Bruge rapporter før afslutning

Der findes mange standardrapporter, som du kan bruge til at bekræfte nøjagtigheden af kontiene, inden du afslutter regnskaberne i slutningen af et år eller en periode. Du kan f.eks. bruge rapporten Debitor - balance til at bekræfte, at balancen for en debitorbogføringsgruppe er lig med balancen for den tilsvarende finanskonto på en bestemt dato.

Følgende tabel indeholder et antal rapporter, som kan være nyttige i denne proces.

Hvis du vil Se denne rapport
Udskrive en detaljeret råbalancerapport for en eller flere bankkonti med supplerende oplysninger om individuelle poster. Bankkonto - kontokort
Udskrive en detaljeret råbalance for udvalgte debitorer. Debitor - balance
Udskrive en detaljeret råbalance med oplysninger om individuelle poster for udvalgte debitorer i en valgt periode. Debitor - kontokort
Udskrive en detaljeret råbalance for udvalgte kreditorer. Kreditor - balance
Udskrive en detaljeret råbalance med oplysninger om individuelle poster for udvalgte kreditorer i en valgt periode. Kreditor - kontokort
Udskrive en råbalance med tallene fra indeværende år og forrige år. Årsregnskab
Udskrive en detaljeret råbalancerapport for finanspostbalancer. Detaljeret råbalance
Udskrive en råbalancerapport med saldi og bevægelser for finanskonti. Balance
Udskrive en råbalance for et konsolideret regnskab. Konsolideret råbalance

Hvis du vil se en rapport, skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, skrive navnet, som det vises i tabellen og derefter vælge det relaterede link.

Se også

Afslutning af år og perioder
Arbejde med Finance and Operations, Business edition