Brug af Excel-tilføjelsesprogrammet

Dette emne forklarer, hvordan du åbner enhedsdata i Microsoft Excel, og derefter får vist, opdaterer og redigerer dataene ved hjælp af Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogrammet til Excel. For at åbne enhedsdataene kan du enten starte fra Microsoft Excel eller Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Ved at åbne enhedsdata i Excel, kan du hurtigt og let få vist og redigere dataene ved hjælp af tilføjelsesprogrammet til Excel. Dette tilføjelsesprogram kræver Microsoft Excel 2016.

Bemærk

Bemærk! Hvis din Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)-lejer er konfigureret til at bruge Active Directory Federation Services (AD FS), skal du kontrollere, at opdateringen fra maj 2016 til Office er anvendt, så Excel-tilføjelsesprogrammet kan logge dig korrekt på.

Hvis du vil vide mere om brug af tilføjelsesprogrammet til Excel, kan du se den korte video Opret en Excel-skabelon for hoved- og linjemønstre i Dynamics 365 for Finance and Operations.

Åbn objektdata i Excel, når du starter fra Finance and Operations

 1. Klik på Åbn i Microsoft Office på en side i Finance and Operations.

  Hvis roddatakilden (tabel) for siden er den samme som roddatakilden for alle enheder, genereres standardindstillingerne Åbn i Excel for siden. Åbn i Excel-indstillinger kan findes på ofte brugte sider, f.eks. Alle leverandører og Alle kunder.

 2. Vælg en Åbn i Excel-indstilling, og åbn den projektmappe, der er genereret. Denne projektmappe har binding-oplysningerne for enheden, en pointer til dit miljø og en pointer til Excel-tilføjelsesprogrammet.

 3. I Excel skal du vælge Aktivér redigering for at aktivere Excel-tilføjelsesprogrammet til at køre. Excel-tilføjelsesprogrammet kører i ruden til højre i Excel-vinduet.

 4. Hvis du kører Excel-tilføjelsesprogrammet for første gang, skal du vælge Har tillid til dette tilføjelsesprogram.

 5. Hvis du bliver bedt om at logge på, skal du vælge Log på og derefter logge på ved hjælp af de samme legitimationsoplysninger, du brugte til at logge på Finance and Operations. Excel-tilføjelsesprogrammet bruger en tidligere logon-kontekst fra Internet Explorer og logger dig automatisk på, hvis det er muligt. Derfor skal du kontrollere brugernavnet i øverste højre hjørne af Excel-tilføjelsesprogrammet.

Excel-tilføjelsesprogrammet læser automatisk dataene for den enhed, du har valgt. Bemærk, at der ikke er nogen data i projektmappen, før Excel-tilføjelsesprogrammet læser dem ind.

Åbn enhedsdata i Excel, når du starter fra Excel

 1. I Excel skal du under fanen Indsæt i gruppen Tilføjelsesprogrammer vælge Store for at åbne Office Store.

 2. I Office Store kan du søge på nøgleordet Dynamics og derefter vælge Tilføj ud for Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogram (Excel-tilføjelsesprogrammet).

 3. Hvis du kører Excel-tilføjelsesprogrammet for første gang, skal du vælge Har tillid til dette tilføjelsesprogram for at aktivere Excel-tilføjelsesprogrammet til at køre. Excel-tilføjelsesprogrammet kører i ruden til højre i Excel-vinduet.

 4. Vælg Tilføj serveroplysninger for at åbne ruden Indstillinger.

 5. I din browser skal du kopiere URL-adressen fra din destinationsforekomst af Finance and Operations, indsæt den i feltet Serverens URL-adresse, og slet derefter alt efter værtsnavnet. Den resulterende URL-adresse skal kun indeholde værtsnavnet.

  Hvis URL-adressen f.eks. er https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, skal du slette alt undtagen https://xxx.dynamics.com.

 6. Vælg OK, og vælg derefter Ja for at bekræfte ændringen. Excel-tilføjelsesprogrammet genstarter og indlæser metadata.

  Knappen Design er nu tilgængelig. Hvis Excel-tilføjelsesprogrammet har en knap med teksten Indlæs applets, er du sandsynligvis ikke er logget på som den korrekte bruger. Du kan finde yderligere oplysninger i "Knappen Indlæs applets vises" i afsnittet Fejlfinding i dette emne.

 7. Vælg Design. Excel-tilføjelsesprogrammet henter enhedsmetadata.

 8. Vælg Tilføj tabel. Der vises en liste over enheder. Enhederne er angivet i formatet "Navn – label".

 9. Vælg en enhed på listen, f.eks. Kunde - kunder, og vælg derefter Næste.

 10. Hvis du vil føje et felt fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter, skal du vælge feltet, og derefter vælge Tilføj. Du kan også dobbeltklikke på feltet på listen Tilgængelige felter.

 11. Når du har tilføjet felterne til listen Valgte felter, skal du sørge for, at markøren er placeret på det rigtige sted i regnearket (f.eks. celle A1) og derefter vælge Udført. Vælg derefter Udført for at lukke designeren.

 12. Vælg Opdater for at trække i et sæt data ind.

Få vist og opdater enhedsdata i Excel

Når Excel-tilføjelsesprogrammet har indlæst enhedsdata i projektmappen, kan du opdatere dataene når som helst ved at vælge Opdater i Excel-tilføjelsesprogrammet.

Rediger enhedsdata i Excel

Du kan ændre enhedsdata efter behov, og derefter udgive dem tilbage igen ved at vælge Udgiv i Excel-tilføjelsesprogrammet. Hvis du vil redigere en post, skal du markere en celle i regnearket og derefter ændre celleværdien. Hvis du vil tilføje en ny post, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik et vilkårligt sted i datakildetabellen, og vælg derefter Ny i Excel-tilføjelsesprogrammet.
 • Klik et sted i den sidste række i datakildetabellen, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil markøren flyttes ud af den sidste kolonne i rækken, og der oprettes en ny række.
 • Klik et sted i rækken umiddelbart under datakildetabellen, og begynd at angive data i en celle. Når du flytter fokus fra cellen, udvides tabellen for at medtage den nye række.
 • Ved feltbindinger i overskriftsposter skal du vælge et af felterne, og derefter vælge Ny i Excel-tilføjelsesprogrammet.

Bemærk, at der kun kan oprettes en ny post, hvis alle de nøglefelter og obligatoriske felter er bundet i regnearket, eller hvis standardværdier blev udfyldt ved hjælp af filterbetingelsen.

Hvis du vil slette en post, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Højreklik på rækkenummeret ud for den række i regnearket, der skal slettes, og vælg derefter Slet.
 • Højreklik et sted i den række i regnearket, der skal slettes, og vælg derefter Slet > Tabelrækker.

Hvis datakilder er blevet tilføjet som relaterede datakilder, publiceres overskriften før linjerne. Hvis der er afhængigheder mellem andre datakilder, kan det være nødvendigt at ændre standardpubliceringsrækkefølgen. For at ændre publiceringsrækkefølgen i Excel-tilføjelsesprogrammet, skal du vælge knapppen Indstillinger (tandhjulsymbolet), og derefter skal du på oversigtspanelet Dataconnector vælge Konfigurer publiceringsrækkefølge.

Tilføj eller fjern kolonner

Du kan bruge designeren til at justere de kolonner, der automatisk er føjet til regnearket.

Bemærk

Hvis knappen Design ikke vises under knappen Filter i Excel-tilføjelsesprogrammet, skal du aktivere datakildedesigneren. Vælg knappen Indstillinger (tandhjulsymbolet), og vælg derefter afkrydsningsfeltet Aktivér design .

 1. Vælg Design i Excel-tilføjelsesprogrammet. Alle datakilderne er angivet.

 2. Ved siden af datakilden, skal du vælge knappen Rediger (blyantssymbolet).

 3. På listen Valgte felter skal du justere listen over felter efter behov:

  • Hvis du vil føje et felt fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter, skal du vælge feltet, og derefter vælge Tilføj. Du kan også dobbeltklikke på feltet på listen Tilgængelige felter.
  • Hvis du vil fjerne et felt fra listen Valgte felter, skal du vælge feltet og derefter vælge Fjern. Du kan også dobbeltklikke på feltet.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felter på listen Valgte felter, skal du vælge et felt og derefter vælge Op eller Ned.
 4. Du anvender dine ændringer af datakilden ved at vælge Opdater. Vælg derefter Udført for at lukke designeren.

 5. Hvis du har tilføjet et felt (kolonne), skal du vælge Opdater for at trække et sæt opdaterede data ind.

Kopiér miljødata

De data, der indlæses i projektmappen fra ét miljø kan kopieres til et andet miljø. Du kan ikke dog kun ændre URL-adressen for forbindelsen, fordi datacachen i projektmappen vil fortsætte med at behandle dataene som en eksisterende data. I stedet skal du bruge funktionen Kopiér miljødata for at udgive dataene til et nyt miljø som nye data.

 1. Vælg knappen Indstillinger (tandhjulssymbolet), og på oversigtspanelet Dataconnector skal du derefter vælge Kopiér miljødata.

 2. Angiv URL-adressen til serveren til det nye miljø.

 3. Vælg OK, og vælg derefter Ja for at bekræfte handlingen. Excel-tilføjelsesprogrammet genstartes, og opretter forbindelse til det nye miljø. Alle eksisterende data i projektmappen behandles som nye data.

  Når Excel-tilføjelsesprogrammet er genstartet, viser et meddelelsesfelt, at projektmappen er i miljøkopieringstilstand.

 4. Hvis du vil kopiere dataene til det nye miljø som nye data, skal du vælge Udgiv. Hvis du vil annullere miljøkopieringshandlingen og gennemse de eksisterende data i det nye miljø, skal du vælge Opdater.

Fejlfinding

Der er nogle få problemer, der kan løses gennem nogle nemme trin.

 • Knappen Indlæs applets vises – Hvis Excel-tilføjelsesprogrammet har en knap med teksten Indlæs applets, når du er logget på, er du sandsynligvis ikke er logget på som den korrekte bruger. Du kan løse dette problem ved at kontrollere, at det rigtige brugernavn vises i øverste højre hjørne af Excel-tilføjelsesprogrammet. Hvis der vises et forkert brugernavn, skal du vælge det, logge af og derefter logge på igen.
 • Du får vist meddelelsen "Forbudt" – Hvis du får vist meddelelsen "Forbudt", mens Excel-tilføjelsesprogrammet indlæser metadata, har den konto, der er logget på Excel-tilføjelsesprogrammet ikke tilladelse til at bruge den målsatte tjeneste, forekomst eller database. Du kan løse dette problem ved at kontrollere, at det rigtige brugernavn vises i øverste højre hjørne af Excel-tilføjelsesprogrammet. Hvis der vises et forkert brugernavn, skal du vælge det, logge af og derefter logge på igen.
 • En tom webside vises i Excel – Hvis der åbnes en tom webside under logon-processen, kræver kontoen AD FS, men den version af Excel, der kører tilføjelsesprogrammet, er ikke ny nok til at indlæse logon-dialogboksen. Du kan løse dette problem ved at opdatere den version af Excel, du bruger. For at opdatere versionen af Excel, når du er i en virksomhed, der er på den udskudte kanal, kan du bruge Office Udrulningsværktøj til at flytte fra den udskudte kanal til den aktuelle kanal.