Bogføre årsafslutningsposten

Når du har udført kørslen Nulstil resultatopgørelse for at oprette årsafslutningens lukkepost eller -poster, skal du åbne den kladde, du angav i kørslen, og derefter gennemse og bogføre posterne.

Sådan bogføre årsafslutningsposten

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Finanskladde, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Kassekladde skal du i feltet Kladdenavn vælge den kørsel, der indeholder lukkeposterne.
  3. Gennemse posterne.
  4. Vælg handlingen Bogfør for at bogføre kladden.

Bemærk

Hvis der opstår en fejl, vises der en fejlmeddelelse. Hvis bogføringen lykkes, fjernes de bogførte poster fra kladden. Når bogføringen er fuldført, bogføres en post til alle resultatopgørelseskonti, så saldoen går i nul, og årsresultatet overføres til balancen.

Se også

Afslutte regnskabsperioder
Afslutningregnskab
Nulstil resultatopgørelse
Arbejde med Finance and Operations, Business edition