Nyheder for udviklere i juli 2017-opdateringen

Vi er glade for at kunne annoncere, at juli 2017-opdateringen til Dynamics 365 (online) er tilgængelig som prøveversion og som køb! Hold øje med oplysninger om, hvornår du kan opdatere dine eksisterende organisationer.

Se også disse links:

Med Dynamics 365 er den tidligere Dynamics CRM-funktionalitet inkluderet som en del af en pakke med intelligente forretningsprogrammer. Apps, der udgør kunderelationsstyring (CRM-delen) i pakken, kaldes "Customer Engagement" og omfatter Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation og deres relaterede services.

Integrere eksterne data med virtuelle objekter

Du har en ny metode til at integrere data fra eksterne systemer. Uden virtuelle objekter omfatter almindelige strategier for integrering af eksterne data kode på klientsiden for at hente og få vist eksterne data eller replikering og synkronisering af eksterne data på serversiden i Dynamics 365 Customer Engagement. Virtuelle objekter giver en bedre tilgang til mange systemkrav til ekstern dataintegration.

Forbedringer af Web-API

Følgende forbedringer er inkluderet i denne version af Web-API, vores OData v4-slutpunkt:

 • Brugerdefinerede handlinger, der returnerer EntityReference-, Entity- eller EntityCollection-typer, er tilgængelige.

 • Ændringer af API-funktioner er tilgængelige ved hjælp af den nyeste version v9.0 af servicen, og ældre funktionsmåder forbliver tilgængelige i version v8.x. Du behøver ikke at ændre kode, når du opgraderer.

 • Nye meddelelser: GrantAccess-, ModifyAccess- og RetrieveSharedPrincipalsAndAccess-meddelelser er nu tilgængelige ved hjælp af Web-API.

 • Vi har gjort mængden af servicemetadata mindre ved som standard at udelade anmærkninger. Hvis du har brug for anmærkningerne, kan du bruge parametre til at medtage dem.

Forbedringer af klient-API

Med introduktionen af Unified Interface i version Juli 2017-opdatering til Dynamics 365 (online) er der nogle væsentlige ændringer af klient-API'er for at sikre, at de fungerer ensartet på tværs af Unified Interface og webklienten.

Udførelseskontekst og global kontekst

I en formular kan der være flere aktive udførelseskontekster ad gangen. En formular med en kort formular og et redigerbart gitter har f.eks., en kontekst for det objekt, der vises i formularen, en anden kontekst for den korte formular, en gitterkontekst for det redigerbare gitter og en objektkontekst for hver række i det redigerbare gitter. Xrm.Page er den primære formularkontekst. Hvis et script køres på en sekundær kontekst (gitterrække, kort formular, relateret objekt), bliver Xrm.Page ikke den korrekte formularkontekst.

Konteksten for udførelse i en formular overføres automatisk til formularhændelser og hændelseshandlere. Så i stedet for at bruge det statiske Xrm.Page-objekt til at få formularkonteksten kan du nu bruge metoden executionContext.getFormContext til at få formularkontekstens forekomst og derefter bruge den til at udføre klient-API-metoder, så du kan bruge samme scripts i forskellige kontekster.

Desuden udfases Xrm.Page.context, der bruges som reference til klientkonteksten, i denne version. Du skal nu bruge den nye metode Xrm.Utility.getGlobalContext til at få den globale kontekst i stedet for at gå via formularkonteksten. Den nye metode indeholder en tilsvarende metode til alle de metoder, der er tilgængelige for objektet Xrm.Page.context, til at hente oplysninger, der er specifikke for en organisation eller bruger.

Nye klient-API'er

Vi har introduceret flere nye klient-API'er i denne version.

Her er en liste over nye navneområder i denne version, der indeholder nye og visse eksisterende metoder, som flyttes hen under disse navneområder i et design af en forbedret objektmodel.

Nyt navneområde Beskrivelse
Xrm.Device Indeholder metoder til brug af enhedsfunktionerne i mobilenheder.
Xrm.Encode Indeholder metoder, der er relateret til anvendelsen af attribut- og XML-kodning i strenge.
Xrm.Navigation Indeholder nye metoder til dialogbokse med flere sider og en opgaveproces og visse eksisterende metoder, der er flyttet fra navneområdet Xrm.Utility.
Xrm.UI Indeholder metoder til visning og skjulning af globale meddelelser på appniveau.
Xrm.WebApi Indeholder metoder til udførelse af CRUD-handlinger på poster. Der skiftes automatisk mellem online- og offlinetilstand.
Xrm.WebApi.offline indeholder metoder til udførelse af CRUD-handlinger, mens du arbejder i offlinetilstand.
Xrm.WebApi.online indeholder metoder til udførelse af CRUD-, Execute- og ExecuteMultiple-handlinger, mens du arbejder i onlinetilstand.

Følgende nye API'er er introduceret i de eksisterende navneområder:

Navneområde Nye API'er
Formularen executionContext getUrl
Xrm.Page.data OnLoad-hændelse og hændelseshandlere (addOnLoad og removeOnLoad)
isValid
Har opdateret saveOptions i metoden Xrm.Page.data.save(saveOptions) for at medtage en ny værdi, der kaldes SaveMode, så onSave-hændelseshandlere kan se, hvorfor data gemmes.
attributsamling
Xrm.Page.data.entity relatedEntities-samling
getEntityReference
isValid
Har opdateret save-metoden, så saveOptions kan sendes som parameteren
Xrm.Page.data.entity attribute isValid
setPrecision
Xrm.Page.ui Tre nye API'er, der kun er tilgængelige i dialogbokse med flere sider og opgavebaserede processer: getDefaultNextPageName, movePrevious og moveTo.
setFormEntityName
OnLoad-hændelse og hændelseshandlere (addOnLoad og removeOnLoad)
Xrm.Utility getAllowedStatusTransitions
getEntityMetadata
getGlobalContext
getLearningPathAttributeName
getResourceString
invokeProcessAction
lookupObjects
showHierarchyPage
showProgressIndicator
closeProgressIndicator
refreshParentGrid

Foruden disse nye klient-API'er er der nogle flere klient-API'er, der er introduceret for bestemte kontrolelementer, f.eks. gitter, opslag, optionset og timer. Du kan finde flere oplysninger om disse nye API'er på kontrolelementspecifikke sider.

Udfasede klient-API'er

Visse klient-API'er udfaset, og du skal bruge de nye/forbedrede klient-API'er i stedet som nævnt på denne liste: Nogle klient-API'er udfases

Bemærk: Udfasning betyder, at vi har til hensigt at fjerne klient-API'en fra kommende overordnede versioner af Dynamics 365. Klient-API'en vil fortsat fungere og er fuldt understøttet, indtil den fjernes officielt. Efter fjernelsen fungerer funktionen eller egenskaben ikke længere. Vi underretter dig nu, så du har tilstrækkelig tid til at planlægge og opdatere koden, før funktionen eller egenskaben fjernes.

Klient-API-understøttelse af det nye kontrolelement Tidslinje i Unified Interface

Det nye kontrolelement Tidslinje præsenterer opslag, aktiviteter og noter i en samlet visning. Kontrolelementet Tidslinje understøtter følgende klient-API'er:

 • getControlType: returnerer "timelinewall"

 • getName

 • getParent

 • getLabel og setLabel

 • getVisible og setVisible

 • setFocus: skifter fokus på knappen Tilføj i kontrolelementet.

 • refresh: opdaterer tidslinjens væg.

Du kan finde oplysninger om disse klient-API'er i Kontrolelementet Xrm.Page.ui (klientsidereference)

Oprette og administrere rollebaserede, målrettede forretningsapps

Forretningsapps i Dynamics 365 er rolle- og modulbaserede apps, der giver opgavebaseret funktionalitet, der er målrettet et bestemt område i din virksomhed som f.eks. salg, service og marketing. Disse forretningsapps giver en enkel og intuitiv oplevelse for brugerne, da de hurtigt kan navigere rundt, lettere kan søge efter ting og udføre deres opgaver effektivt.

Foruden at bruge appdesigneren kan du nu via programmering oprette, administrere, validere og publicere forretningsapps. Under oprettelsen af en app kan du vælge, om appen er til webklienten eller Unified Interface.

Brug objektet:

 • AppModule til at oprette, administrere og validere apps

 • AppModuleComponent til at oprette og administrere komponenter i en app som f.eks. formularer, dashboards, visninger, diagrammer og forretningsprocesser.

 • AppModuleRoles til at tilknytte og fjerne tilknytningen af sikkerhedsroller, der definerer brugernes adgang til en app.

Desuden er følgende nye klient-API'er, der er relaterede til apps, også tilgængelige i den globale kontekst (Xrm.Utility.getGlobalContext), så du kan hente oplysninger om den aktuelle app:

 • getCurrentAppUrl: Henter URL-adressen til den aktuelle app.

 • getCurrentAppName: Henter navnet på den aktuelle app.

 • getCurrentAppProperties: Henter egenskaberne for den aktuelle app som f.eks. appId, displayName, uniqueName, url, webResourceId og welcomePageId.

Ny attributtype: grupperet indstilling med flere valg

Systemtilpassere kan nu definere en ny type attribut, der gør det muligt at vælge flere indstillinger. I den forbindelse findes nye operatorer til forespørgselsbetingelser, så du kan skrive forespørgsler på hentning af data ud fra de valgte indstillinger.

Understøttelse af formularscripts til grupperede indstillinger med flere valg

Grupperede indstillinger med flere valg er tilgængelige for Unified Interface og webklienten. Grupperede indstillinger med flere valg er tilgængelige for følgende formulartyper: hovedformular, hurtig oprettelse og hurtig visning. Grupperede indstillinger med flere valg understøttes ikke på ældre formularer.

Grupperede indstillinger med flere valg understøtter alle klient-API'er, der understøtter grupperede indstillinger attributter og kontrolelementer. Den eneste forskel er, at visse metoders returværdi vil være en matrix i stedet for en enkelt værdi.

Du kan også angive værdien for felter i en grupperet indstilling med flere valg til nye poster ved at angive heltalsværdierne for indstillingerne i den URL-adresse, der bruges til at åbne formularen.

Oprette brugerdefinerede kontrolelementer

Muligheden for at oprette kontrolelementer udgives som en eksempelvisningsfunktion. Den brugerdefinerede kontrolelementramme (CCF) giver mulighed for udvidelse af rammen for udvikling af komponenter i brugergrænsefladen til visualisering og arbejde med data i programmet. Ved hjælp af CCF kan du definere løsningskomponenter i brugergrænsefladen, der kan styres af metadata, konfigureres og genbruges. Du kan definere kontrolelementer for de enkelte felter, gitre og undergitre.

Integration af WebHooks

Du kan integrere data fra Dynamics 365 Customer Engagement i din egen brugerdefinerede kode, der har eksterne tjenester som vært ved hjælp af WebHooks. Du kan bruge plug-in-registreringsværktøjet til at konfigurere, hvornår Customer Engagement-data skal sendes til en ekstern tjeneste. WebHooks er et HTTP-letvægtsmønster, der forbinder Web API'er og tjenester med en publicerings-/abonnementsmodel. WebHooks-afsendere fortæller modtagere om hændelser ved at foretage forespørgsler, der modtager slutpunkter med nogle oplysninger om hændelserne. Ved hjælp af WebHooks-modellen kan du sikre slutpunktet ved hjælp af et godkendelseshoved eller forespørgselsparameternøgler. Dette er et alternativ til SAS godkendelsesmodellen, som du måske bruger i øjeblikket til din Azure Service Bus-integration.

Webressourcer for vektorbilleder

Brug vektorbilleder til ethvert ikon, der vises i programmet. Vektorbilleder defineres som Scalable Vector Graphics (SVG), der er et XML-baseret vektorbilledformat. Fordelen ved vektorbilleder i forhold til andre billedwebressourcer er, at de skaleres. Du kan definere et vektorbillede og genbruge det frem for at levere flere størrelser af billeder. Du kan bruge denne webressource til at definere et enkelt ikon for et objekt i stedet for forskellige billedstørrelser.

Understøttelse af oversættelige løsninger

Du kan bruge RESX-webressourcer til at lagre oversatte strenge til dine løsninger. RESX XML-formatet bruges ofte til at definere oversatte ressourcer, så der er fælles tilgængelige værktøjer til denne type af fil, og leverandører af oversættelser vil være vant til at arbejde med dem. Du kan knytte RESX-webressourcer til enhver JavaScript-webressource, der bruger dem, så du kan bruge en ny klient-API til at få adgang til oversatte strenge under kørslen.

Afhængigheder af JavaScript-webressource

JavaScript-webressourcer skal ofte kommunikere med andre ressourcer, der kan være andre JavaScript-biblioteker, billeder, attributværdier eller den nye RESX-webressource for oversatte strenge. Nu kan du konfigurere en JavaScript-webressource, der er knyttet til enhver afhængig ressource, så ressourcen er tilgængelig, når det er nødvendigt.

Når en JavaScript-webressource er knyttet til en anden form for webressource, indlæses denne webressource automatisk, når der anmodes om JavaScript-webressourcen i programmet. Når en JavaScript-webressource, der bruges i et formularscript, er knyttet til en attribut for et bestemt objekt, er objektattributten tilgængelig for scriptet, selvom et felt for den pågældende attribut ikke er inkluderet i formularen.

Forbedringer af interaktiv servicehub

Dette er ændringerne af den interaktive servicehub:

 • Interaktiv servicehub hedder nu kundeservice-hub og er tilgængelig som en Unified Interface-app.

 • I appen Kundeservice-hub bruges formulartypen Primær i stedet for formulartypen Primær – interaktiv oplevelse. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af Dynamics 365 Customer Engagement, bliver alle dine Primær – interaktiv oplevelse-typeformularer konverteret til formulartypen Primær. Alle dine Primær – interaktiv oplevelse-typeformularer, der kan tilpasses, angives til inaktiv under opgraderingen, og du skal aktivere konverterede formularer efter opgradering for at bruge dem. Desuden bliver alle de Primær – interaktiv oplevelse-typeformularer, der er konverteret til Primær-typeformularen, rangeret lavere end de eksisterende Primær-typeformularer for at forhindre konflikter i formularrækkefølgen. Derved sikres, at den korrekte formular vises for brugerne i webklienten efter opgradering.

 • Alle objekter er nu aktiveret for den interaktive oplevelse i den nye app Kundeservice-hub. Dette indebærer, at egenskaben EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, som angiver, om et objekt kan aktiveres for en interaktiv oplevelse, ikke længere er relevant. Den tilsvarende indstilling for denne egenskab i værktøjet Tilpasning, Aktivér til interaktiv oplevelse, er fjernet i den aktuelle version, og egenskaben EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled bliver fjernet fra den kommende version af Dynamics 365 SDK til Customer Engagement.

Tilsidesætte standardfunktionen for åbning af datarækker i et objektbundet gitter

I øjeblikket vil udførelsen af en af følgende handlinger i en datarække i et objektbundet gitter åbne objektposten som standard:

 • Dobbeltklik på datarækken eller klik på linket til den primære attribut i rækken.

 • Markering af en datarække og tryk på ENTER.

 • Markering af en datarække på en berøringsfølsom enhed.

Der kan være situationer, hvor du ikke vil åbne objektposten, f.eks. i forbindelse med dokumentstyring, hvor du måske vil åbne et SharePoint-websted i stedet for at få vist posten. Nu kan du tilsidesætte standardfunktionen for at definere din egen tilpassede funktionsmåde.

Du kan nu oprette en kommandodefinition for et objekt med Mscrm.OpenRecordItem som værdien af attributten Id (<CommandDefinition> (RibbonDiffXml)) og definere den brugerdefinerede handling for kommandoen <Handlinger> (RibbonDiffXml). Customer Engagement søger efter dette kommando-id for et objekt, når du forsøger at åbne en post fra det objektbundne gitter, og hvis det findes, udføres den brugerdefinerede handling i stedet for at åbne objektposten (standardfunktion).

Forbedringer af forretningsprocesforløb

Forretningsprocesforløb er blevet forbedret med følgende ændringer:

 • I Unified Interface kan du nu bruge metoden setDisplayState til at angive et kontrolelement til forretningsproces i tilstanden "flydende" ud over "udvidet" og "skjult". Ligeledes kan metoden getDisplayState returnere "flydende", "udvidet" eller "skjult" afhængig af tilstanden for et kontrolelement til forretningsprocessen. Flydende tilstand gælder ikke for webklienten.

 • Nu kan du køre proceshandlinger ved hjælp af det nye klient-API, der kaldes Xrm.Utility.invokeProcessAction. Muligheden for at køre proceshandlinger via programmering ved hjælp af den nye klient-API er udgivet som en eksempelvisningsfunktion i denne version.

  • På webklienten kan du køre en proceshandling ved hjælp af den nye klient-API. Men i Unified Interface er det kun de proceshandlinger, der er tilgængelige for kørsel som et trin i en forretningsproces, som kan køres ved hjælp af den nye klient-API.

  • Hent og angiv status for et handlingstrin i en proces ved hjælp af nye klient-API'er: getProgress og setProgress. Du kan få og angive en af følgende trinstatusser ved hjælp af disse metoder: Ingen: 0, Behandler: 1, Fuldført: 2, Fejl: 3 eller Ugyldig: 4. Disse nye klient-API'er udgives også som en eksempelvisningsfunktion i denne version.

  • Klient-API'erne getProgress og setProgress understøttes ikke til dette procesdatatrin.

 • Nu kan du bruge den nye klient-API Xrm.Navigation.openTaskFlow til at køre en opgaveproces.

Se også

Nyheder i Unified Service Desk for udviklere og systemtilpassere

Developer Guide til Dynamics 365 Customer Engagement