Intelligence

Dette emne henviser til ressourcer, som du kan bruge til at få mere at vide om business intelligence (BI) og de rapporteringsværktøjer, der er tilgængelige i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Introduktion

Analytiske arbejdsområder

Finance and Operations leverer interaktive rapporter, der kan integreres problemfrit i programmets arbejdsområder. Arbejdsområderne kan bruge avancerede infographics og visuelle elementer, der understøttes af Microsoft Power BI. Disse infographics og visuelle elementer omfatter mange funktioner, som leveres af tredjeparter. Derfor giver arbejdsområderne en effektiv visuel og interaktiv oplevelse for brugerne.

Brugerne kan arbejde med data ved at klikke eller trykke på visuelle elementer på siden. De kan se årsag og virkning, og afprøve lettilgængelige handlinger uden at forlade arbejdsområdet. Takket være de forbløffende interaktive visuelle elementer vil dine brugere nyde at udforske dataene og opdage skjulte tendenser.

Eksempel på Power BI i et arbejdsområde

Hvis du vil lære mere, skal du se følgende emner:

Forretningsdokumenter og udskrivning

Rapporteringsløsninger bruges ofte til at indsamle og formidle oplysninger om forretningstransaktioner. Derfor skal en rapporteringsløsning kunne fremvise fysiske gengivelser af virksomhedsdata ved hjælp af eksisterende enheder, f.eks. netværksprintere. Salgsfakturaer, kundekontoudtog og checks er eksempler på forretningsdokumenter.

Eksempel på forretningsdokumenter

Hvis du vil lære mere, skal du se følgende emner:

Elektronisk rapportering

Elektronisk rapportering er det værktøj, du bruger til at konfigurere dokumentformater, der opfylder de lovgivningsmæssige krav i forskellige lande eller områder. Anvendelsen af elektronisk rapportering omfatter økonomisk revision, skatteindberetning og elektronisk fakturering.

Eksempel på elektronisk rapportering

Hvis du vil lære mere, skal du se følgende emner:

Økonomirapportering

Der er adgang til økonomiske standardrapporter, der anvender standardhovedkontokategorierne i Finance and Operations. Du kan bruge rapportdesigneren til at oprette eller redigere traditionelle årsregnskaber, f.eks. resultatopgørelser og balancer. Derefter kan du dele resultaterne med andre medlemmer af organisationen. Eksempler på økonomirapportering omfatter årlige balancer, pengestrømsopgørelser og råbalanceoversigter.

Eksempel på økonomirapportering

Hvis du vil lære mere, skal du se følgende emner:

Technical Reference-rapporter

Følgende rapporter indeholder referenceoplysninger om objekterne i Finance and Operations: