Power BI-indhold for regnskabsdirektørens oversigt

Dette emne beskriver Microsoft Power BI-indhold for Regnskabsdirektørens oversigt.

Adgang til Power BI-indhold

Rapporter fra Power BI-indholdet Regnskabsdirektørens oversigt vises i arbejdsområdet Regnskabsdirektørens oversigt.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Power BI-indhold for Regnskabsdirektørens oversigt er sammensat af rapporter fra forskellige andet Power BI-indhold, sammen med nogle faktiske og budgetterede saldi fra Finans. Derfor giver dette Power BI-indhold regnskabsdirektøren en oversigt over organisationen.

I følgende tabel vises det Power BI-indhold, som rapporterne kopieres fra, og de rapporter, der findes i arbejdsområdet Regnskabsdirektørens oversigt. Der findes links til dokumentationen for forskelligt Power BI-indhold.

Power BI-indhold, som er inkluderet Rapporter
Økonomisk performance
 • Indtægter
 • Udgifter
 • Nettoresultat
 • Bruttoavance
 • Aktuel dækningsgrad
 • Sum af kreditorer
 • Sum af debitorer
 • Udgifter efter kontokategori
 • Udgifter - Faktisk vs. budget
 • Indtægt - Faktisk vs. budget
Oversigt over kontanter
 • Likviditetsbudget
 • Saldo for bankkonto
 • Saldo pr. valuta
Salgs og rentabilitet
 • Indtægt pr. område
 • Top 10-kunder efter omsætning
 • Top 10-produkter efter omsætning
Styring af kredit og inkasso
 • Forfalden debitor
 • Kunders over kreditmaksimum
 • Aldersfordelte saldi
Købsforbrugsanalyse
 • Køb efter måned/dag
 • 10 bedste leverandører efter indkøb
 • 10 bedste leverandører efter indkøb