Driftsregnskab i Power BI-indhold

Bemærk

Denne indholdspakke er blevet udfaset, som beskrevet i Power BI-indholdspakker, der er publiceret på PowerBI.com.

I dette emne beskrives Microsoft Power BI-indholdet til Driftsregnskab. I emnet beskrives dashboardet og de rapporter, som er inkluderet, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdspakken.

Konfiguration af hovedkonto

Da organisationer ønsker, at passiver og omsætningsbeløb skal vises som positive beløb i rapporter, er konfigurationen af hovedkonti vigtig. For at disse hovedkonti skal kunne vises som positive beløb, skal hovedkontotypen indstilles til Passiv eller Indtægter. Når disse kontotyper bruges, bruger rapportering via Power BI omvendt fortegn og viser beløbene som positive beløb.

Dashboard og rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Dashboardet indeholder opsummerende datafelter, der er baseret på underliggende rapporter. Hvert felt indeholder opsummerende oplysninger for det indeværende år på tværs af alle virksomheder i en organisation. Her er nogle af felterne:

 • Indløsning
 • Samlet omsætning i år
 • Samlede udgifter i år
 • Nettoresultat i år
 • Likviditetsgrad på kort sigt
 • Samlede udgifter i år efter kontokategori
 • Aktuel dækningsgrad
 • Gæld/Samlede aktiver
 • Faktisk vs budgetteret omsætning
 • Faktureret omsætning i år
 • Driftsudgiftsgrad i år
 • Overskudsgrad i år
 • Faktiske vs. budgetterede udgifter – Alle firmaer

Hvert felt er understøttet af en supplerende rapport. Disse rapporter indeholder både diagrammer og tabeller, der indeholder flere oplysninger. Rapporterne er beskrevet i følgende tabel.

Rapport Rapportens oplysninger omfatter:
Pengestrømsanalyse Kontanter efter juridisk enhed, kontanter pr. kvartal, samlede kontanter og kontanter efter konto
[!NOTE]
Oplysningerne om kontanter pr. kvartal omfatter ikke primosaldi i det samlede beløb for første kvartal. Det viser det samlede nye posteringer, der bogføres i hvert kvartal.
Analyse af aktuel dækningsgrad Aktuel dækningsgrad efter juridisk enhed, aktuel dækningsgrad pr. kvartal og saldi for omsætningsaktiver og kortfristet gæld
Analyse af likviditetsgrad på kort sigt Likviditetsgrad på kort sigt efter juridisk enhed, likviditetsgrad på kort sigt pr. kvartal og saldi for kontanter, tilgodehavender og kortfristet gæld
Analyse af vareforbrug Vareforbrug (COGS) efter juridisk enhed, vareforbrug i år og sidste år pr. kvartal, vareforbrug i forhold til salg efter juridisk enhed, samlet vareforbrug og vareforbrug i forhold til salg i procent
Analyse af arbejdskapital Arbejdskapital efter juridisk enhed, arbejdskapital pr. kvartal, omsætningsaktiver, kortfristet gæld og samlet arbejdskapital
Analyse af aktiver og gæld Afkast af samlede aktiver og gæld i forhold til de samlede aktiver efter juridisk enhed, gæld i forhold til samlede aktiver og afkast for samlede aktiver pr. kvartal i forhold til dato, aktiver og passiver
Analyse af overskudsgrad Faktisk og budgetteret overskudsgrad efter juridisk enhed, overskudsmarkering pr. kvartal, overskudsgrad i procent og overskudsgrad
Analyse af nettoresultat Faktisk og budgetteret nettoresultat efter juridisk enhed, nettoresultat i år og sidste år og udgifter i forhold til nettoresultat i procent
Analyse af indtjening Faktisk og budgetteret overskud før renter og skat (EBIT) efter juridisk enhed, EBIT i år og sidste år, udgifter i forhold til omsætning i procent og faktiske og budgetterede udgifter i forhold til indtægter
Analyse af omsætning Samlet omsætning, samlede faktiske og budgetterede omsætning efter juridisk enhed, samledt omsætning i år og sidste år, afvigelse i omsætningsbudget efter juridisk enhed og samlet af omsætning i indeværende og sidste periode
Udgiftsanalyse Samlede udgifter, faktiske i forhold til budgetterede samlede udgifter efter juridisk enhed, samlede faktiske og budgetterede samlede udgifter pr. kvartal, samlede udgifter efter kontokategori og driftsudgiftsgrad
Analyse af faktureret omsætning Samlede tilgodehavender, samlede tilgodehavender efter juridisk enhed, samlede tilgodehavender pr. kvartal, og saldi for konti med tilgodehavender
[!NOTE]
Oplysningerne omfatter ikke primosaldi for debitorfinanskonti. De viser totalen for nye transaktioner, der er bogført til Debitorer.

Diagrammer og felter i alle disse rapporter kan filtreres og fastgøres til dashboardet. Hvis du vil finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI, skal du se Oprette og konfigurere et dashboard.

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende enheder blev brugt som grundlag for Power BI-indholdet til Driftsregnskab:

Aggregér dataenheder

 • GeneralLedgerActivities – Denne enhed aggregerer finanssaldi efter kontokategori.
 • BudgetActivities – Denne enhed aggregerer budgetsaldi efter kontokategori.

Dataenheder

 • FiscalCalendars
 • MainAccounts
 • LegalEntities
 • Finans
 • ChartofAccounts

Disse enheder blev brugt til at oprette beregnede målinger i datamodellen. De beregnede mål bruges til at beregne nøgletal (KPI'er) og rapporter, der bruges i indholdet. Som standard omfatter indholdet data for de sidste tre år og et år frem. Hvis du vil medtage yderligere beregninger i rapporter og dashboard, kan du redigere Microsoft Excel-projektmappen. Denne projektmappe er den standarddatamodel, der blev brugt til at oprette indholdet.