Komponenter i økonomisk rapport

I denne artikel beskrives, hvordan komponenter, eller dokumentkomponenter, i rapportdefinitioner bruges til økonomirapportering. Disse komponenter omfatter rækkedefinitioner, kolonnedefinitioner og rapporteringstræ-definitioner. I denne artikel forklares, hvordan du organiserer og låser rapportkomponentgrupper.

Designfilosofien bag designeren til økonomirapporter er at opdele oplysninger i det mindste komponent eller dokumentkomponent og derefter mixe og matche komponenterne efter behov. Derfor er rapportformateringen adskilt fra de økonomiske data, og du kan ændre designet af en rapport uden at ændre de økonomiske data i Microsoft Dynamics ERP-systemet. Ved hjælp af denne metode med byggesten, kan du kombinere tekst, beløb og beregninger for at producere de rapporter, du har brug for. Desuden fremmer denne fleksibilitet kreativitet ved at gøre det nemt for dig at se dine handlinger på forskellige måder. De enkelte komponenter i en rapportdefinition svarer til et tredimensionalt regneark, men de er mere effektive. En rapportdefinition angiver den rækkedefinition, kolonnedefinition og valgfri rapporteringstrædefinition, der skal bruges til rapporten. Den indeholder også oplysninger om, hvor rapporten, der genereres, skal gemmes, og hvordan den formateres.

Komponenterne i en rapport

Komponent Betegnelse Hvis du vil have flere oplysninger
Definition af række En rækkedefinition definerer de beskrivende linjer (f.eks. lønninger eller salg) i en rapport. Den viser også de segmentværdier eller dimensioner, der indeholder værdierne for hvert linjeelement og indeholder en rækkeformateringer og beregninger. Rækkedefinitioner
Kolonnedefinition En kolonnedefinition definerer den periode, der skal bruges, når data udtrækkes fra de økonomiske dimensioner. Den indeholder også kolonneformatering og beregninger. Kolonnedefinitioner
Rapporteringstrædefinition En rapporteringstrædefinition ligner et organisationsdiagram. Den indeholder individuelle rapporteringsenheder, der repræsenterer de enkelte bokse i diagrammet. Enhederne, der kan være enkelte afdelinger fra de økonomiske data eller enheder på et højere niveau, der opsummerer data fra andre rapporteringsenheder. Rapporteringstrædefinitioner
Rapportdefinition En rapportdefinition anvender en rækkedefinition, kolonnedefinition og valgfri rapporteringstrædefinition til at opbygge en rapport. Den indeholder også flere muligheder og indstillinger, som du kan bruge til at tilpasse en rapport. Rapportdefinition

Hvis du ikke er vant til at designe rapporter, vil du sikker finde det fordelagtigt at benytte rapportguiden til hurtigt at oprette en rapportdefinition, der kan tilpasses senere. Hvis du har erfaring med at designe rapporter og ønsker mere fleksibilitet for rapportdesign, kan du kombinere nye eller eksisterende komponenter for at oprette en ny rapportdefinition. Du behøver ikke fuldt ud at forstå alle tilgængelige rapportdefinitionsindstillinger til fremstilling af kvalitetsrapporter. Efterhånden som du bliver fortrolig med at designe rapporter, kan du udvide dine rapportdefinitioner for at drage fordel af mere avancerede funktioner. Når du har oprettet en grundlæggende rapport, kan du tilpasse rapportdefinitionen og komponenterne i rapportdefinitionen.

Organisere komponenterne

Du kan bruge mapper til at organisere dine komponenter i Report Designer. Alle mapper er specifikke for den komponenttype, de indeholder. Alle mapper, der indeholder rækkedefinitioner, er for eksempel placeret i ruden Rækkedefinitioner i Report Designer.

Oprette en mappe

 1. Vælg i Report Designer den type komponent, du vil organisere i navigationsruden. Hvis du for eksempel vil sortere en rækkedefinition, skal du klikke på Rækkedefinitioner.

 2. I navigationsruden skal du vælge den eksisterende mappe, som den nye mappe skal oprettes under, og derefter udføre et af disse trin:

  • Højreklik på den overordnede mappe, og klik derefter på Ny mappe.
  • Vælg den overordnede mappe, og klik på Filer, og klik derefter på Ny mappe.
 3. Når den nye mappe vises, skal du skrive navnet på den nye mappe, og derefter trykke på Enter.

Låse en komponent

Du kan oprette en adgangskode for at låse og hjælpe med at beskytte en dokumentkomponent. På denne måde kan du føje en grad af sikkerhed til en rapportkomponent, uden at hele systemet beskyttes. En adgangskode kan medvirke til at beskytte komponentoplysninger, der er vigtige for rapporteringsprocessen i forbindelse med månedsafslutningen. En bruger med en rolle kan låse en dokumentkomponent. Andre brugere har dog altid skrivebeskyttet adgang til en låst komponent. Brugere kan åbne, redigere og gemme den låste komponent under et nyt navn. En bruger med rollen administrator kan altid få adgang til og ændre en låst komponent.

 1. Åbn den rapportkomponent, der skal låses, i Report Designer, for eksempel en rækkedefinition, kolonnedefinition, rapportdefinition eller rapporteringstrædefinition.
 2. Klik på Beskyt/Fjern beskyttelse i menuen Værktøjer. Du kan også klikke på Beskyt/Fjern beskyttelse (låseikonet) på værktøjslinjen.
 3. I dialogboksen Beskyt skal du indtaste og bekræfte en adgangskode og derefter klikke på OK. Låseikonet på værktøjslinjen er markeret, når en åben komponent er låst.

Hvis du vil låse en låst komponent op, skal du åbne komponenten og derefter klikke på Beskyt/Fjern beskyttelse på værktøjslinjen. Du kan også klikke på Fjern beskyttelse i menuen Værktøjer.

Dokumentkomponentgrupper

Komponenter er de rækkedefinitioner, kolonnedefinitioner, rapporteringstrædefinitioner og rapportdefinitioner, du opretter for en rapport. Rapportkomponentgrupper er samlinger af definitioner og dimensionsgrupper.

Få vist en rapportkomponentgruppe

Du kan få vist alle de rapportkomponenter, der er knyttet til en rapportkomponentgruppe. Du kan også eksportere eller importere en rapportkomponentgruppe.

 1. Klik på Rapportkomponentgrupper i menuen Firma i Rapportdesigner.
 2. I dialogboksen Komponentgrupper skal du vælge den komponent, du vil have vist.
 3. Klik på Vis for at åbne dialogboksen Vis komponentgruppe, hvor du kan få vist indholdet af komponentgruppen.
 4. Klik på Luk for at lukke dialogboksene.

Eksportere en rapportkomponentgruppe

Du kan eksportere en rapportkomponentgruppe eller bestemte rapportkomponenter i en rapportkomponentgruppe. Du kan bruge den eksporterede rapportkomponentgruppe som en sikkerhedskopi. Du kan også kopiere de eksporterede data mellem installationer af Finance and Operations. Report Designer omfatter de refererede typografier og dimensionsopsætninger sammen med komponentgruppen.

 1. Klik på Komponentgrupper i menuen Regnskab i Report Designer.

 2. Markér den rapportkomponentgruppe, du vil eksportere, i dialogboksen Rapportkomponentgrupper, og klik derefter på Eksportér.

 3. I dialogboksen Eksportér skal du vælge de rapportdefinitioner, der skal eksporteres:

  • Hvis du vil eksportere alle rapportdefinitioner og de tilhørende komponenter, skal du klikke på Marker alt.
  • Hvis du vil eksportere bestemte rapporter, rækker, kolonner, træer eller dimensionsopsætninger, skal du klikke på den relevante fane og derefter vælge de elementer, der skal eksporteres. Tryk på og hold Ctrl-tasten nede for at vælge flere elementer på en fane. Bemærk: Når du vælger rapporter til eksport, vælges de tilknyttede rækker, kolonner, træer og dimensionsopsætninger.
 4. Når du er færdig med at markere elementer til eksport, skal du klikke på Eksportér.

 5. I dialogboksen Gem som skal du vælge den placering, som komponentgruppen skal eksporteres til.

 6. Angiv et navn til filen i feltet Filnavn. Report Designer tilføjer automatisk filtypenavnet .tdbx.

 7. Klik på Gem. Komponentgruppen gemmes på den placering, du har angivet.

Importere en komponentgruppe

Du kan importere en rapportkomponentgruppe til en eksisterende rapportkomponentgruppe. Alle importerede dokumentkomponentgrupper bevarer deres oprindelige typografier og firmareferencer og omfatter de relevante dimensionssæt.

 1. Klik på Komponentgrupper i menuen Regnskab i Report Designer.

 2. Markér den rapportkomponent, du vil importere en rapportkomponentgruppe til, i dialogboksen Rapportkomponentgrupper, og klik derefter på Importér.

 3. Markér den rapportkomponentgruppe, der skal importeres, i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.

 4. I dialogboksen Importér skal du vælge de rapportdefinitioner, der skal importeres:

  • Hvis du vil importere alle rapportdefinitioner og de understøttende komponenter, skal du klikke på Marker alt.
  • Hvis du vil importere bestemte rapporter, rækker, kolonner, træer eller dimensionsopsætninger, skal du markere de rapporter, rækker, kolonner, træer eller dimensionsopsætninger, der skal importeres.
 5. Når du er færdig med at markere elementer til import, skal du klikke på Importér.

Fortryde udtjekning af en komponent

Når du åbner en dokumentkomponent, kan andre brugere få skrivebeskyttet adgang til denne komponent. Nogle gange glemmer en bruger måske at lukke en komponent eller lukker sit system uden at lukke komponenten. Det indebærer, at komponenten forbliver tjekket ud, og at ingen andre brugere kan åbne den. I disse situationer kan en administrator for økonomisk rapportering bruge dialogboksen Elementer, der er tjekket ud til at tjekke byggesten ind, som brugere har efterladt som tjekket ud. Bemærk: Du skal have rollen som administrator for at tjekke byggesten ind ved hjælp af dialogboksen Elementer, der er tjekket ud.

 1. I Report Designer skal du klikke på Udtjekkede elementer i menuen Funktioner.
 2. Vælg Vis elementer fra alle brugere i dialogboksen Elementer, der er tjekket ud. Listen opdateres, så den viser alle de rapportkomponenter, der er tjekket ud, og de brugere, der har tjekket dem ud.
 3. Markér en rapportkomponent, og klik derefter på Fortryd udtjekning.
 4. Klik på Ja for tjekke rapportkomponenten ind.

Yderligere ressourcer

Økonomirapportering