Kør Værktøj til testdataoverførsel (beta) til Dynamics AX (AX 2012)

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Formålet med Hurtig import/eksport er at give dig mulighed for import og eksport i færre trin.

Vi har tilføjet funktionen Hurtig import/eksport for at lade brugerne importere eller eksportere simple job, der skal udføres hurtigt. Ideelt set bruges denne funktion i scenarier, hvor en fil automatisk knyttes til systemet, og hvor brugeren ikke behøver at gå gennem avancerede tilknytning eller oprette gentagne import- eller eksportjob.

  • Denne funktion understøtter arbejde med både standardenheder og brugerdefinerede enheder.
  • Du kan importere fra filer, og hvis du bruger en ODBC-datakilde, kan du vælge en forespørgsel, der kan bruges til at definere importen.
  • Du skal tidligere have defineret kildedataformater for enten AX eller Fil og vide, hvor de er placeret.
  • Du behøver ikke at oprette en behandlingsgruppe for at bruge Hurtig import/eksport. Der oprettes automatisk en af systemet under udførelse af import- eller eksportjobbet. Du kan også vælge at bevare historikken for de data, der importeres af Hurtig import/eksport.

    Bemærk, at Hurtig import/eksport antager, at du er fortrolig med DIXF-begreberne.