edition, skal din virksomheds Office 365-administrator først oprette brugerne i Office 365 Administration. Du kan finde flere oplysninger under Føje brugere til Office 365 til virksomheder

Når brugerne er oprettet i Office 365, kan de importeres i vinduet Brugere ved hjælp af handlingen Hent brugere fra Office 365. Brugere tildeles rettighedssæt afhængigt af den plan, der er tildelt til Brugere i Office 365.

Du kan derefter fortsætte med at tildele rettighedssæt til brugerne for at definere, hvilke databaseobjekter, og dermed hvilke elementer i brugergrænsefladen, de skal have adgang til, og i hvilke virksomheder. Du kan føje brugere til brugergrupper. Det gør det nemmere at tildele de samme rettighedssæt til flere brugere.

Et rettighedssæt er en samling tilladelser til bestemte objekter i databasen. Alle brugere skal være tildelt et eller flere rettighedssæt, før de kan få adgang til Finance and Operations, Business edition. Der findes som standard et antal foruddefinerede rettighedssæt. Du kan bruge disse tilladelsessæt, som allerede er defineret, ændre standardtilladelsessættene eller oprette flere tilladelsessæt.

Administratorer kan bruge vinduet Brugeropsætning til at definere perioder, hvor angivne brugere kan bogføre, og de kan også angive, om systemet skal registrere, hvor lang tid brugerne er logget på.

Sådan tildeles rettigheder til en bruger

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den bruger, du vil tildele rettigheden til. Ethvert rettighedssæt, der allerede er tildelt brugeren, vises i faktaboksen Rettighedssæt.
 3. Vælg handlingen Rediger for at åbne vinduet Brugerkort.
 4. I oversigtspanelet Brugerrettighedssæt skal du udfylde felterne efter behov på en ny linje. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan grupperes brugere i brugergrupper

Du kan oprette brugergrupper, så du bedre kan administrere rettighedssæt for grupper af brugere i virksomheden. Du kan bruge en funktion til at kopiere alle rettighedssæt fra en eksisterende brugergruppe til den nye brugergruppe. Brugergruppemedlemmerne kopieres ikke.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Du kan også vælge handlingen Brugergrupper i vinduet Brugere.
 3. Du kan også vælge handlingen Medlemmer af brugergruppe i vinduet Brugergruppe.
 4. Vælg handlingen Tilføj brugere i vinduet Medlemmer af brugergruppe.
 5. Hvis du vil tilføje nye eller flere rettighedssæt, skal du vælge handlingen Rettighedssæt for brugergruppe i vinduet Brugergrupper.
 6. I vinduet Rettighedssæt for brugergruppe skal du på en ny linje udfylde felterne efter behov ved at vælge mellem eksisterende rettighedssæt.

Sådan opsættes tidsbegrænsninger for brugere

Administratorer kan definere perioder, hvor angivne brugere kan bogføre, og de kan også angive, om systemet skal registrere, hvor lang tid brugerne er logget på. Administratorer kan også knytte ansvarscentre til brugere. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med ansvarscentre.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ressourceopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Når vinduet Brugeropsætning åbnes, skal du vælge handlingen Ny.
 3. I feltet Bruger-ID skal du angive ID'et for en bruger, eller vælge feltet for at få vist alle aktuelle Windows-brugere i systemet.
 4. Udfyld felterne efter behov.

Se også

Blive klar til at handle
Installation og administration i Finance and Operations, Business edition
Velkommen til Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition
Arbejde med Finance and Operations, Business edition