Power BI-indhold til arbejdskraftmetrikker

Dette emne beskriver Microsoft Power BI-indhold til Nøgletal for arbejdsstyrke. Det beskrives, hvordan du får adgang til Power BI-rapporter, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdspakken.

Adgang til Power BI-indhold

Power BI-indholdet til Nøgletal for arbejdsstyrke vises i arbejdsområdet Personalestyring, hvis du bruger et af disse produkter:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Microsoft Dynamics 365 for Talent

Metrikker, der er inkluderet i Power BI-indhold

I følgende tabel vises de metrikker, som vises på hver enkelt rapport.

Rapport Metrik
Personmetrikker Oversigt over andre rapporter
Analyse af antal beskæftigede virksomhed, afdeling, lokalitet Antal beskæftigede pr. virksomhed, antal beskæftigede pr. afdeling, antal beskæftigede pr. lokalitet og samlede antal beskæftigede
Analyse af antallet af beskæftigede efter job, trin, chef Antal beskæftigede pr. job, antal beskæftigede pr. trin, antal beskæftigede pr. chef og samlede antal beskæftigede
Tendensanalyse af antal beskæftigede Antal beskæftigede i år sammenlignet med sidste år pr. firma og rullende antal beskæftigede for de seneste 12 måneder
FTE-analyse Det samlede antal fuldtidsansatte (FTE), samlet antal tildelte FTE, FTE efter afdeling, FTE for de seneste 12 måneder og FTE efter job
Arbejdsstyrkens demografi Antallet af beskæftigede efter alder og køn, antal beskæftigede efter etnisk oprindelse, antal beskæftigede efter veteranstatus, antallet beskæftigede efter civilstand, antal fuldtidsstuderende, gennemsnitlig ansættelsestid, gennemsnitlig alder, forholdet mellem kvindelige og mandlige medarbejdere og sprog, der tales af medarbejderne
Stillingsanalyse Ledige stillinger efter afdeling, ledige i forhold til besatte stillinger, aktive i forhold til inaktive stillinger og stillinger pr. afdeling
Analyse af naturlig afgang Naturlig afgang i år i forhold til sidste år, naturlig afgang, afgang af medarbejdere efter alder og køn, gennemsnitlig ansættelsestid for medarbejdere, der rejser, afgang af medarbejdere denne måned og afgang af medarbejdere efter årsag
Personer pr. afdeling Medarbejdere med et personalenummer efter afdeling, placering og tildeling af start- og slutdatoer
Anciennitetsanalyse Gennemsnitlig ansættelsestid, gennemsnitligt antal års tjeneste pr. firma og anciennitetsliste
Medarbejdernes jubilæer Jubilæer denne måned, jubilæer næste måned, medarbejdere efter antal år i tjenesten og jubilæer efter antal års tjeneste pr. afdeling
Medarbejdernes fødselsdage Fødselsdage denne måned, fødselsdage næste måned, medarbejderfødselsdage og fødselsdage efter måned og afdeling
Masseansættelsesprojekter Samlede masseansættelsesprojekter, masseansættelsesprojekter efter status, masseansættelsesprojekter efter afdeling og ejer, masseansættelsesprojekter efter job og masseansættelsesprojekter

Du kan filtrere diagrammer og felter i alle disse rapporter og fastgøre dem til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard.

Sørg for at downloade det Nøgletal for arbejdsstyrke Power BI-indhold, der gælder for den version af Microsoft Dynamics 365, du bruger.

Bemærk

De .pbix-filer, der er tilgængelige i Lifecycle Services gælder kun for Finance and Operations.

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende tabel viser de enheder, som indholdet er baseret på.

Enhed Indhold Relationer med andre enheder
Kalenderforskydning Kalenderforskydninger for at opdele rapporter Tidligere stillingstildeling, stillingstendens, medarbejdertendens, fratrådt medarbejder
Regnskab Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Nuværende stilling Stillinger pr. dags dato, fuldtidsansatte, ledige stillinger og ledige-til-besatte stillinger Job, stilling
Aktuel medarbejder Arbejdere pr. den aktuelle dato, alder og antallet af beskæftigede Firma, geografisk placering, medarbejdernavn, rapporterer til, medarbejdertitel, demografi, job, ansættelse, stilling
Dato Dage, uger, måneder og år Tidligere stillingstildeling, stillingstendens, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Demografi Fødselsdato, køn, etnisk oprindelse og civilstand Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Ansættelse Startdato, slutdato og overførselsdato Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Geografisk placering By, landsdel, postkode og stat eller provins Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Stilling Funktion, type og titel Aktuel stilling, aktuel medarbejder
Tidligere stillingstildeling Årsagen til tildelingen, startdato, slutdato og job Kalenderforskydning, dato, job, stilling
Stilling Afdeling, fuldtidsansat, stilling, stillingstype og titel Aktuel stilling, aktuel medarbejder
Stillingstendens Stillinger over tid, fuldtidsansatte og job Kalenderforskydning, dato, job, stilling
Rapporterer til Fornavn, efternavn og fulde navn Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Fratrådt medarbejder Fratrådte medarbejdere, fratrædelsesdato, titel, stilling og job Firma, geografisk placering, medarbejdernavn, rapporterer til, kalenderforskydning, dato, medarbejdertitel, demografi, job, ansættelse, job
Medarbejdernavn Fornavn, efternavn og fulde navn Aktuel arbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Medarbejdertitel Titel og anciennitetsdato Aktuel medarbejder, fratrådt medarbejder, medarbejdertendens
Medarbejdertendens Arbejdere over tid, beskæftigede, virksomhed og stilling Firma, geografisk placering, medarbejdernavn, rapporterer til, kalenderforskydning, dato, medarbejdertitel, demografi, ansættelse, job
Masseansættelsesprojekt Antallet af masseansættelsesprojekter, projektejer og projektstatus Firma, masseansættelseslinje.
Masseansættelseslinje Afdeling, medarbejdertype og stilling Dato, job, masseansættelsesprojekt