Power BI-indhold for praksischef

I dette emne beskrives, hvad der er medtaget i Microsoft Power BI-indholdet til praksischef. Det beskrives, hvordan du får adgang til Power BI-rapporter, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der er brugt til at oprette indholdspakken.

Overblik

Power BI-indholdet til praksischef blev oprettet til praksischefer og projektledere. Det indeholder vigtige nøgleværdier, der er relateret til de projekter, som organisationen arbejder på. Dashboardet giver et overblik over projekterne og de relaterede kunder. Et rapportniveaufilter kan bruges til at rapportere for bestemte juridiske enheder. Dette Power BI-indhold trækker data fra projektregnskabets samlede målinger.

Power BI-indholdet til Praksischef indeholder fem rapportsider: en oversigtsside og fire sider, der giver oplysninger om projektomkostninger, omsætning, administration af optjent værdi og timenøgletal, der er opdelt på tværs af forskellige dimensioner.

Alle beløb i indholdet vises i systemvalutaen. Du kan angive systemvalutaen på siden Systemparametre.

Adgang til Power BI-indhold

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (juli 2017), vises Power BI-indholdet til Praksischef i arbejdsområdet Projektstyring.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Følgende tabel indeholder oplysninger om de nøgletal, der findes på de enkelte rapportsider i Power BI-indholdet til praksischef.

Rapportside Metrik
Projektoversigt
 • Oprettede projekter
 • Estimerede projekter
 • Igangværende projekter
 • Antal projekter efter stadie
 • Antal projekter efter by
 • Faktisk omsætning efter kunde
 • Budgetteret bruttoavance efter projekt
 • Oversigt over administration af optjent værdi
Kost
 • Faktiske vs. budgetterede omkostninger efter måned
 • Faktiske vs. budgetterede omkostninger efter år
 • Faktiske vs. budgetterede omkostninger efter kategori
 • Faktisk omkostninger efter posteringstype
Indtægter
 • Faktisk omsætning efter måned
 • Faktisk omsætning efter postnummer
 • Faktisk vs. budgetteret omsætning efter kategori
 • Faktisk omsætning efter kundebranche
EVM Indeks for overholdelse af omkostninger og tidsplaner efter projekt
Timer
 • Faktiske fakturerbare udnyttede timer vs faktiske fakturerbare byrdetimer vs budgetterede timer
 • Faktiske fakturerbare udnyttede timer vs faktiske fakturerbare byrdetimer efter projekt
 • Faktiske fakturerbare udnyttede timer vs faktiske fakturerbare byrdetimer efter ressource
 • Faktisk udnyttelsesgrad af fakturerbare timer efter projekt
 • Faktisk udnyttelsesgrad af fakturerbare timer efter ressource

Diagrammer og felter i alle disse rapporter kan filtreres og fastgøres til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard. Du kan også bruge funktionen Eksporter underliggende data til at eksportere de underliggende data, der opsummeres i en visuel effekt.

Udvidelse af Power BI-indhold

Når du bruger de indholdspakker, der er tilgængelige i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), kan du levere fremragende analyser til personer, der ikke logger på Microsoft Dynamics 365. Du kan redigere disse indholdspakker, så de omfatter andre rapporter eller grafik, og derefter udgive dem på din Power BI.com-lejer med henblik på analyse.

Du kan finde Power BI-indhold til Praksischef i biblioteket med delte aktiver i LCS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du downloader indhold og implementerer det i din organisation, under Power BI-indhold i LCS fra Microsoft og dine partnere. Hvis du vil se en demo, der viser, hvordan du implementerer Power BI-indholdet, kan du se dette Office Mix Power BI-indhold fra Microsoft og dine partnere i Dynamics Lifecycle Services.

Sørg for at downloade Praksischef-indhold, der gælder for den version af Dynamics 365, du bruger.

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende data bruges til at udfylde rapportsiderne i Power BI-indholdet til Praksischef. Disse data repræsenteres som samlede målinger, der er klargjort i enhedslageret. Enhedslageret er en Microsoft SQL Server-database, der er optimeret til analyser. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Power BI-integration med enhedslager.

I de følgende afsnit beskrives de samlede målinger, der bruges i de enkelte enheder.

Enhed: ProjectAccountingCube_ActualHourUtilization

Datakilde: ProjEmplTrans

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Faktiske fakturerbare udnyttede timer Sum(ActualUtilizationBillableRate) Summen af faktiske fakturerbare udnyttede timer.
Faktiske fakturerbare byrdetimer Sum(ActualBurdenBillableRate) Summen af den faktiske byrdeudnyttelsesgrad.

Enhed: ProjectAccountingCube_Actuals

Datakilde: ProjTransPosting

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Faktisk omsætning Sum(ActualRevenue) Summen af bogført omsætning for alle posteringer.
Faktisk omkostning Sum(ActualCost) Summen af posterede omkostninger for alle posteringstyper.

Enhed: ProjectAccountingCube_Customer

Datakilde: CustTable

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Antal projekter COUNTA(ProjectAccountingCube_Projects[PROJECTS]) Antal tilgængelige projekter.

Enhed: ProjectAccountingCube_Forecasts

Datakilde: ProjTransBudget

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Budgetterede omkostninger Sum(BudgetCost) Summen af budgetomkostninger for alle posteringstyper.
Budgetteret omsætning Sum(BudgetRevenue) Summen af budgetteret periodiseret/faktureret omsætning.
Budgetteret bruttomargen Sum(BudgetGrossMargin) Forskellen mellem summen af den samlede budgetterede omsætning og summen af de samlede budgetterede omkostninger.

Enhed: ProjectAccountingCube_ProjectPlanCostsView

Datakilde: Projekt

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Planlagt omkostning Sum(SumOfTotalCostPrice) Summen af kostpris i estimater for alle projektposteringstyper, der har planlagte opgaver.

Enhed: ProjectAccountingCube_Projects

Datakilde: Projekt

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Omkostningsperformanceindeks ProjectAccountingCube_Projects[optjent værdi] / ProjectAccountingCube_Projects [faktiske omkostninger i alt for fuldførte opgaver] Beregningen af den samlede optjente værdi divideret med de samlede faktiske omkostninger.
Tidsplansperformanceindeks ProjectAccountingCube_Projects[optjent værdi] / ProjectAccountingCube_Projects [planlagte omkostninger i alt for fuldførte opgaver] Beregningen af den samlede optjente værdi divideret med de samlede planlagte omkostninger.
Procentdel af fuldført arbejde Procentdelen af udført arbejde = ProjectAccountingCube_Projects[samlede faktiske kostbeløb for de fuldførte opgaver] / (ProjectAccountingCube_Projects[samlede faktiske kostbeløb for de fuldførte opgaver] + ProjectAccountingCube_Projects[samlede, planlagte omkostninger for projekt] - ProjectAccountingCube_Projects[samlede, planlagte omkostninger for de fuldførte opgaver]) Den totale procentdel af fuldført arbejde baseret på de samlede faktiske omkostninger for fuldførte opgaver og de planlagte omkostninger for projektet.
Faktisk udnyttelsesgrad af fakturerbare timer ProjectAccountingCube_Projects[projektets samlede faktiske fakturerbare udnyttede timer] / (ProjectAccountingCube_Projects[projektets samlede faktiske fakturerbare udnyttede timer] + ProjectAccountingCube_Projects[projektets samlede faktiske fakturerbare byrdetimer]) Det samlede antal faktiske fakturerbare timer baseret på de udnyttede timer og byrdetimerne.
Optjent værdi ProjectAccountingCube_Projects[projektets totale planlagte omkostning] * ProjectAccountingCube_Projects [procentdelen af fuldført arbejde] De samlede planlagte omkostninger ganget med procentdelen af fuldført arbejde.

Enhed: ProjectAccountingCube_TotalEstimatedCosts

Datakilde: ProjTable

Samlede nøglemålinger Felt Betegnelse
Planlagt omkostning for fuldført aktivitet Sum(TotalCostPrice) Summen af kostpris i estimater for alle projektposteringstyper, der har fuldførte opgaver.