Nye opgaveguider (februar 2016)

I dette emne vises de opgaveguider, der er udgivet til Microsoft BPM-biblioteker pr. februar 2016. De biblioteker, der er udgivet, omfatter (februar 2016) APQC Unified-bibliotek til Microsoft Dynamics AX og (februar 2016) Introduktion.

Opgaveguider i APQC Unified-bibliotek til Microsoft Dynamics AX (februar 2016)

APQC Unified-bibliotek (februar 2016) indeholder Opgaveguider, der er beregnet til brug i Hjælp i Dynamics AX 7.0.0-frigivelsen. Hvis du har brug for lokaliserede versioner af disse Opgaveguider, er de tilgængelige i APQC Unified-bibliotek til Microsoft Dynamics AX (maj 2016). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et opgaveguidebibliotek fra Hjælp-systemet, i Kom i gang med Hjælp.

Kreditor

BPM-linje Land/område
Vigtigste fakturadata i kreditorsystem, der bruger kreditorfaktura Globalt
Vigtigste fakturadata til kreditorsystem ved hjælp af fakturakladde Globalt
Vigtigste fakturadata til kreditorsystem ved hjælp af fakturapulje Globalt
Vigtigste fakturadata til kreditorsystem ved hjælp af indgangsbog Globalt
Postér kreditorfaktura og sammenlign med modtagne antal Globalt
Konfigurere validering af fakturasammenholdelse for kreditor Globalt
Konfigurer politikker for kreditorfakturaer Globalt

Debitor

BPM-linje Land/område
Tildel en skabelon til tilbagevendende fritekstfakturaer til en debitor Globalt
Oprette et rykkerforløb Globalt
Opret en bemyndigelse til direkte debitering for en kunde Globalt
Opret en skabelon til en fritekstfaktura Globalt
Oprette en afskrivningskladde for en kunde Globalt
Oprette en rentekode med et interval Globalt
Opret og behandl fritekstfakturaer Globalt
Oprette salgsordrefakturaer Globalt
Opret og bogfør tilbagevendende fritekstfakturaer Globalt
Behandl rykkere Globalt
Behandle rente Globalt
Gennemgå oplysninger om rykkere Globalt
Konfigurere og oprette oplysninger om debitorforældelse Globalt

Kontant- og bankstyring

BPM-linje Land/område
Oprette en bankfacilitetsaftale for remburs Globalt
Oprette en bankfacilitetsaftale for garanti Globalt
Oversigt over debitorbetalinger Globalt
Definer kreditorbetalingsgebyrer Globalt
Definer kreditorbetalingsbetingelser Globalt
Deponer debitorbetalinger Globalt
Fastlæg debitorbetalingsmåde Globalt
Fastlæg debitorbetalingsgebyrer Globalt
Fastlæg debitorbetalingsbetingelser Globalt
Eksportér remburs Globalt
Importér remburs Globalt
Garantitransaktion Globalt
Registrere og bogføre en fremdateret check til en debitor Globalt
Registrere og bogføre en fremdateret check for en kreditor Globalt
Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler for remburs Globalt
Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler for garanti Globalt
Oprette fremdaterede checks Globalt
Udligne en fremdateret check for en kreditor Globalt
Udligne en fremdateret check fra en debitor Globalt
Oversigt over kreditorbetalinger Globalt

Overholdelse

BPM-linje Land/område
Definere revisionspolitikker for kildedokumenter Globalt

Omkostningsstyring

BPM-linje Land/område
Sammenlign aktive, forkalkulerede og realiserede omkostninger i en produktionsordre Globalt
Få vist omkostningsposter for et omkostningsobjekt Globalt
Vis omkostningsobjektsaldo Globalt
Vis en produktionsordres aktuelle WIP-status Globalt
Få vist lageropgørelse og KPI efter omkostningsobjekt Globalt

Lande-/områdefunktionalitet

BPM-linje Land/område
Tilføje BAS-rapportfelter og generere australsk BAS (Business Activity Statement) Australien og New Zealand
Konfigurer årsagskoder til australsk BAS Australien og New Zealand
Tildele et indbetalingskortformat til en debitorkonto Danmark
Oprette og bogføre en debitorfaktura for en kunde i den offentlige sektor Danmark
Oprette og bogføre en fritekstfaktura for en kunde i den offentlige sektor Danmark
Oprette og bogføre en projektfaktura for en kunde i den offentlige sektor Danmark
Importere OIOUBL elektroniske faktureringskonfigurationer Danmark
Bogfør en fritekstfaktura med et indbetalingskort Danmark
Bogføre en projektfaktura med et indbetalingskort Danmark
Bogføre en salgsfaktura med et indbetalingskort Danmark
Konfigurere debitorkonti til elektronisk OIOUBL-fakturering Danmark
Konfigurer indbetalingskortformat Danmark
Konfigurere indbetalingskortformat for projektfakturaer Danmark
Opret og eksporter kreditorbetalinger ved hjælp af et SEPA-betalingsformat Europa
Oprette betalinger for kunder, der har bemyndigelser til direkte debitering Europa
EUR-00011 Generere EU-listesystemrapporten Europa
EUR-00011 Konfigurere rapportering for EU-listesystemet Europa
EUR-00012 Udstede et EU-posteringscertifikat Europa
EUR-00012 Modtage et EU-indførselscertifikat Europa
Importér konfiguration af SEPA-overførsel Europa
Importér konfiguration af SEPA direkte debitering Europa
Konfigurere firmaets bankkonti til SEPA-overførsler Europa
Konfigurere firmaets bankkonti til SEPA direkte debet Europa
Konfigurere kunder og kundebankkonti til SEPA direkte debet Europa
Oprette en betalingsmetode til SEPA-kreditoverførsel Europa
Oprette en betalingsmetode til SEPA direkte debet Europa
Opsætning af kreditorer og kreditorbankkonti til SEPA-overførsler Europa
FR-00002 Debitor- og kreditorkontoudtog Frankrig
FR-00004 Bogfør kladde til udstedelse af protesteret veksel Frankrig
FR-00004 Bogfør kladden til genudstedelse af veksel Frankrig
FR-00004 Opsætning af betalingsmåde Frankrig
FR-00018 Daglig renteberegning for sen betaling og engangsbeløb i faktura og rykker Frankrig
Tilpas tysk konfiguration af overvågningsfil Tyskland
DE-00002 Reguleringer af afskrivning for yderligere anskaffelser i det andet år Tyskland
DE-00003 Elektronisk overførsel af momsopgørelsen (ELSTER) Tyskland
Generere tysk revisionsfil Tyskland
Importér tysk konfiguration af overvågningsfil Tyskland
Oprette en kreditorkonto og vedhæfte fakturaopgørelsen Island
IS-00005 Momsafstemningsrapport Island
Oprette en fakturaopgørelse for kreditorer Island
Konfigurere obligatoriske betalingsreferencer Island
Opdatere kreditorfakturaopgørelser og generere rapporten Island
Anskaffe et anlægsaktiv med aktivafviklingsforpligtelser Japan
Anskaffe anlægsaktiver, kræve statstilskud og anvende reduktionspostering Japan
Regulering af estimat for forpligtelse til afvikling for anlægsaktiver Japan
Allokere overførselsbeløb for delte aktiv og goodwill til kontantgenereringsenheder Japan
Ændring af afskrivningsmetode for ét aktiv i aktivets levetid Japan
Ændring af afskrivningsmetode for værdimodel i aktivets levetid Japan
CN-00004 Fordeling af afskrivning af anlægsaktiver (JP-) Japan
Konfigurer afskrivningsprofil og posteringsprofilen for yderligere afskrivning Japan
Konfigurer afskrivningsprofil og posteringsprofilen for særlig afskrivning Japan
Konfigurere hovedkontiene for bogføring af forpligtelse til afvikling af aktiver og markedsrabatsatser Japan
Opret et anlægsaktiv med yderligere afskrivning Japan
Oprette et anlægsaktiv med særlig afskrivningsprofil Japan
Oprette fremskyndet afskrivningsprofil og tildele den til værdimodel Japan
Oprette et dokument til stigende afskrivning og angive brugerdata Japan
Oprette og tildele gruppe af udstyr Japan
Oprette og tildele reduktionsposteringsdokument Japan
Oprette og bekræfte en konsolideret faktura til debitor Japan
Oprette og bekræfte en konsolideret faktura til kreditor Japan
Oprette og bekræfte anerkendelsestest Japan
Opret PGE-grupper og pengegenererende enheder Japan
Oprette engangsbeløb afskrivningsaktiver ved hjælp af ligelig fordelingsmetode Japan
Afskrive og periodisere renteudgifterne for forpligtelser ved afvikling af aktiver Japan
Afskrivningen af anlægsaktiver med bogført reduktionspostering Japan
Aktivér filformat for JBA-betaling Japan
Angiv tidsplan for afskrivningshastighed og tilknyt en afskrivningsprofil Japan
Opret og bogfør betalingsgebyr Japan
Generere elektronisk pengeoverførselsfil med JBA format Japan
Generer forbrugsmomsrapport for Japan Japan
Importere debitorbetaling med JBA filformat Japan
Forespørgsler om betalingsgebyr i kladde Japan
Forespørgsler om posteringer relateret til forpligtelse til afvikling af aktiv Japan
Forespørgsel om fradragsberettigede udgifter Japan
JP-00005 Indlagring i T-kontoformular (Japan) Japan
Vedligehold masterdatafiler for anlægsaktiver for fradragsberettigede udgifter Japan
Vedligehold forringelsesindikatorer på enkelte anlægsaktiver Japan
Betale en kreditorpostering ved at påtegne debitorveksel Japan
Periodiske udligning af over- og underafskrivning Japan
Foreslå yderligere afskrivning Japan
Foreslå og bogføre fremskyndet afskrivning Japan
Foreslå og bogfør beløbet for forringelse pr. batch Japan
Foreslå og bogføre beløbet for forringelse ved hjælp af anlægskladde Japan
Foreslå og bogføre beløbet for forringelse på en pengegenererende enhed Japan
Foreslå særlig afskrivning Japan
Genåbn og rediger en konsolideret faktura til debitor Japan
Genåbn og rediger en konsolideret faktura til kreditor Japan
Tilbageføre og påtegne veksel Japan
Kør anerkendelsestest og beregn værdiforringelsesbeløb for de enkelte aktiver Japan
Konfigurere en kunde- og salgsordre til at være målet for konsolideret faktura Japan
Oprette forpligtelsesdokumenter for aktivafvikling og angive ARO beløb på et anlægsaktiv Japan
Konfigurere konsoliderede fakturaer Japan
Oprette masterdata til inkludering af fradragsberettigede udgifter for flere posteringslag Japan
Udligne en påtegnet veksel Japan
Udligne konsoliderede debitorfakturaer ved hjælp af en betalingskladde Japan
Udligne konsoliderede debitorfakturaer ved hjælp af udligningstransaktioner Japan
Udligne konsoliderede kreditorfakturaer ved hjælp af en betalingskladde Japan
Udligne konsoliderede kreditorfakturaer ved hjælp af udligningstransaktioner Japan
Konfigurer fælles parametre og konteringsprofil for forringelsesregnskab Japan
Konfigurer forbrugsmomsrapport for Japan Japan
Konfigurer betaling ved påtegning af en debitors veksel for Japan Japan
Konfigurere betalingsgebyr for Japan Japan
Konfigurere kreditormaster og indkøbsordre som mål for konsolideret faktura Japan
Brug monteringsliste for et anlægsaktiv Japan
Brug demonteringsliste for anlægsaktiver Japan
MX-00006 Oprette en momskode Mexico
MX-00007 Debitorregistrering-id'er og andre oplysninger Mexico
MX-00008: Kreditorregistrerings-id'er Mexico
MX-00010 Annullere en elektronisk faktura Mexico
MX-00010 E-fakturering CFDI Mexico
MX-00010 Angive momsregistrerings-id'er for mexicanske juridiske enheder Mexico
MX-00010 Forespørge på og udskrive en elektronisk faktura Mexico
MX-00010 Bogføre en fritekstfaktura Mexico
MX-00010 Indstille parametre for en elektronisk faktura Mexico
MX-00020 – Angive RFC-registrerings-id for mexicanske bankkonti Mexico
MX-00020 Producere mexicansk elektronisk finansregnskabsrapport version 1.1 Mexico
MX-00020 Konfigurere kontoplanen for en juridisk enhed i Mexico Mexico
NL-00003 Semansys XBRL-integration Nederlandene
NL-00010 Elektroniske momsopgørelser (EVAT) Nederlandene
MY-00004 Administrere kreditordebetnota- og kreditnota for GST Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00005 Udskrive GST-momsfakturaer Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00006 01 konfigurere GST-fritagelseserklæringer Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00006 02 Udskrive GST-debitorfakturaer med fritagelseserklæring Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00007 Selvfakturerede fakturaer Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00010 GST – generere GAF-filer i det krævede format Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00011 02 Generere kundedebetnota for projektsalg Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00011 03 Generere kunde kreditnota for projektsalg Singapore, Malaysia og Thailand
GB-00002 Oprette en indkøbsordre, som indeholder varer, der skal betales modtagermoms af Storbritannien
GB-00002 Oprette en salgsordre, som indeholder varer, der skal betales modtagermoms af Storbritannien
GB-00002 Konfigurere varemomsgrupper for modtagermoms Storbritannien
GB-00002 Konfigurere varegrupper, regler og parametre med modtagermoms Storbritannien
GB-00002 Konfigurere momsgrupper for modtagermoms Storbritannien
GB-00009 Oprette en kreditnota på udligningsrabatbeløbet Storbritannien
GB-00009 Konfigurere parametre for kreditnota for straksbetalingsrabat Storbritannien

Udarbejd vision og strategi

BPM-linje Land/område
Analyser spørgeskemaresultater Globalt
Oprette et lukket spørgsmål Globalt
Oprette et åbent spørgsmål Globalt
Gør et spørgsmål afhængigt af svaret på det forrige spørgsmål (betinget spørgsmål) Globalt
Beregne score for et spørgeskema baseret på procent Globalt

Elektronisk rapportering

BPM-linje Land/område
Definere ER-modeltilknytning, og vælg datakilder Globalt
Design ER-domænespecifik datamodel Globalt
Design ER-domænespecifikt format Globalt
Tilknyt ER-datamodel til markerede datakilder Globalt
Vælg ER-serviceudbyder Globalt

Udgiftsstyring

BPM-linje Land/område
Konfigurer udgiftsstyring Globalt

Anlægsaktiver

BPM-linje Land/område
Ændre afskrivningsprincipper for flere anlægsaktiver Globalt
Opret et anlægsaktiv Globalt
Oprette og anskaffe aktiver fra Kreditor Globalt
Opret afskrivningsforslag Globalt
Sælge et anlægsaktiv vha. en fritekstfaktura Globalt
Angive en tilføjelse til et anlægsaktiv Globalt
Foreslå anskaffelse af anlægsaktiver Globalt
Konfigurer og opret afskrivningsprofiler Globalt
Oprette straksafskrivning Globalt
Konfigurer afskrivningsmodeller Globalt
Konfigurer anlægsaktivgrupper Globalt
Oprette posteringsprofiler for anlægsaktiver Globalt
Opret værdimodeller Globalt
Opdele et anlægsaktiv Globalt
Overfør et anlægsaktiv Globalt

Finans

BPM-linje Land/område
Afslut regnskabsår Globalt
Oprette en kladdepostering ved hjælp af en skabelon Globalt
Oprette en hovedkonto Globalt
Oprette kontostrukturer Globalt
Oprette periodiseringsskemaer Globalt
Opret avancerede regler for kladder Globalt
Opret og tildel avancerede regelstrukturer Globalt
Opret og valider kladder Globalt
Oprette konsolideringsgrupper og yderligere af konsolideringskonti Globalt
Oprette posteringer til periodisering af finans Globalt
Definer økonomiske dimensioner Globalt
Journaliser bogførte kladdeposteringer Globalt
Vedligehold standardskabeloner for økonomiske dimensioner Globalt
Masseafslutning på regnskabsperiode Globalt
Udføre en onlinekonsolidering Globalt
Bogfør periodiske kladder Globalt
Forberede en juridisk enhed til brug i konsolideringsprocessen Globalt
Anvend elimineringsposter Globalt
Behandle finansfordelingskladde Globalt
Konfigurere et finanskontoalias Globalt
Konfigurere elimineringsregler Globalt
Konfigurere hovedkontokategorier Globalt
Udligne posteringer mellem finanskonti Globalt
Vis kladdeposteringer eller transaktioner Globalt
Få vist relaterede intern bilag fra kladde Globalt

Styring af menneskelig kapital

BPM-linje Land/område
Analyser spørgeskemaresultater Globalt
Godkend poster i indbakke for ansøgninger Globalt
Proces for frynsegodeberettigelse Globalt
Oprette et masseansættelsesprojekt Globalt
Opret udlånsemner Globalt
Definere fordelsberettigelsesregler og -politikker Globalt
Definere kompensationsproces og beregne resultater Globalt
Definer nye afdelinger Globalt
Definer nye job Globalt
Levér frynsegodeprogram for medarbejdere Globalt
Udarbejd og åbn jobansættelse Globalt
Udarbejd efterfølgerplan Globalt
i9-bekræftelse af ansættelseskontrol Globalt
Tilmelde og fjerne frynsegoder for en arbejder Globalt
Tilmeld medarbejdere til en fast løn-struktur Globalt
Melde medarbejdere til en variabel lønstruktur Globalt
Angive ansøger- og ansøgningsdata manuelt Globalt
Angiv arbejderoplysninger Globalt
Ansætte en eksisterende kandidat gennem rekruttering Globalt
Ansætte en ansøger gennem rekruttering Globalt
Ansætte flere medarbejdere Globalt
Identificer og installer kandidatudvælgelsesværktøjer Globalt
Lån emne til en arbejder Globalt
Vedligeholde oplysninger om medarbejderskader og -sygdomme Globalt
Gøre et spørgsmål afhængigt af svaret på det forrige spørgsmål Globalt
Administrer udløbsdatoer for frynsegode Globalt
Administrer e-mailskabeloner Globalt
Administrere medarbejderovergange og overførsler Globalt
Administrer orlov Globalt
Administrer arbejdertilpasninger Globalt
Redigere rapporteringsrelationer for en stilling Globalt
Konfigurer kompensationsgitre Globalt
Konfigurer oplysninger om skade og sygdom Globalt
Konfigurer oplysninger om skade og sygdom Globalt
Oprettelse af politikker for frynsegodeberettigelse Globalt
Konfigurere i9-dokumenttyper Globalt

Lagerstyring

BPM-linje Land/område
Justere lagerniveauerne på lagerstedet Globalt
Kontroller antal på lager Globalt
Korrekte lagersporingsoplysninger Globalt
Optæl lagerbeholdning på et lagersted Globalt
Oprette en ny lageropbygning Globalt
Opret og vedligehold en lagerblokering Globalt
Oprette og behandle en uoverensstemmelse Globalt
Definere processer med lageroptælling Globalt
Initialiser lagerniveauerne i lagerstedet Globalt
Kontrollér kvaliteten af varer Globalt
Vedligehold stregkodetyper Globalt
Registrer varer til en grundlæggende lagerstedsaktiveret vare ved hjælp af en varemodtagelseskladde Globalt
Konfigurere modtagelsesoversigtprofiler Globalt
Konfigurere kvalitetsordrer Globalt
Spor en vare eller råvare Globalt
Overføre fysisk lager på lagerstedet Globalt

Produktion

BPM-linje Land/område
Føj en politik til beregning af kanban-mængde til en kanban-regel Globalt
Batchordrelivscyklus fra udvikling til start Globalt
Beregn forslag til Kanban-mængde Globalt
Ændring af Kanban-regler for et procesjob Globalt
Konfigurere en arbejder, der bruger jobmobilenheden Globalt
Kopiér en formel Globalt
Opret en formel ved at kopiere fra en eksisterende formel Globalt
Oprette en produktionsflowversion Globalt
Oprette en produktionsordre Globalt
Opret Kanban-regel for salgshændelser Globalt
Opret en værdistrøm Globalt
Oprette aktivitetsrelation: Efterfølgende Globalt
Oprette en operationsressource Globalt
Opret fastmængde-kanbanregler Globalt
Opret nye Kanban-regler ved at duplikere eksisterende Kanban-regler Globalt
Oprette procesaktiviteter til lean manufacturing Globalt
Opret ressourceegenskaber Globalt
Oprette overførselsaktiviteter til lean manufacturing Globalt
Opret planlægningsegenskaber for arbejdstider Globalt
Oprette skabeloner til arbejdstid Globalt
Definere kalendere og arbejdselementer Globalt
Definer separat produktionsressourcegruppe Globalt
Definere arbejdsceller for lean manufacturing Globalt
Definere lean planlægningsgrupper Globalt
Definer produktionsflowmodeller Globalt
Definere ressourceegenskaber Globalt
Aktivér lønprocessen for tid og fremmøde Globalt
Afslut en produktionsordre Globalt
Forkalkulér en produktionsordre Globalt
Lean udligning fra salgsordrer Globalt
Administrer måleenhed Globalt
Flyt planlagte Kanban-job Globalt
Klargør et kanban-procesjob, når materialerne er tilgængelige Globalt
Klargør et kanban-procesjob, når materialerne ikke er tilgængelige Globalt
Frigive en produktionsordre Globalt
Fjern et Kanban-job fra tidsplanen Globalt
Færdigmelde en produktionsordre Globalt
Rapporter status på en jobmobilenhed Globalt
Gendan status for Kanban-job Globalt
Planlægge en produktionsordre Globalt
Planlæg Kanban-job Globalt
Start en produktionsordre Globalt
Overføre materiale med Kanban-job Globalt
Validér produktionsflow og -version Globalt

Overordnet planlægning

BPM-linje Land/område
Definere disponeringsregler for varer Globalt
Udarbejd prognosegrundlag Globalt
Opret en begrænset plan Globalt
Identificer kritiske materialer og leverandørkapacitet Globalt
Ændr en behovsprognose manuelt Globalt

Virksomhedsadministration

BPM-linje Land/område
Ændre banner eller logo Globalt
Konfigurere adressekartoteker Globalt
Konfiguration af den globale adressebog Globalt
Opret en driftsenhed Globalt
Opsætning af elektroniske signaturer Globalt
Opret nummerserier vha. en guide Globalt

Planlægning

BPM-linje Land/område
Fastlæg tilgængelighed Globalt

Indkøb og forsyning

BPM-linje Land/område
Opret en købsaftale Globalt
Oprette en købsaftræksordre ud fra en købsaftale Globalt
Opret en købsaftræksordre, når du opretter indkøbsordren Globalt
Oprette en rekvisition til forbrug Globalt
Oprette en kreditorkonto Globalt
Søg efter kreditorer Globalt
Konfigurer et indkøbskategorihierarki Globalt

Produktoplysninger og -konfiguration

BPM-linje Land/område
Føje en beregning til en produktkonfigurationsmodel Globalt
Godkend en produktkonfigurationsmodel Globalt
Udføre grundlæggende opsætning af en frigivet produktmaster Globalt
Opret en ..\financial-dimensions\dimension-based produktmaster Globalt
Oprette et hierarki for produktklassifikation Globalt
Pårette en produktkonfigurationsmodel Globalt
Oprette en produktmaster Globalt
Oprette en udtryksbegrænsning Globalt
Opret batchattributter for et produkt Globalt
Opret konfigurationsregler Globalt
Opret produktmodelkomponenter Globalt
Definere variantgrupper Globalt
Definere variantrute Globalt
Vedligehold stykliste for en produktkonfigurationsmodel Globalt
Vedligehold rute for en produktmodel Globalt
Administrer frigivne produkter Globalt
Frigiv en ..\financial-dimensions\dimension-based produktmaster Globalt
Overfør data for produktmodeller Globalt

Den offentlige sektor

BPM-linje Land/område
Tilføje en certificeringstype til en leverandør til den offentlige sektor Globalt
Styre adgangen til købsaftaler for den offentlige sektor Globalt
Opret en faktureringsklassifikation til den offentlige sektor Globalt
Opret en faktureringskode til den offentlige sektor Globalt
Oprette en forpligtelse til at reservere budgetmidler til den offentlige sektor Globalt
Oprette et brugerdefineret felt til en faktureringskode for den offentlige sektor Globalt
Opret en middeltype til den offentlige sektor Globalt
Oprette en engangskreditor og -faktura til den offentlige sektor Globalt
Oprette et foreløbigt budget til den offentlige sektor Globalt
Oprette en leverandørcertificeringstype til den offentlige sektor Globalt
Oprette en avanceret finanspost til den offentlige sektor Globalt
Oprette et oprindeligt budget og derefter tilbageføre foreløbige budgetposter for den offentlige sektor Globalt
Oprette og tildele en handelspartnerkode for den offentlige sektor Globalt
Oprette for- og signatursider til betalingsrapporter for den offentlige sektor Globalt
Importér og opret flere engangskreditorer og -fakturaer til den offentlige sektor Globalt
Konfigurere et afledte finansielt hierarki til den offentlige sektor Globalt
Konfigurere midler til den offentlige sektor Globalt
Konfigurer købsaftaleklassifikationer til den offentlige sektor Globalt

Detail og handel

BPM-linje Land/område
Tilføje variantprodukter til indkøbsordre ved hjælp af variantvægte Globalt
Grundlæggende pris- og handelsaftaler Globalt
Kategoriprissætningsregler til oprettelse af samhandelsaftaler Globalt
Konfigurer og kør jobbet for at beregne opgørelser Globalt
Konfigurer og kør jobbet for at bogføre opgørelser Globalt
Konfigurere kreditkortbehandling Globalt
Konfigurere tilknyttede produkter Globalt
Opret en POS visuel profil Globalt
Opret et produkt Globalt
Oprette en produktmaster Globalt
Oprette og tilknytte en enhed Globalt
Oprette og tilknytte en hardware-station Globalt
Oprette økonomiske dimensioner for POS-registre og konfigurere dimensionsværdier i registre Globalt
Oprette økonomiske dimensioner for detailkanaler og konfigurere dimensionsværdier i lagre Globalt
Opret onlinekanal og definer kanalattributter Globalt
Opret POS-rettighedsgrupper Globalt
Oprette produktpakker og bruge i indkøbsordre Globalt
Definere callcenterkanal og kanalattributter Globalt
Definere kanalattributter Globalt
Definere fordelskundeprogrammer Globalt
Definere fordelskundebelønningspoint Globalt
Definere fordelskundeprogrammer Globalt
Design relationer mellem organisationsenheder Globalt
Oprette og køre out of box-rapporter Globalt
Administrer handelsrabatter for kunder Globalt
Parameterkonfigurationer for detailopgørelser Globalt
Betalingskonfigurationer for detailopgørelser Globalt
Udføre selvbetjening for at hente hardwarestation Globalt
Bogføring af onlinesalg og betalinger Globalt
Håndter justeringer af fordelskundebelønningspoint Globalt
Overfør produkter fra distributionscenter til lager ved hjælp af centraliseret indkøb Globalt
Frigiv et produkt eller en produktmaster til andre juridiske enheder Globalt
Detailprisjusteringer Globalt
Gemme konfigurationer for detailopgørelser Globalt

Salg

BPM-linje Land/område
Bekræft salgsordrer Globalt
Opret en ny samhandelsaftale Globalt
Oprette en indkøbsordre fra en salgsordre Globalt
Opret og rediger salgstilbud Globalt
Opret leveranceplan Globalt
Angiv salgsaftaler Globalt
Opfyld salgsaftaler Globalt
Generere og behandle kunderabatter Globalt
Slå relevante priser og rabatter op Globalt
Opret flere salgstilbud Globalt
Behandl rabatter til betaling Globalt
Registrere salgsprovision Globalt
Konfigurer regler for salgsprovision Globalt
Send ordrer som direkte leveringer Globalt
Send salgsordrer uden lagersted Globalt

Moms

BPM-linje Land/område
Beregne og justere moms på en kreditorfaktura Globalt
Opret en momsrapportbetaling Globalt
Opret momstransaktioner i dokumenter Globalt
Oprette finanskonteringsgrupper til moms Globalt
Opsætte momsmyndigheder Globalt
Konfigurer momskoder Globalt
Konfigurer momsgrupper og varemomsgrupper Globalt
Konfigurer momsrapporteringskoder Globalt
Konfigurer momsafregningsperioder Globalt
Konfigurere A-skat Globalt
Vis bogførte momstransaktioner Globalt

Sikkerhed

BPM-linje Land/område
Oprette nye brugere Globalt
Identificere og løse konflikter i opdeling af opgaver Globalt
Konfigurer opdeling af opgaver Globalt

Lagersted og transport

BPM-linje Land/område
Knyt et brændstofindeks til en fragtmand som et tillægsgebyr Globalt
Konfigurere lokationer i et WMS-aktiveret lagersted Globalt
Opret en arbejdsklasse Globalt
Definere cyklusoptælling Globalt
Aktivér udskrivning af id-etiket. Globalt
Registrer varer til en grundlæggende lagerstedsaktiveret vare ved hjælp af en varemodtagelseskladde Globalt
Konfigurer brændstofindeks for en fragtmand Globalt
Angiv en lokalitetsvejledning for hver læg på lager i indkøbsordre Globalt
Konfigurere et menupunkt på en mobilenhed til at udføre arbejde af typen indkøbsordre Globalt
Konfigurere et menupunkt på en mobilenhed til at registrere modtagne varer Globalt
Konfigurer en arbejdsskabelon for indkøbsordrer Globalt
Konfigurere tillægstildelinger Globalt
Konfigurer dispositionskoder Globalt
Konfigurer gebyrer for hubtillæg og tillægsmastere Globalt
Konfigurere satsmastere Globalt
Konfigurere fragtmænd Globalt
Brug af lastplanlægningspanel til at planlægge laster og leverancer Globalt

Opgaveguider i Introduktions-bibliotek (februar 2016)

BPM-linje Land/område
Analysere finanssaldi Globalt
Opret et frigivet produkt for et enkelt firma Globalt
Oprette og planlægge en produktionsordre Globalt
Effektiv merchandising Globalt
Elektronisk rapportering Globalt
Medarbejderselvbetjening Globalt
Sådan reducerer du antal dage med udestående salg Globalt
Introduktion til AX-lokaliseringsfunktionalitet Globalt
Introduktion til landespecifikke funktioner for Japan Japan
Administrere prissætning og kampagner Globalt
Chefselvbetjening Globalt
Projektoversigt Globalt
Opsætte og konfigurere kanaler Globalt

Se også

Nye eller opdaterede opgaveguider (maj 2016)

Nye eller opdaterede opgaveguider (august 2016)

Nye eller opdaterede opgaveguider (november 2016)