Forberedelse af ultimoopgørelser

Der findes en række standardrapporter, som du kan bruge til at samle de oplysninger, der er nødvendige ved forberedelsen af regnskabets ultimoopgørelser.

Følgende tabel indeholder et antal rapporter, som kan være nyttige i denne proces, med links til de emner, der rummer beskrivelser af rapporterne.

Hvis du vil Se denne rapport
Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti. Balance
Hente en oversigt over tilgodehavender, hvor alderen på tilgodehavenderne er beregnet fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller dokumentdatoen. Aldersfordelte tilgodehavender
Have et overblik over gæld, med gældens alder beregnet fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller dokumentdatoen. Aldersfordelt gæld
Sammenligne råbalancen med et budget. Balance/budget
Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti, beregnet for en række perioder. Råbalance efter periode
Udskrive et kontoskema for at analysere tal i finanskonti eller sammenligne faktiske finansposter med finansbudgetposter. Kontoskema
Kontrollere, om debitor- og kreditorposter balancerer med tilsvarende finansposter. Afstem deb.- og kred.konti

Hvis du vil se en rapport, skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, skrive navnet, som det vises i tabellen og derefter vælge det relaterede link.

Se også

Afslutning af år og perioder
Arbejde med Finance and Operations, Business edition
Business Intelligence