Administrere rapport- og dokumentlayout

Et rapportlayout styrer indholdet og formatet af rapporten, herunder hvilke datafelter i et datasæt der vises i rapporten, og hvordan de er organiseret, teksttypografi, billeder og meget mere. Fra Finance and Operations, Business edition-klienter kan du ændre, hvilket layout der skal bruges i en rapport, oprette et nyt layout eller ændre det aktuelle layout.

Bemærk

I Finance and Operations, Business edition omfatter "rapporter" også eksternt orienterede dokumenter, f.eks. salgsfakturaer og ordrebekræftelser, som du sender til kunder som PDF-filer.

Et rapportlayout indstiller navnlig følgende:

  • Navne- og datafelterne, der skal medtages fra datasættet for Finance and Operations, Business edition-rapporten.
  • Tekstformatet såsom skrifttype, størrelse og farve.
  • Firmaets logo og dets placering.
  • Generelle sideindstillinger såsom margener og baggrundsbilleder.

En Finance and Operations, Business edition-rapport kan konfigureres med flere rapportlayout, som du kan skifte mellem efter behov. Du kan bruge et af de indbyggede rapportlayout, eller du kan oprette brugerdefinerede rapportlayout og tildele dem dine rapporter. Du kan finde flere oplysninger under Oprette et brugerdefineret rapport- eller dokumentlayout.

Der findes to typer rapportlayout, der kan bruges i rapporter: Word og RDLC.

Oversigt over Word-rapportlayout

Et rapportlayout til Word er baseret på Word-dokument (.docx-filtype). Med Word-rapportlayout kan du udforme rapportlayout ved hjælp af Microsoft Word 2013 eller senere. Et Word-rapportlayout bestemmer rapportens indhold og styrer, hvordan indholdselementerne skal placeres, og hvordan de ser ud. Et Word-dokument med rapportlayout vil normalt bruge tabeller til at arrangere indhold, hvor cellerne kan indeholde datafelter, tekst eller billeder.

Eksempel på Word-dokument med rapportlayout til NAV

Oversigt over RDLC-layout

RDLC-layout er baseret på klientrapportens definitionslayout (.rdlc- eller .rdl-filtyper). Disse layout oprettes og ændres ved hjælp af SQL Server Report Builder. Konceptet for RDLC-layoutdesign ligner Word-layout, hvor layoutet definerer det generelle format af rapporten og bestemmer, hvilke felter fra datasættet der skal medtages. RDLC-layoutdesign er mere avanceret end Word-layout. Du kan finde flere oplysninger i Designe RDLC-rapportlayout.

Indbyggede og brugerdefinerede rapportlayout

Finance and Operations, Business edition indeholder flere indbyggede layout. Indbyggede layout er foruddefinerede layout, der er beregnet til bestemte rapporter. Rapporter i Finance and Operations, Business edition har et indbygget layout, som enten en RDLC-rapportlayout, Word-rapportlayout eller i nogle tilfælde begge. Du kan ikke ændre et indbygget rapportlayout fra Finance and Operations, Business edition, men du kan bruge dem som udgangspunkt for opbygning af dine egne brugerdefinerede rapportlayout.

Brugerdefinerede layout er rapportlayout, du designer for at ændre udseendet af en rapport. Du opretter typisk et brugerdefineret layout, der er baseret på et indbygget layout, men du kan oprette dem fra bunden eller fra en kopi af et eksisterende brugerdefineret layout. Med brugerdefinerede layout kan du have flere layout til den samme rapport, som du kan skifte mellem efter behov. For eksempel kan du få forskellige layout for hvert Finance and Operations, Business edition-firma, eller du kan have forskellige layout for samme firma til bestemte lejligheder eller begivenheder såsom en særlig kampagne eller feriesæson.

Beslutte, om du vil bruge et Word- eller RDLC-rapportlayout

Et rapportlayout kan være baseret på et Word-dokument eller en RDLC-fil. Beslutning, om du skal bruge et Word-rapportlayout eller en RDLC-rapportlayouttype, afhænger af, hvordan den genererede rapport skal se ud, og dit kendskab til Word og SQL Server Report Builder.

De generelle designkoncepter for Word- og RDLC-layout er meget ens. Hver type har visse designfunktioner, der påvirker, hvordan den genererede rapport skal vises i Finance and Operations, Business edition. Det betyder, at den samme rapport måske ser anderledes ud, når du bruger Word-rapportlayout sammenlignet med RDLC-rapportlayoutet.

Processen til oprettelse af Word-rapportlayout og RDLC-rapportlayout er den samme. Den væsentligste forskel er på den måde, du kan ændre layout på. Word-rapportlayout er typisk lettere at oprette og redigere end RDLC-rapportlayout, fordi du kan bruge Word. RDLC-rapportlayout ændres ved hjælp af SQL Server Report Builder, som er beregnet til mere avancerede brugere.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer, hvilket layout der skal bruges, i Ændre, hvilket layout der aktuelt bruges i en rapport.

Se også

Opdatere rapport- eller dokumentlayout
Arbejde med Finance and Operations, Business edition
Oprette og ændre et brugerdefineret rapport- eller dokumentlayout
Importere og eksportere et brugerdefineret rapport- eller dokumentlayout
Sende dokumenter som mail
Arbejde med rapporter