Syntaks for avanceret filtrering og forespørgsler

I denne artikel beskrives de indstillinger for filtrering og forespørgsler, der er tilgængelige, når du bruger operatoren "matches" i dialogboksen Avanceret filtrering/sortering.

Avanceret forespørgselssyntaks

Syntaks Tegnbeskrivelse Betegnelse Eksempel
værdi Lig med den værdi, der er angivet Skriv værdien, der skal findes. Sørensen finder "Sørensen".
!værdi (udråbstegn) Ikke lig med den værdi, der er angivet Skriv et udråbstegn og den værdi, der skal udelades. !Sørensen finder alle værdier undtagen "Sørensen".
fra-værdi..til-værdi (dobbelt punktum) Mellem de to angivne værdier, der er adskilt af dobbelt punktum Skriv fra-værdien, derefter to punktummer og til sidst til-værdien. 1..10 finder alle værdier fra 1 til og med 10. I strengfeltet A..C findes imidlertid alle værdier, der starter med "A" og "B", og værdier, der svarer præcist til "C". Denne forespørgsel finder f.eks. ikke "Ca". Hvis du vil finde alle værdier fra "A" til og med "C", skal du skrive A..D.
..værdi (dobbelt punktum) Mindre end eller lig med den værdi, der er angivet. Skriv to punktummer og derefter værdien. ..1000 finder eventuelle tal, der er mindre end eller lig med 1000, f.eks. "100", "999,95" og "1.000".
værdi.. (dobbelt punktum) Større end eller lig med den værdi, der er angivet. Skriv værdien og de to punktummer. 1000.. finder eventuelle tal, der er større end eller lig med 1000, f.eks. "1.000", "1.000,01" og "1.000.000".
>værdi (større end-tegn) Større end den værdi, der er angivet Skriv et større end-tegn (>) og derefter værdien. >1000 finder eventuelle tal, der er større end 1000, f.eks. "1000,01", "20.000" og "1.000.000".
<værdi (mindre end-tegn) Mindre end den værdi, der er angivet Skriv et mindre end-tegn (<) og derefter værdien. <1000 finder eventuelle tal, der er mindre end 1000, f.eks. "999,99", "1" og "-200".
værdi* (stjerne) Starter med den værdi, der er angivet Skriv startværdien og derefter en stjerne (). S finder enhver strenge, der starter med "S", f.eks. "Stockholm", "Sydney" og "San Francisco".
værdi (stjerne) Slutter med den værdi, der er angivet. Skriv en stjerne og derefter slutværdien. øst finder alle strenge, der slutter med "øst", f.eks. "Nordøst" og "Sydøst".
værdi (stjerne) Indeholder den værdi, der er angivet Skriv en stjerne, derefter en værdi og så en stjerne igen. rd finder alle strenge, der indeholder "rd", f.eks. "Nordøst" og "Nordvest".
? (spørgsmålstegn) Et eller flere ukendte tegn Skriv et spørgsmålstegn det sted i værdien, hvor det ukendte tegn er placeret. Pe?ersen finder "Petersen" og "Pedersen".
værdi,værdi (komma) Svarer til de værdier, der er adskilt af kommaer Skriv alle kriterierne, og adskil dem med kommaer. A, D, F, G finder nøjagtigt "A", "D", "F" og "G". 10, 20, 30, 100 finder nøjagtigt "10, 20, 30, 100".
(SQL-sætning) (SQL-sætning i parenteser) Svarende til en defineret forespørgsel Skriv en forespørgsel som en SQL-sætning mellem parenteser. (data source.Fieldname != "A")
T Dags dato Skriv T. T svarer til dags dato.
(methodName(parameters)) (SysQueryRangeUtil metode i parenteser) Svarer til værdien eller intervallet af værdier, der er angivet af parametrene i metoden SysQueryRangeUtil Skriv en SysQueryRangeUtil-metode, der har parametre, som angiver værdien eller et interval af værdier.
 1. Klik på Debitor > Fakturaer > Åbne debitorfakturaer.
 2. Tryk på Ctrl + Skift + F3 for at åbne siden Forespørgsel.
 3. Klik på Tilføj under fanen Interval.
 4. Vælg Åbne debitorposteringer i feltet Tabel.
 5. Vælg Forfaldsdato i feltet Felt.
 6. Skriv (yearRange(-2,0)) i feltet Kriterier.
 7. Klik på OK. Siden opdateres og viser de fakturaer, der opfylder de kriterier, du har angivet. I dette eksempel vises fakturaer, der var forfaldne de foregående to år, på siden.
Se tabellen i næste afsnit for at få flere oplysninger om datometoden SysQueryRangeUtil og flere eksempler.

Avancerede datoforespørgsler, der bruger SysQueryRangeUtil-metoder

Metode Beskrivelse Eksempel
Dag (_relativeDays=0) Find en dato i forhold til sessionsdatoen. Positive værdier angiver fremtidige datoer, og negative værdier angiver tidligere datoer.
 • I morgen – Skriv (Day(1)).
 • I dag – Skriv (Day(0)).
 • I går – Skriv (Day(-1)).
DayRange (_relativeDaysFrom=0, _relativeDaysTo=0) Find et datointerval i forhold til sessionsdatoen. Positive værdier angiver fremtidige datoer, og negative værdier angiver tidligere datoer.
 • Sidste 30 dage – Skriv (DayRange(-30,0)).
 • Seneste 30 dage og næste 30 dage – Skriv (DayRange(-30,30)).
GreaterThanDate (_relativeDays=0) GreaterThanUtcDate (_relativeDays=0) Find alle datoer efter den angivne relative dato.
 • Mere end 30 dage fra nu af – Skriv (GreaterThanDate(30)).
GreaterThanUtcNow () Find alle poster med dato og klokkeslæt efter det aktuelle tidspunkt.
 • Alle fremtidige datoer/klokkeslæt – Skriv (GreaterThanUtcNow()).
LessThanDate (_relativeDays=0) LessThanUtcDate (_relativeDays=0) Find alle datoer før den angivne relative dato.
 • Mindre end syv dage fra nu af – Skriv (LessThanDate(7)).
LessThanUtcNow () Find alle poster med dato og klokkeslæt før det aktuelle tidspunkt.
 • Alle tidligere datoer og klokkeslæt – Skriv (LessThanUtcNow()).
MonthRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0) Find et datointerval baseret på måneder i forhold til den aktuelle måned.
 • Forrige to måneder – Skriv (MonthRange(-2,0)).
 • Næste tre måneder – Skriv (MonthRange(0,3)).
YearRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0) Find et datointerval baseret på år i forhold til det aktuelle år.
 • Næste år – Skriv (YearRange (0, 1)).
 • Forrige år – Skriv (YearRange(-1,0)).