Økonomiske dimensioner og hovedkonti på et højre mod venstre-sprog

I dette emne beskrives nogle af de implementeringsbeslutninger, der skal overvejes, når du bruger et højre mod venstre-sprog, og du skal oprette økonomiske dimensioner og hovedkonti.

Økonomiske dimensioner og hovedkonti er centrale komponenter i planlægningsfasen for en implementering. Når økonomiske dimensioner og hovedkonti oprettes i systemet, bruges de på siderne Konfigurer kontostrukturer, Avancerede regelstrukturer og Konfiguration af økonomisk dimension til integrering af programmer. Den rækkefølge, der er defineret på siderne, bruges til dataindtastning og forbrug i systemet. Nogle steder i systemet vises de økonomiske dimensioner og hovedkonti i separate felter. Men på andre steder, såsom kladder, økonomiske dimensioner og hovedkonti, vises de som en enkelt streng.

Bedste fremgangsmåder til at oprette økonomiske dimensioner og hovedkonti i et højre mod venstre-system

  • Når du vælger afgrænsningstegn til kontoplaner, kan du vælge en af indstillingerne for dobbelt afgrænser: dobbelt bindestreg (--), dobbeltstreg (||) eller dobbelt punktum (..) eller dobbelt et understregningstegn (__).
  • Når du opretter en økonomisk dimension og hovedkontoværdier, skal du kun bruge tal og tegn fra højre mod venstre-sprog.
  • Undgå at bruge den valgte kontoplans afgrænser i den økonomiske dimension og hovedkontoværdier.

Ved at følge disse anbefalinger kan du bedre sikre ensartet repræsentation af den brugerdefinerede rækkefølge i hele systemet.