Power BI-indhold til kompensation og frynsegoder

I dette emne beskrives Finance and Operations – Power BI-indhold til kompensation og frynsegoder.

Rapporter, der er inkluderet i indholdspakken

Når du har knyttet indholdspakken til dine data i Finance and Operations, viser rapporterne din organisations data. Hvis du aldrig har brugt Microsoft Power BI før, kan du finde oplysninger om det under Guidet indføring i Power BI. De rapporter, der er inkluderet i indholdspakken, har både diagrammer og tabeller, der indeholder yderligere oplysninger. Rapporterne er beskrevet i følgende tabel.

Rapport Indhold
Analyse af kompensation og frynsegoder Timelønnede og fastansatte medarbejdere pr. virksomhed, gennemsnitlig timeløn, gennemsnitsløn for fastansatte, medarbejdere efter ansættelsestype og tilmelding til plan
Medarbejderfrynsegoder Medarbejdertilmeldning efter valgt frynsegode

Du kan filtrere diagrammer og felter i alle disse rapporter og fastgøre dem til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard.

Forståelse af datamodellen og enheder

Finance and Operations-data bruges til at udfylde rapporterne i indholdspakken til kompensation og frynsegoder. Følgende tabel viser de enheder, som indholdspakken er baseret på.

Enhed Indhold Relationer med andre enheder
Workforce_CalendarOffset Kalenderforskydninger for at opdele rapporter Workforce_PastPositionAssignment Workforce_PositionTrend Workorce_WorkerTrend Workforce_TerminatedWorker
Workforce_Company Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter Workforce_CurrentCompensation Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Compensation Lønsats og -frekvens over tid Workforce_CurrentCompensation Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_CurrentCompensation Lønsats og -frekvens pr. dags dato Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentPosition Stillinger pr. dags dato, tilsvarende fuldtidsstilling (fuldtidsansatte), ledige stillinger og ledige-til-bestatte stillinger Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentWorker Arbejdere pr. den aktuelle dato, alder og antallet af beskæftigede Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Employment Workforce_Position Workforce_WorkerBenefit
Workforce_Date Dage, uger, måneder og år Workforce_PastPositionAssignment Workforce_PositionTrend Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Demographics Fødselsdato, køn, etnisk oprindelse og civilstand Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Employment Startdato, slutdato og overførselsdato Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_GeographicLocation By, landsdel, postkode og stat eller provins Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Job Funktion, type og titel Workforce_CurrentPosition Workforce_CurrentWorker
Workforce_PastPositionAssignment Årsagen til tildelingen, startdato, slutdato og job Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_Performance Klassifikation, beskrivelse og klassifikationsmodel Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Position Afdeling, fuldtidsansat, stilling, stillingstype og titel Workforce_CurrentPosition Workforce_CurrentWorker
Workforce_PositionTrend Stillinger over tid, fuldtidsansatte og job Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_ReportsToWorkerName Fornavn, efternavn og fulde navn Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Skill Færdighed, færdighedstype og klassifikation
Workforce_TerminatedWorker Fratrådte medarbejdere, fratrædelsesdato, titel, stilling og job Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_Position Workforce_WorkerBenefit
Workforce_WorkerBenefit Ikrafttrædelsesdato, frynsegodeindstilling, frynsegodeplan og frynsegodetype Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_WorkerName Fornavn, efternavn og fulde navn Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_WorkerTitle Titel og anciennitetsdato Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workorce_WorkerTrend Arbejdere over tid, beskæftigede, virksomhed og stilling Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_WorkerBenefit