Opgradering for enkelt bilag og værdiregulering af valuta

Nogle organisationer angiver kladder, der indeholder et enkelt bilag, der har mere end én debitor eller kreditor, og de kører også processen til værdiregulering af udenlandsk valuta for debitorer eller kreditorer. I dette emne beskrives den fremgangsmåde, som disse organisationer skal følge, når de opgraderer til Microsoft Dynamics 365 Operations version 1611.

Følg disse trin, når du opgraderer til Microsoft Dynamics 365 for Operations version 1611.

  1. Før du opgraderer til Dynamics 365 for Operations, skal du køre processerne til værdiregulering af udenlandsk valuta for debitorer og kreditorer. Angiv feltet Metode til Fakturadato. Der oprettes en værdireguleringspostering, der tilbagefører den sidste værdiregulering af udenlandsk valuta. Derfor værdiansættes de åbne posteringer til deres oprindelige regnskabsvaluta.
  2. Opgrader til Dynamics 365 for Operations version 1611.
  3. Kør processerne til værdiregulering af udenlandsk valuta for debitorer og kreditorer igen. Denne gang skal feltet Metode angives til Standard. Der oprettes en ny værdireguleringspostering, der er baseret på de aktuelle valutakurser. Denne transaktion registrerer urealiseret gevinst eller tab og den korrekte samlefinanskonto.