Power BI-indhold til medarbejderudvikling

I dette emne beskrives Microsoft Power BI-indhold til Medarbejderudvikling.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

De rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet for Medarbejderudvikling, har både diagrammer og tabeller, der indeholder yderligere oplysninger. Rapporterne er beskrevet i følgende tabel.

Rapport Indhold
Oversigt over medarbejderudvikling Oversigt over andre rapporter
Analyse af medarbejderkompetencer Medarbejderkompetencetyper og medarbejderkompetencer efter type
Analyse af medarbejderkompetenceniveauer Medarbejderkompetenceniveauer efter afdeling, medarbejdere efter færdighedsniveau og færdighedstype og laveste og højeste niveauer pr. færdighed
Færdighedsprofil Færdighedsprofil for den valgte medarbejder
Kompetenceanalyse Færdigheder efter type og klassifikation
Analyse af performanceanalyse Medarbejdere efter laveste og højeste klassifikation pr. job, medarbejderklassifikation efter afdeling, medarbejdere efter klassifikation og stillingstype og højeste og laveste klassifikationer efter stilling
Analyse af medarbejderperformance Medarbejderklassifikationer for den valgte klassifikation pr. leder

Du kan filtrere diagrammer og felter i alle disse rapporter og fastgøre dem til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard.

Forståelse af datamodellen og enheder

Enhed Indhold Relationer med andre enheder
Kalenderforskydning Kalenderforskydninger for at opdele rapporter Tidligere stillingstildeling, stillingstendens, medarbejdertendens, fratrådt medarbejder
Regnskab Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Nuværende stilling Stillinger pr. dags dato, tilsvarende fuldtidsstilling (fuldtidsansatte), ledige stillinger og ledige-til-bestatte stillinger Job, stilling
Aktuel medarbejder Arbejdere pr. den aktuelle dato, alder og antallet af beskæftigede Firma, geografisk placering, medarbejdernavn, rapporterer til, medarbejdertitel, demografi, job, ansættelse, stilling
Dato Dage, uger, måneder og år Tidligere stillingstildeling, stillingstendens, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Demografi Fødselsdato, køn, etnisk oprindelse og civilstand Aktuel medarbejder, fratrådt, medarbejder, medarbejdertendens
Ansættelse Startdato, slutdato og overførselsdato Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Geografisk placering By, landsdel, postkode og stat eller provins Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Stilling Funktion, type og titel Aktuel stilling, aktuel medarbejder
Tidligere stillingstildeling Årsagen til tildelingen, startdato, slutdato og job Kalenderforskydning, dato, job, stilling
Stilling Afdeling, fuldtidsansat, stilling, stillingstype og titel Aktuel stilling, aktuel medarbejder
Stillingstendens Stillinger over tid, fuldtidsansatte og job Kalenderforskydning, dato, job, stilling
Rapporterer til Fornavn, efternavn og fulde navn Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Fratrådt medarbejder Fratrådte medarbejdere, fratrædelsesdato, titel, stilling og job Firma, geografisk placering, medarbejdernavn, rapporterer til, kalenderforskydning, dato, medarbejdertitel, demografi, job, ansættelse, job
Medarbejdernavn Fornavn, efternavn og fulde navn Aktuel arbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Medarbejdertitel Titel og anciennitetsdato Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Medarbejdertendens Arbejdere over tid, beskæftigede, virksomhed og stilling Firma, geografisk placering, medarbejdernavn, rapporterer til, kalenderforskydning, dato, medarbejdertitel, demografi, ansættelse, job
Stilling Funktion, type og titel Aktuel medarbejder, aktuel stilling, medarbejdertendens, job foretrukne færdighed, tidligere stillingstildeling, stillingstendens, fratrådt medarbejder
Jobbet foretrukne færdighed Prioritet, klassifikation, kompetence og færdighedsniveau Stilling
Analyse af medarbejderkompetencer Certificeret, niveau, niveaudato og færdighed Medarbejdernavn, færdighed
Ydeevne Klassifikation, beskrivelse og klassifikationsmodel Aktuel medarbejder, aktuel stilling, medarbejdertendens, job foretrukne færdighed, tidligere stillingstildeling, stillingstendens, fratrådt medarbejder
Færdighed Færdighed, færdighedstype og klassifikation Analyse af medarbejderkompetencer, Job foretrukne færdighed