Kør Værktøj til testdataoverførsel (beta) til Dynamics AX (AX 2012)

Formålet med Hurtig import/eksport er at give dig mulighed for import og eksport i færre trin.

Vi har tilføjet funktionen Hurtig import/eksport for at lade brugerne importere eller eksportere simple job, der skal udføres hurtigt. Ideelt set bruges denne funktion i scenarier, hvor en fil automatisk knyttes til systemet, og hvor brugeren ikke behøver at gå gennem avancerede tilknytning eller oprette gentagne import- eller eksportjob.

  • Denne funktion understøtter arbejde med både standardenheder og brugerdefinerede enheder.
  • Du kan importere fra filer, og hvis du bruger en ODBC-datakilde, kan du vælge en forespørgsel, der kan bruges til at definere importen.
  • Du skal tidligere have defineret kildedataformater for enten AX eller Fil og vide, hvor de er placeret.
  • Du behøver ikke at oprette en behandlingsgruppe for at bruge Hurtig import/eksport. Der oprettes automatisk en af systemet under udførelse af import- eller eksportjobbet. Du kan også vælge at bevare historikken for de data, der importeres af Hurtig import/eksport.

    Bemærk, at Hurtig import/eksport antager, at du er fortrolig med DIXF-begreberne.