Power BI-indhold til produktionsperformance

I dette emne beskrives, hvad der er omfattet af Microsoft Power BI-indhold til Produktionsperformance. Det beskrives, hvordan du får adgang til Power BI-rapporter, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdspakken.

Overblik

Power BI-indholdet til Produktionsperformance gælder for produktionschefer eller personer i organisationen, der er ansvarlige for produktionsstyring.

Med de rapporter, der indgår, kan du bruge Power BI til at overvåge performance for fremstillingsprocesser med hensyn til rettidig udførelse, kvalitet og omkostninger. Rapporterne bruger transaktionsdata fra produktionsordrer og batchordrer og giver både en samlet oversigt over produktionstal for hele firmaet og en opdeling af performanceværdier pr. produkt og ressource.

Power BI-indholdet fremhæver organisationens evne til at fuldføre produktionen til tiden og i sin helhed. Den fremtidige performance planlægges ud fra produktionsplaner. Omfattende rapporter indeholder detaljeret indsigt i produktfejl, der er forårsaget af produktionen, og også fejlrater for ressourcer og operationer.

Med dette Power BI-indhold kan du også analysere afvigelser i produktionen. Produktionsafvigelser beregnes som forskellen mellem forkalkulerede omkostninger og realiserede omkostninger. Produktionsafvigelser beregnes, når produktionsordrer eller batchordrer når status Afsluttet.

Power BI-indholdet til Produktionsperformance omfatter data, der stammer fra produktionsordrer og batchordrer. Rapporterne omfatter ikke data, der er relateret til kanban-produktioner.

Adgang til Power BI-indhold

Power BI-indholdet Produktionsperformance vises på siden Produktionsperformance (Produktionsstyring > Forespørgsler og rapporter > Performanceanalyse for produktion > Produktionsperformance).

Metrikker, der er inkluderet i Power BI-indhold

Power BI-indholdet til Produktionsperformance omfatter et sæt rapportsider. Hver side består af en række mål, som er visualiseret som diagrammer, felter og tabeller.

I nedenstående tabel vises en oversigt over de visualiseringer, der indgår.

Rapportside Diagrammer Felter
Produktionsperformance
 • Antal produktionslinjer efter dato
 • Antal produktioner pr. produkt og varegruppe
 • Antal planlagte produktioner efter dato
 • Nederste 10 produkter efter til tiden og i sin helhed
 • Samlede ordrer
 • Til tiden og i sin helhed i %
 • Ufuldstændig i %
 • For tidlig i %
 • For sent i %
Fejl efter produkt
 • Fejlrate (ppm) efter dato
 • Fejlrate (ppm) efter produkt og varegruppe
 • Antal produceret pr. dato
 • Produkter i top 10 efter effektivitetsrate
 • Fejlrate (ppm)
 • Fejlbehæftet mængde
 • Samlet antal
Fejltendenser efter produkt Fejlrate (ppm) efter produceret antal Fejlrate (ppm)
Fejl pr. ressource
 • Fejlrate (ppm) pr. dato
 • Fejlrate (ppm) efter ressource og sted
 • Fejlrate (ppm) pr. operation
 • Ressourcer i top 10 efter fejlrate
Fejlbehæftet mængde
Fejltendenser efter ressource Fejlrate (ppm) efter behandlet antal
Produktionsafvigelser for efterkalkulering af jobordre
 • Produktionsafvigelse efter dato og omkostningsgruppetype
 • Produktionsafvigelse efter sted og omkostningsgruppetype
 • Varer i top 10 med negativ produktionsafvigelse
 • Top 10 over negativ produktionsafvigelse efter ressource
 • Realiseret omkostning
 • Produktionsomkostningsafvigelse
 • Produktionsomkostningsafvigelse i %

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende data bruges til rapportsiderne i Power BI-indholdet til Produktionsperformance. Disse data repræsenteres som samlede målinger, der er klargjort i enhedslageret. Enhedslageret er en Microsoft SQL Server-database, der er optimeret til analyser. Du kan finde flere oplysninger om enhedslageret under Power BI-integration med enhedslager.

Følgende tabel viser de samlede nøglemålinger, der bruges som grundlag af Power BI-indholdet.

Enhed Samlede nøglemålinger Datakilde til Finance and Operations Felt
CostCalculation CostAmount ProdCalcTransExpanded CostAmount
CostCalculation CostMarkup ProdCalcTransExpanded CostMarkup
CostCalculation ActualCostAmount ProdCalcTransExpanded RealCostAmount
CostCalculation RealCostAdjustment ProdCalcTransExpanded RealCostAdjustment
RouteTransactions ErrorQuantity ProdRouteTransExpanded QtyError
RouteTransactions GoodQuantity ProdRouteTransExpanded QtyGood
ProductionOrder DaysDelayed ProdTableExpanded DaysDelayed
ProductionOrder LeadTime ProdTableExpanded LeadTime
ProductionOrder PlannedLeadTime ProdTableExpanded PlannedLeadTime
ProductionOrder ProductionOrderCount ProdTableExpanded
CoproductCostCalculation CoproductCostAmount PmfCoByProdCalcTransExpanded CostAmount
CoproductCostCalculation CoproductCostMarkup PmfCoByProdCalcTransExpanded CostMarkup
CoproductCostCalculation CoproductRealCostAdjustment PmfCoByProdCalcTransExpanded RealCostAdjustment
CoproductCostCalculation CoproductActualCostAmount PmfCoByProdCalcTransExpanded RealCostAmount

Følgende tabel viser, hvor de samlede nøglemålinger bruges til at oprette flere beregnede målepunkter i indholdets datasæt.

Målepunkt Sådan beregnes målepunktet
Produktionsomkostningsafvigelse i % SUM('Produktionsomkostningsafvigelse' [produktionsomkostningsafvigelse]) / SUM('Produktionsomkostningsafvigelse' [forkalkuleret omkostning])
Alle ordreforslag COUNTROWS('Produktionsordreforslag')
For tidlig COUNTROWS(FILTER('Produktionsordreforslag', 'Produktionsordreforslag'[Planlagt slutdato] < 'Produktionsordreforslag'[Behovsdato]))
For sent COUNTROWS(FILTER('Produktionsordreforslag', 'Produktionsordreforslag'[Planlagt slutdato] > 'Produktionsordreforslag'[Behovsdato]))
Til tiden COUNTROWS(FILTER('Produktionsordreforslag', 'Produktionsordreforslag'[Planlagt slutdato] = 'Produktionsordreforslag'[Behovsdato]))
Til tiden i % IF ('Produktionsordreforslag'[Til tiden] <> 0, 'Produktionsordreforslag' [Til tiden], IF ('Produktionsordreforslag'[Alle ordreforslag] <> 0, 0, BLANK()) ) / 'Produktionsordreforslag'[Alle ordreforslag]
Afsluttede COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er færdigmeldt] = TRUE))
Fejlrate (ppm) IF('Produktionsordre'[Samlet antal] = 0, BLANK(), (SUM('Produktionsordre'[Fejlbehæftet mængde]) / 'Produktionsordre'[Samlet antal]) * 1000000)
Forsinket produktionsgrad 'Produktionsordre'[For sent #] / 'Produktionsordre'[Fuldført]
For tidlig og i sin helhed COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er i sin helhed] = TRUE && 'Produktionsordre'[Er for tidlig] = TRUE))
For tidlig # COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er for tidlig] = TRUE))
For tidlig i % IFERROR( IF('Produktionsordre'[For tidlig #] <> 0, 'Produktionsordre'[For tidlig #], IF('Produktionsordre'[Samlede ordrer] = 0, BLANK(), 0)) / 'Produktionsordre'[Samlede ordrer,] BLANK())
Ufuldstændig COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er i sin helhed] = FALSE && 'Produktionsordre'[Er færdigmeldt] = TRUE))
Ufuldstændig i % IFERROR( IF('Produktionsordre'[Ufuldstændig] <> 0, 'Produktionsordre'[Ufuldstændig], IF('Produktionsordre'[Samlede ordrer] = 0, BLANK(), 0)) / 'Produktionsordre'[Samlede ordrer,] BLANK())
Er forsinket 'Produktionsordre'[Er færdigmeldt] = TRUE && 'Produktionsordre'[Værdi for Forsinket] = 1
Er for tidlig 'Produktionsordre'[Er færdigmeldt] = TRUE && 'Produktionsordre'[Dages forsinkelse] < 0
Er i sin helhed 'Produktionsordre'[Antal gode] > = 'Produktionsordre'[Planlagt antal]
Er færdigmeldt 'Produktionsordre' [produktionsstatusværdi] = 5 || 'Produktionsordre' [produktionsstatusværdi] = 7
For sent og i sin helhed COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er i sin helhed] = TRUE && 'Produktionsordre'[Er forsinket] = TRUE))
For sent # COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er forsinket] = TRUE))
For sent i % IFERROR( IF('Produktionsordre'[For sent #] <> 0, 'Produktionsordre'[For sent #], IF('Produktionsordre'[Samlede ordrer] = 0, BLANK(), 0)) / 'Produktionsordre'[Samlede ordrer,] BLANK())
Til tiden og i sin helhed COUNTROWS(FILTER('Produktionsordre', 'Produktionsordre'[Er i sin helhed] = TRUE && 'Produktionsordre'[Er forsinket] = FALSE && 'Produktionsordre'[Er for tidlig] = FALSE))
Til tiden og i sin helhed i % IFERROR( IF('Produktionsordre'[Til tiden og i sin helhed] <> 0, 'Produktionsordre'[Til tiden og i sin helhed], IF('Produktionsordre'[Fuldført] = 0, BLANK(), 0)) / 'Produktionsordre'[Fuldført], BLANK())
Samlede ordrer COUNTROWS('Produktionsordre')
Samlet antal SUM('Produktionsordre'[Antal gode]) + SUM('Produktionsordre'[Fejlbehæftet mængde])
Fejlrate (ppm) IF('Ruteposteringer'[Behandlet antal] = 0, BLANK(), (SUM('Ruteposteringer'[Fejlbehæftet mængde]) / 'Ruteposteringer[Behandlet antal]) * 1000000)
Fejlgrad blandet (ppm) IF('Ruteposteringer'[Samlet antal blandet] = 0, BLANK(), (SUM('Ruteposteringer'[Fejlbehæftet mængde]) / 'Ruteposteringer[Samlet antal blandet]) * 1000000)
Behandlet antal SUM('Ruteposteringer'[Antal gode]) + SUM('Ruteposteringer'[Fejlbehæftet mængde])
Samlet antal blandet SUM('Produktionsordre'[Antal gode]) + SUM('Ruteposteringer'[Fejlbehæftet mængde])

Følgende tabel viser de nøgledimensioner, der bruges som filtre til at skabe udsnit af de samlede målinger, så du kan få større granularitet og dybere analytisk indsigt.

Enhed Eksempler på attributter
Færdigmeldingsdato Forskydning af fuldførelsesdato (færdigmeldt), måned og år
Slutdato Forskydning af månedsafslutning og måned
Behovsdato Forskydning af behovsdato for måned og behovsdato
Dato for rutepostering Forskydning af ruteposteringsmåned og dato
Steder Sted-id, navn på sted, stat og by
Enheder Id og navn
Ressourcer Ressource-id, ressourcenavn, ressourcetype og ressourcegruppe
Produkter Produktnummer, produktnavn, vare-id og varegruppe