Generere elektroniske dokumenter og opdatere programdata ved hjælp af værktøjet Elektronisk rapportering

Du kan designe elektroniske rapporteringsformater (ER), der kan bruges i programmet Finans and Operations til at generere udgående elektroniske dokumenter. Du kan også designe ER-formater, der fortolker indgående elektroniske dokumenter, og bruge indholdet i disse dokumenter til at opdatere programdata.

På denne måde kan et enkelt ER-format bruges til at generere udgående elektroniske dokumenter og derefter opdatere programdataene. Denne funktion kan også anvendes i følgende situationer:

  • For at forhindre gentagen brug af programdata kan du markere et programs data i de efterfølgende processer med det samme, når dataene er brugt til at generere elektroniske dokumenter. For eksempel kan du markere betalingstransaktioner som allerede behandlet umiddelbart efter, at der er medtaget i en genereret betalingsmeddelelse.
  • For at gemme behandlingsdetaljerne for elektroniske dokumenter, der er genereret ved hjælp af ER-logik. F.eks. et entydigt betalingsmeddelelses-id, der genereres ved hjælp af ER-udtrykket. Udtrykket er baseret på oplysninger, der er angivet i ER-dialogboksen, når ER-formatet køres for at oprette dokumenter.

Du kan få flere oplysninger om denne funktion ved at afspille sættet af opgaveguider Generere ER-dokumenter med opdatering af programdata (en del af 7.5.4.3 forretningsprocessen Anskaf/udarbejd komponenter til it-ydelser og -løsninger (10677)), som fører dig gennem detaljerede oplysninger om Intrastat-rapportering og -arkivering. Følgende filer kræves for at fuldføre bestemte trin i disse opgaveguider. Hent og gem filerne til din lokale computer.