Power BI-indhold til omkostningsstyring

Bemærk

Denne indholdspakke er blevet udfaset, som beskrevet i Power BI-indholdspakker, der er publiceret på PowerBI.com.

I dette emne beskrives, hvad der skal medtages i Power BI-indhold til omkostningsstyring.

Microsoft Power BI-indhold til Omkostningsstyring er beregnet til lagerregnskabsmedarbejdere eller personer i organisationen, der er ansvarlige for lageret. Power BI-indholdet til Omkostningsstyring giver ledelsesmæssig indsigt i lager og lager for igangværende forarbejdning (IGVF), og hvordan kostprisen flyder gennem dem efter kategori over tid. Oplysningerne kan også bruges som et detaljeret supplement til regnskabet.

Nøgletal

  • Startsaldo
  • Slutsaldo
  • Netto ændring
  • Netto ændring i %
  • Aldersfordeling

Nøgletal

  • Lageromsætning
  • Lagernøjagtighed

Den primære datakilde for CostAggregatedCostStatementEntryEntity er CostStatementCache-tabellen. Denne tabel administreres af datasættes cachestruktur. Tabellen opdateres med 24 timers mellemrum som standard, men du kan aktivere manuelle opdateringer i datacachekonfigurationen. Du kan derefter foretage en manuel opdatering i Omkostningsstyring eller Omkostningsanalyse arbejdsområdet. Efter kørslen af opdateringen af CostStatementCache skal du opdatere OData-forbindelsen på Power BI.com for at få vist opdaterede data på webstedet. Afvigelsesmålingerne (indkøb, produktion) i dette Power BI-indhold gælder kun for varer, der er vurderet med lagermetoden for standardomkostninger. Produktionsafvigelsen beregnes som forskellen mellem aktive omkostninger og realiserede omkostninger. Produktionsafvigelsen beregnes, når produktionsordren har status Afsluttet. Du kan finde flere oplysninger om typer af produktionsafvigelse, og hvordan hver type beregnes, under Om analyse af afvigelser for en afsluttet produktionsordre.

Metrikker, der er inkluderet i Power BI-indhold

Indholdet omfatter et sæt rapportsider. Hver side består af en række mål, som er visualiseret som diagrammer, felter og tabeller. I nedenstående tabel vises en oversigt over visualiseringerne i Power BI-indholdet til Omkostningsstyring.

Rapportside Diagrammer Titler
Samlet lager (standard efter aktuel periode) Nøjagtighed Lagermålinger:
Lagerslutsaldo
Lagernettoændring
Lagernettoændring i %
Lageromsætning
Lagerslutsaldo efter ressourcegruppe
Lagernettoændring efter kategorinavn på niveau 1 og kategorinavn på niveau 2
Købsafvigelser pr. ressourcegruppe og kategorinavn på niveau 3
Lager efter sted (standard efter aktuel periode) Lagerslutsaldo efter navn på sted og ressourcegruppe
Lageromsætning efter navn på sted og ressourcegruppe
Lagerslutsaldo efter by og ressourcegruppe
Lager efter ressourcegruppe (standard efter aktuel periode) Lagermålinger
Lagernøjagtighed efter mængde efter ressourcegruppe
Lageromsætning efter mængde efter ressourcegruppe
Lager år for år (standard indeværende år i forhold til tidligere år) Lagermålinger
Lager-KPI'er:
Lageromsætning
Lagernøjagtighed
Lagerslutsaldo efter år og ressourcegruppe
Købsafvigelser pr. år og kategorinavn på niveau 3
Aldersfordelt lager (standard efter indeværende år) Aldersfordelt lager efter kvartal og ressourcegruppe
Aldersfordelt lager efter kvartal og navn på sted
Samlet IGVF (standard efter aktuel periode) IGVF-nettoændring efter kategorinavn på niveau 1 og kategorinavn på niveau 2 IGVF-målinger for igangværende forarbejdning:
IGVF-slutsaldo
IGVF-nettoændring
IGVF-nettoændring i %
Produktionsafvigelser pr. ressourcegruppe og kategorinavn på niveau 3
IGVF-nettoændring efter ressourcegruppe
IGVF efter sted (standard efter aktuel periode) IGVF-målinger for igangværende forarbejdning
IGVF-nettoændring efter navn sted og kategorinavn på niveau 2
Produktionsafvigelser pr. navn på sted og kategorinavn på niveau 3

Forståelse af datamodellen og enheder

Finance and Operations-data bruges til at udfylde rapportsiderne i Power BI-indhold til Omkostningsstyring. Disse data repræsenteres som samlede målinger, der gemmes midlertidigt i enhedslageret, som er en Microsoft SQL-database, der er optimeret til analyse. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Power BI-integration med enhedslager. Følgende samlede nøglemålinger bruges som grundlag for indholdet.

Enhed Samlede nøglemålinger Datakilde til Finance and Operations Felt Betegnelse
Fordelingsposter Netto ændring CostAggregatedCostStatementEntryEntity sum ([Beløb]) Beløb i regnskabsvalutaen
Fordelingsposter Nettoændring, antal CostAggregatedCostStatementEntryEntity sum([Antal])

Følgende tabel viser, hvor de samlede nøglemålinger bruges til at oprette flere beregnede målepunkter i indholdets datasæt.

Målepunkt Sådan beregnes målepunktet
Startsaldo [Slutsaldo]-[Nettoændring]
Startsaldoantal [Slutsaldoantal]-[Nettoændring, antal]
Slutsaldo CALCULATE(SUM([Beløb]), FILTER(ALLEXCEPT('Regnskabskalendere', 'Regnskabskalendere'[LedgerRecId], 'enheder'[ID], 'enheder'[Navn], 'Finans'[Valuta], 'Finans'[Beskrivelse], 'Finans'[Navn]), 'Regnskabskalendere'[Dato] <= MAX('Regnskabskalendere'[Dato])))
Slutsaldoantal CALCULATE(SUM([Antal]), FILTER(ALLEXCEPT('Regnskabskalendere', 'Regnskabskalendere'[LedgerRecId], 'enheder'[ID], 'enheder'[Navn], 'Finans'[Valuta], 'Finans'[Beskrivelse], 'Finans'[Navn]), 'Regnskabskalendere'[Dato] <= MAX('Regnskabskalendere'[Dato])))
Lagerstartsaldo CALCULATE([Startsaldo], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "Lager")
Lagerslutsaldo CALCULATE([Slutsaldo], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "Lager")
Lagernettoændring CALCULATE([Nettoændring], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "Lager")
Lagernettoændring i antal CALCULATE([Nettoændring, antal], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "Lager")
Lagernettoændring i % IF([Lagerslutsaldo] = 0, 0, [Lagernettoændring] / [Lagerslutsaldo])
Lageromsætning efter beløb if(OR ([Gennemsnitlig saldo for lager] <= 0, [Lagerafgange, salg eller forbrug] >= 0), 0 ABS ([Lagerafgange, salg eller forbrug]) /[Gennemsnitlig saldo for lager])
Gennemsnitlig saldo for lager ([Lagerslutsaldo] + [Lagerstartsaldo]) / 2
Lagerafgange, salg eller forbrug [Lagersalg] + [Forbrugt materialeomkostning for lager]
Forbrugt materialeomkostning for lager CALCULATE([Lagernettoændring], 'Fordelingsposter'[Kategorinavn - niveau 2_] = "ConsumedMaterialsCost")
Lagersalg CALCULATE([Lagernettoændring], 'Fordelingsposter'[Kategorinavn - niveau 2_] = "Solgt")
Lagernøjagtighed efter beløb IF([Lagerslutsaldo] <= 0, IF(OR([Lager, optalt beløb] <> 0, [Lagerslutsaldo] < 0), 0, 1), MAX(0, ([Lagerslutsaldo] - ABS([Lager, optalt beløb]))/[Lagerslutsaldo]))
Lager, optalt beløb CALCULATE([Lagernettoændring], 'Fordelingsposter'[Kategorinavn - niveau 3_] = "Optælling")
Aldersfordelt lager if(ISBLANK(max('Regnskabskalendere'[Date])), blank(), MAX(0, MIN([Aldersfordelt lager, antal tilgange], [Aldersfordelt lager, slutsaldoantal] - [Aldersfordelt lager, tilgange i fremtiden]))) * [Lager, gennemsnitlig enhedskostpris]
Aldersfordelt lager, antal tilgange IF([minDate] = [minDateAllSelected], CALCULATE([Lagernettoændring i antal], 'Fordelingsposter'[Antal] > 0, FILTER(ALLEXCEPT('Regnskabskalendere', 'Regnskabskalendere'[LedgerRecId], 'enheder'[ID], 'enheder'[Navn], 'Finans'[Valuta], 'Finans'[Beskrivelse], 'Finans'[Navn]), 'Regnskabskalendere'[Dato] <= MAX('Regnskabskalendere'[Dato]))), CALCULATE([Lagernettoændring i antal], 'Fordelingsposter'[Antal] > 0))
Aldersfordelt lager, slutsaldoantal [Aldersfordelt lager, slutsaldoantal] + CALCULATE([Lagernettoændring i antal], FILTER(ALLEXCEPT('Regnskabskalendere', 'Regnskabskalendere'[LedgerRecId], 'enheder'[ID], 'enheder'[Navn], 'Finans'[Valuta], 'Finans'[Beskrivelse], 'Finans'[Navn]), 'Regnskabskalendere'[Dato] > max('Regnskabskalendere'[Dato]) ))
Aldersfordelt lager, tilgange i fremtiden CALCULATE([Lagernettoændring], 'Fordelingsposter'[Beløb] > 0, FILTER(ALLEXCEPT('Regnskabskalendere', 'Regnskabskalendere'[LedgerRecId], 'enheder'[ID], 'enheder'[Navn], 'Finans'[Valuta], 'Finans'[Beskrivelse], 'Finans'[Navn]), 'Regnskabskalendere'[Dato] > MAX('Regnskabskalendere'[Dato])))
Lager, gennemsnitlig enhedskostpris CALCULATE([Lagerslutsaldo] / [Aldersfordelt lager, slutsaldoantal],ALLEXCEPT('Regnskabskalendere', 'Regnskabskalendere'[LedgerRecId], 'enheder'[ID], 'enheder'[Navn], 'Finans'[Valuta], 'Finans'[Beskrivelse], 'Finans'[Navn]))
Købsafvigelser CALCULATE(SUM([Beløb]), 'Fordelingsposter'[Kategorinavn - niveau 2_] = "Indkøbt", 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "Afvigelse")
IGVF-startsaldo CALCULATE([Startsaldo], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "IGVF")
IGVF-slutsaldo CALCULATE([Slutsaldo], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "IGVF")
IGVF-nettoændring CALCULATE([Nettoændring], 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "IGVF")
IGVF-nettoændring i % IF([IGVF-slutsaldo] = 0, 0, [IGVF-nettoændring] / [IGVF-slutsaldo])
Afvigelser i produktion CALCULATE(SUM([Beløb]), 'Fordelingsposter'[Kategorinavn - niveau 2_] = "ManufacturedCost", 'Fordelingsposter'[Fordelingstype] = "Afvigelse")
Kategorinavn - niveau 1 switch([Kategorinavn - niveau 1_], "None", "Ingen", "NetSourcing", "Nettoforsyning", "NetUsage", "Nettoanvendelse", "NetConversionCost", "Nettokonverteringsomkostning", "NetCostOfGoodsManufactured", "Nettoomkostning for fremstillede varer", "BeginningBalance", "Startsaldo")
Kategorinavn - niveau 2 switch([Kategorinavn - niveau 2_], "None", "Ingen", "Procured", "Indkøbt", "Disposed", "Kasseret", "Transferred", "Overført", "Sold", "Solgt", "ConsumedMaterialsCost", "Forbrugt materialeomkostning", "ConsumedManufacturingCost", "Forbrugt produktionsomkostning", "ConsumedOutsourcingCost", "Forbrugt outsourcingomkostning", "ConsumedIndirectCost", "Forbrugt indirekte omkostning", "ManufacturedCost", "Produktionsomkostning", "Variances", "Afvigelser")
Kategorinavn - niveau 3 switch([Kategorinavn - niveau 3_], "None", "Ingen", "Optælling", "Ingen", "ProductionPriceVariance", "Produktionspris", "QuantityVariance", "Antal", "SubstitutionVariance", "Erstatning", "ScrapVariance", "Spild", "LotSizeVariance", "Lotstørrelse", "RevaluationVariance", "Værdiregulering", "PurchasePriceVariance", "Købspris", "CostChangeVariance", "Ændring i kostpris", "RoundingVariance", "Afvigelse i afrunding")

Følgende nøgledimensioner bruges som filtre til at skabe udsnit af de samlede målinger for at opnå større granularitet og give dybere analytisk indsigt.

Enhed Eksempler på attributter
Enheder Id, navn
Regnskabskalendere Kalender, måned, periode, kvartal, år
KPI-mål Mål for lagernøjagtighed, mål for lageromsætning
Finans Valuta, navn, beskrivelse
Lokationer Id, navn, land, by