Power BI-indhold for regnskabsdirektørens oversigt

Dette emne beskriver Microsoft Power BI-indhold for Regnskabsdirektørens oversigt. Dette Power BI-indhold gælder for dem, der bruger Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations version 7.2. Hvis du bruger version 7.3 eller en nyere version, skal du se under Økonomisk indsigt.

Adgang til Power BI-indhold

Rapporter fra Power BI-indholdet Regnskabsdirektørens oversigt vises i arbejdsområdet Regnskabsdirektørens oversigt.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Power BI-indhold for Regnskabsdirektørens oversigt er sammensat af rapporter fra forskellige andet Power BI-indhold, sammen med nogle faktiske og budgetterede saldi fra Finans. Derfor giver dette Power BI-indhold regnskabsdirektøren en oversigt over organisationen.

I følgende tabel vises det Power BI-indhold, som rapporterne kopieres fra, og de rapporter, der findes i arbejdsområdet Regnskabsdirektørens oversigt. Der findes links til dokumentationen for forskelligt Power BI-indhold.

Power BI-indhold, som er inkluderet Rapporter
Økonomisk performance
 • Indtægter
 • Udgifter
 • Nettoresultat
 • Bruttoavance
 • Aktuel dækningsgrad
 • Sum af kreditorer
 • Sum af debitorer
 • Udgifter efter kontokategori
 • Udgifter - Faktisk vs. budget
 • Indtægt - Faktisk vs. budget
Oversigt over kontanter
 • Likviditetsbudget
 • Saldo for bankkonto
 • Saldo pr. valuta
Salgs og rentabilitet
 • Indtægt pr. område
 • Top 10-kunder efter omsætning
 • Top 10-produkter efter omsætning
Styring af kredit og inkasso
 • Forfalden debitor
 • Kunders over kreditmaksimum
 • Aldersfordelte saldi
Købsforbrugsanalyse
 • Køb efter måned/dag
 • 10 bedste leverandører efter indkøb
 • 10 bedste leverandører efter indkøb