Afslutte regnskabsperioder

Når regnskabsåret er slut, skal du afslutte de perioder, det indeholder.

Sådan afsluttes regnskabsperioder

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Regnskabsperioder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Regnskabsperioder skal du vælge handlingen Afslut år.

    Hvis mere end et regnskabsår er åbent, vælges det tidligste år, der skal afsluttes, automatisk. Du får vist en meddelelse om, hvilket år der afsluttes, og om konsekvenserne af at afslutte året.

  3. For at lukke året skal du trykke på knappen Ja.

Regnskabsåret er afsluttet, og felterne Afsluttet og Dato låst markeres for alle perioder i året. Regnskabsåret kan ikke længere åbnes, og du kan ikke fjerne markeringen fra felterne Afsluttet og Dato låst.

Bemærk

Det er ikke muligt at afslutte et regnskabsår, før et nyt regnskabsår er oprettet. Bemærk, at når et regnskabsår er afsluttet, er det ikke muligt at ændre startdatoen for det efterfølgende regnskabsår.

Selvom et regnskabsår er afsluttet, kan du stadig bogføre finansposter i det. Hvis du gør det, bliver posterne i forbindelse med bogføringen markeret som bogførte i et afsluttet regnskabsår, og afkrydsningsfeltet Efterpost markeres.

Når et regnskabsår er afsluttet, skal du lukke resultatopgørelseskontiene og overføre årets resultat til resultatkontoen i balancen. Du kan gentage dette, hver gang du bogfører i det afsluttede regnskabsår.

Se også

Afslutningregnskab
Bogføre årsafslutningsposten
Åbne et nyt regnskabsår
Arbejde med Finance and Operations, Business edition