Power BI-indhold til omkostningsstyring

Overblik

Microsoft Power BI-indholdet for Omkostningsstyring er beregnet til lagerbogholdere eller enkeltpersoner i organisationen, som er ansvarlige for eller interesserede i status for lageret eller det igangværende arbejde (IGVA), eller som er ansvarlig for eller interesseret i at analysere afvigelser i standardomkostningerne.

Bemærk

Power BI-indholdet for Omkostningsstyring, som er beskrevet i dette emne, gælder for Dynamics 365 for Finance and Operations 8.0.

Power BI-indholdspakken for Omkostningsstyring, som er tilgængelig på AppSource-webstedet, bliver udfaset. Du kan finde flere oplysninger om denne afskrivning i Power BI-indholdspakkerne, der er tilgængelig på AppSource.

Dette Power BI-indhold giver et kategoriseret format, som gør det lettere at overvåge performance for lagerbeholdninger og visualisere, hvordan omkostninger "flyder" gennem dem. Du kan få ledelsesmæssig indsigt, f.eks. omsætningshastigheden, antallet af dage, hvor varen er på lager, nøjagtighed og "ABC-klassifikation" på dit foretrukne samlede niveau (firma, vare, varegruppe eller sted). De oplysninger, der er gjort tilgængelige, kan også bruges som et detaljeret supplement til regnskabet.

Power BI-indholdet er baseret på den samlede måling for CostObjectStatementCacheMonthly, som har tabellen CostObjectStatementCache som primær datakilde. Denne tabel administreres af datasættes cachestruktur. Tabellen opdateres med 24 timers mellemrum som standard, men du kan ændre opdateringshyppigheden og aktivere manuelle opdateringer i konfigurationen af datasætcachen. Manuelle opdateringer kan køres enten i arbejdsområdet Omkostningsstyring eller Omkostningsanalyse.

Efter hver opdatering af tabellen CostObjectStatementCache, skal den samlede måling for CostObjectStatementCacheMonthly opdateres, før dataene Power BI-visualiseringerne opdateres.

Adgang til Power BI-indhold

Power BI-indholdet for Omkostningsstyring vises i arbejdsområderne Omkostningsstyring og Omkostningsanalyse.

Arbejdsområdet Omkostningsstyring indeholder følgende faner:

  • Oversigt – Denne fane viser programdata.
  • Lagerregnskabsstatus – Denne fane viser Power BI-indhold.
  • Produktionsregnskabsstatus – Denne fane viser Power BI-indhold.

Arbejdsområdet Omkostningsanalyse indeholder følgende faner:

  • Oversigt – Denne fane viser programdata.
  • Lagerregnskabsanalyse – Denne fane viser Power BI-indhold.
  • Produktionsregnskabsanalyse – Denne fane viser Power BI-indhold.
  • Analyse af standardomkostningsafvigelse – Denne fane viser Power BI-indhold.

Rapportsider, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Power BI-indholdet for Omkostningsstyring omfatter en række rapportsider, der indeholder et sæt nøgletal. Disse metrikker visualiseres som diagrammer, felter og tabeller.

I nedenstående tabeller vises en oversigt over visualiseringerne i Power BI-indholdet for Omkostningsstyring.

Lagerregnskabsstatus

Rapportside Visualisering
Lageroversigt Startsaldo
Netto ændring
Nettoændring i %
Slutsaldo
Lagernøjagtighed
Lageromsætningshastighed
Dage for disponibel beholdning
Aktivt produkt i periode
Aktive omkostningsobjekter i periode
Saldo pr. varegruppe
Saldo pr. sted
Kontoudtog pr. kategori
Nettoændring pr. kvartal
Lageroversigt pr. sted og varegruppe Lagernøjagtighed pr. sted
Lageromsætningshastighed pr. sted
Lagerslutsaldo pr. sted
Lagernøjagtighed pr. varegruppe
Lageromsætningshastighed pr. varegruppe
Lagerslutsaldo pr. sted og varegruppe
Lageropgørelse Lageropgørelse
Lageropgørelse pr. sted Lageropgørelse pr. sted
Lageropgørelse pr. produkthierarki Lageropgørelse
Lageropgørelse pr. produkthierarki Lageropgørelse pr. sted

Produktionsregnskabsstatus

Rapportside Visualisering
ÅTD for IGVF-oversigt Startsaldo
Netto ændring
Nettoændring i %
Slutsaldo
Omsætningshastighed for IGVF
Dage for IGVF-beholdning
Aktivt omkostningsobjekt i periode
Nettoændring pr. ressourcegruppe
Saldo pr. sted
Kontoudtog pr. kategori
Nettoændring pr. kvartal
IGVA-beregning Startsaldo
Slutsaldo
IGVF-kontoudtog pr. kategori
IGVF-kontoudtog pr. sted Startsaldo
Slutsaldo
IGVF-kontoudtog pr. kategori og sted
IGVF-kontoudtog pr. hierarki Startsaldo
Slutsaldo
IGVF-kontoudtog pr. kategorihierarki

Lagerregnskabsanalyse

Rapportside Visualisering
Lagerdetaljer 10 vigtigste ressourcer pr. slutsaldo
10 vigtigste ressourcer pr. stigning i nettoændring
10 vigtigste ressourcer pr. reduktion i nettoændring
10 vigtigste ressourcer pr. lagers omsætningshastighed
Ressourcer pr. lav omsætningshastighed og slutsaldo over grænseværdi for lager
10 vigtigste ressourcer pr. lav nøjagtighed
ABC-klassifikation Lagerslutsaldo
Forbrugt materiale
Solgt (vareforbrug)
Lagertendenser Lagerslutsaldo
Lagernettoændring
Lageromsætningshastighed
Lagernøjagtighed

Produktionsregnskabsanalyse

Rapportside Visualisering
IGVF-tendenser IGVF-slutsaldo
IGVF-nettoændring
Omsætningshastighed for IGVF

Analyse af standardomkostningsafvigelse

Rapportside Visualisering
ÅTD for afvigelse i købspris (standardomkostning) Saldo for indkøb
Afvigelse i købspris
Afvigelsesgrad for købspris
Afvigelse pr. varegruppe
Afvigelse pr. sted
Købspris pr. kvartal
Købspris pr. kvartal og varegruppe
10 vigtigste ressourcer pr. negativt købsprisforhold
10 vigtigste ressourcer pr. positivt købsprisforhold
ÅTD for produktionsafvigelse (standardomkostning) Produktionsomkostning
Produktionsomkostningsafvigelse
Produktionsafvigelsesforhold
Afvigelse pr. varegruppe
Afvigelse pr. sted
Produktionsafvigelse pr. kvartal
Produktionsafvigelse pr. kvartal og afvigelsestype
10 vigtigste ressourcer pr. negativ produktionsafvigelse
10 vigtigste ressourcer pr. positiv produktionsafvigelse

Forståelse af datamodellen og enheder

Data fra Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations bruges til at udfylde rapportsiderne i Power BI-indholdet for Omkostningsstyring. Disse data repræsenteres som samlede målinger, der placeres midlertidigt i enhedslageret, som er en Microsoft SQL Server-database, der er optimeret til analyse. Du kan finde flere oplysninger under Power BI-integration med enhedslager.

De vigtigste samlede målinger for følgende objekter bruges som grundlag af Power BI-indholdet.

Objekt Samlede nøglemålinger Datakilde til Finance and Operations Felt
CostObjectStatementCacheMonthly Beløb CostObjectStatementCache Beløb
CostObjectStatementCacheMonthly Kvantitet CostObjectStatementCache Antal
CostInventoryAccountingKPIGoal AnnualInventoryTurn CostInventoryAccountingKPIGoal AnnualInventoryTurn
CostInventoryAccountingKPIGoal InventoryAccuracy CostInventoryAccountingKPIGoal InventoryAccuracy

Tabellen nedenfor viser de beregnede målinger i Power BI-indholdet.

Målepunkt Kalkulation
Startsaldo Startsaldo = [Slutsaldo]-[Nettoændring]
Antal for startsaldo Antal for startsaldo = [Antal for slutsaldo]-[Antal for nettoændring]
Slutsaldo Slutsaldo = (CALCULATE(SUM([Amount]), FILTER(ALL(FiscalCalendar) ,FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE]))))
Antal for slutsaldo Antal for slutsaldo = CALCULATE(SUM([QTY]), FILTER(ALL(FiscalCalendar),FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE] <= MAX(FiscalCalendar[MONTHSTARTDATE])))
Netto ændring Nettoændring = SUM([AMOUNT])
Antal for nettoændring Antal for nettoændring = SUM([QTY])
Lageromsætningshastighed pr. beløb Lageromsætningshastighed pr. beløb = if(OR([Gennemsnitlig saldo for lager] <= 0, [Lagerafgange, salg eller forbrug] >= 0), 0, ABS([Lagerafgange, salg eller forbrug])/[Gennemsnitlig saldo for lager])
Gennemsnitlig saldo for lager Gennemsnitlig saldo for lager = (([Slutsaldo] + [Startsaldo]) / 2)
Dage for disponibel beholdning Dage for disponibel beholdning = 365 / CostObjectStatementEntries [Lageromsætningshastighed pr. beløb]
Lagernøjagtighed Lagernøjagtighed pr. beløb = IF([Slutsaldo] <= 0, IF(OR([Lager, optalt beløb] <> 0, [Slutsaldo] < 0), 0, 1), MAX(0, ([Slutsaldo] - ABS([Lager, optalt beløb]))/[Slutsaldo]))

Følgende nøgledimensioner bruges som filtre til at skabe udsnit af de samlede målinger, så du kan få større granularitet og dybere analytisk indsigt.

Enhed Eksempler på attributter
Produkter Produktnummer, Produktnavn, Enhed, Varegrupper
Kategorihierarkier (tildelt rollen Omkostningsstyring) Kategorihierarki, Kategoriniveau
Juridiske enheder Navne på juridisk enhed
Regnskabskalendere Regnskabskalender, År, Kvartal, Periode, Måned
Sted Id, Navn, Adresse, Stat, Land