Produktionsordrestandarder i produktionsudførelse

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Overvej nøje alle indstillinger på siden Produktionsordrestandarder, før arbejdere går i gang med at foretage registreringer på produktionsjob. Hvis dit firma bruger funktionalitet med flere steder, skal du måske konfigurere forskellige standarder for produktionsordrer for hvert sted. Ordrestandarden for integration med Produktionsstyring er angivet under følgende faner på siden Produktionsordrestandarder:

 • Generelt – Generelle ordrestandarder for produktionsjob i produktionsudførelse.
 • Start – Ordrestandarder, der bruges, når produktionsjob eller operationer er startet.
 • Operationer – Ordrestandarder, der anvendes på produktionsjob og -operationer og tilbagemeldinger på operationer i produktionsprocessen.
 • Færdigmeld – Ordrestandarder, der bruges, når varer færdigmeldes i den sidste operation i en produktionsordre.
 • Validering af antal – Ordrestandarder til validering af start- og tilbagemeldingsantal på produktionsordrer.

Typer af produktionsjob

På fanen Operationer skal du vælge typerne af produktionsjob, der kræver registrering på siden Jobregistrering. Arbejderne foretager typisk registreringer på opstillingsjob og procesjob. Men hvis der anvendes finplanlægning, kan du vælge andre jobtyper, som f.eks. transportjob, hvor arbejderne også skal foretage registreringer for, hvornår en produktionsordre behandles. Vigtigt: Sørg for, at alle relevante jobtyper er valgt. Ellers er job muligvis ikke tilgængelige til registrering på siden Jobregistrering. Juster dine valg med de valg, der foretages i kolonnen Jobstyring på siden Rutegrupper. Hvis Jobstyring er valgt i rutegruppen, færdigmeldes denne jobtype på produktionsordren. Denne rapportering forekommer, når jobbet færdigmeldes i Produktionsudførelse. Når alle jobtyper, som Jobstyring er valgt til, er færdigmeldt på en operation, færdigmelder Produktionsudførelse også operationen. Bemærk: Visse jobtyper kan færdigmeldes manuelt via produktionskladder. I dette tilfælde skal du vælge Jobstyring for jobtypen, men ikke vælge jobtypen for registrering på fanen Operationer på siden Produktionsordrestandarder.

Styklisteforbrug og pluklistekladder

Materialer kan konfigureres, så de forbruges automatisk eller manuelt under produktionen. Automatisk forbrug styres ved varetrækprincippet, der er angivet på styklistelinjerne og ved at konfigurere feltet Auto-styklisteforbrug under produktionsordrestandarderne. Automatisk forbrug kan konfigureres, så det forekommer, når en produktionsordre startes eller færdigmeldes. Alternativt kan det forekommer på jobniveau, når et job startes eller afsluttes.

Kontrol af materialeforbrug, når en produktionsordre startes

Materialeforbrug under start af en produktionsordre styres af feltet Auto-styklisteforbrug på fanen Start. Følgende værdier er tilgængelige:

 • Varetrækprincip – Når en produktionsordre startes, forbruges mængder af materialer i overensstemmelse med varetrækprincippet, der konfigureres på produktionsstyklistelinjerne. Kun styklistelinjerne, hvor varetrækprincippet er indstillet til Start forbruges under produktionsstart.
 • Altid – Mængder af materialer, der er proportionel med den igangsatte mængde vil altid blive brugt.
 • Aldrig – Mængder af materialer vil aldrig blive brugt.

Kontrol af materialeforbrug, når en produktionsordre startes eller fuldføres

Materialeforbrug under start eller fuldførelse af en produktionsordre styres af feltet Auto-styklisteforbrug på fanen Start. Følgende værdier er tilgængelige:

 • Varetrækprincip – Når en mængde på et produktionsjob startes eller fuldføres, forbruges mængder af materialer i overensstemmelse med varetrækprincippet, der konfigureres på produktionsstyklistelinjerne. Kun styklistelinjerne, hvor varetrækprincippet er indstillet til Start eller Slut, forbruges.
 • Altid – Mængder af materialer, der er proportionel med den igangsatte mængde på jobbet vil altid blive brugt.
 • Aldrig – Mængder af materialer vil aldrig blive brugt.

Kontrollere materialeforbrug, når en produktionsordre færdigmeldes

Materialeforbrug under færdigmeldingsprocessen for en produktionsordre styres af feltet Auto-styklisteforbrug på fanen Færdigmeld. Følgende værdier er tilgængelige:

 • Varetrækprincip – Når en produktionsordre færdigmeldes, forbruges mængder af materialer i overensstemmelse med varetrækprincippet, der konfigureres på produktionsstyklistelinjerne. Kun styklistelinjerne, hvor varetrækprincippet er indstillet til Slut, forbruges.
 • Altid – Mængder af materialer, der er proportionel med den mængde, der færdigmeldes, vil altid blive brugt.
 • Aldrig – Mængder af materialer vil aldrig blive brugt.