Obligatoriske felter

Når du indtaster data på siderne i Finance and Operations, Business edition, er visse felter markeret med en rød stjerne. Den røde stjerne betyder, at feltet skal udfyldes for at fuldføre en bestemt proces, der bruger feltet, f.eks. bogføring af en transaktion, der bruger værdien i feltet.

Selv om feltet indeholder en rød stjerne, er du ikke tvunget til at udfylde feltet, før du fortsætter til andre felter eller lukker siden. Den røde stjerne tjener kun som en påmindelse om, at du vil blive blokeret fra at udføre en bestemt proces.

Eksempler

I vinduet Debitorkort vises den røde stjerne i feltet Navn, i feltet Skatteområdekode og i bogføringsgruppefelterne for at angive, at du ikke kan bogføre en salgstransaktion for debitoren, medmindre felterne er udfyldt.

I vinduet Varekort vises den røde stjerne i feltet Beskrivelse for at angive, at du ikke kan indsætte varen på en dokumentlinje, såsom en salgsordre, medmindre dette felt udfyldes.

Se også

Arbejde med Finance and Operations, Business edition