Nye eller opdaterede opgaveguider (november 2016)

I dette emne beskrives de nye eller opdaterede opgaveguider, der blev udgivet til Microsoft APQC Unified-biblioteket (november 2016 - alle sprog) til Microsoft Dynamics 365 for Operations. Der blev ikke udgivet noget nyt introduktionsbibliotek.

APQC Unified-biblioteket (november 2016 - alle sprog) indeholder de opgaveguider, der er beregnet til brug i hjælpen til Microsoft Dynamics 365 for Operations, Microsoft Dynamics 365 for Operations platformsopdatering 3, Microsoft Dynamics AX-platformopdatering 2, Dynamics AX-opdateringen fra maj 2016 og Microsoft Dynamics AX-frigivelsen fra februar 2016. Du kan find flere oplysninger om disse frigivelser i Nyheder eller ændringer. Oversatte versioner af opgaveguider er tilgængelige i dette bibliotek. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et opgaveguidebibliotek fra Hjælp-systemet, i Kom i gang med Hjælp. Bemærk: En stjerne (\*) ud for titlen på en BPM-linje (Business Process Modeler) angiver, at opgaveguiden til denne forretningsproces blev oprettet til opdateringen til Dynamics 365 for Operations fra november 2016, og at den ikke understøttes i tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX.

Kreditor

BPM-linje Land/område
Vigtigste fakturadata i kreditorsystem, der bruger godkendelseskladde Globalt
Vigtigste fakturadata i kreditorsystem, der bruger kreditorfaktura (angiv og bogfør en kreditorfaktura med sammenholdelse) Globalt
Vigtigste fakturadata til kreditorsystem ved hjælp af fakturakladde Globalt
Vigtigste fakturadata til kreditorsystem ved hjælp af fakturapulje Globalt
Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtaget antal Globalt
Konfigurere validering af fakturasammenholdelse for kreditor Globalt
Konfigurer politikker for kreditorfakturaer Globalt

Debitor

BPM-linje Land/område
Tildel en skabelon til tilbagevendende fritekstfakturaer til en debitor Globalt
Beregne rente og oprette og udskrive og bogføre rentenotaer (behandle rente) Globalt
Oprette et rykkerforløb Globalt
Opret en bemyndigelse til direkte debitering for en kunde Globalt
Opret en fritekstfaktura Globalt
Opret en skabelon til en fritekstfaktura Globalt
Oprette en afskrivningskladde for en kunde Globalt
Oprette en rentekode med et interval Globalt
Oprette salgsordrefakturaer Globalt
Opret og bogfør tilbagevendende fritekstfakturaer Globalt
Behandl rykkere Globalt
Gennemgå oplysninger om rykkere Globalt
Konfigurere og oprette oplysninger om debitorforældelse Globalt

Adressebog

BPM-linje Land/område
Konfigurere adressekartoteker Globalt
Konfiguration af den globale adressebog Globalt

Budget

BPM-linje Land/område
Redigere et layout til budgetplan Globalt

Likvide midler

BPM-linje Land/område
Oprette en bankfacilitetsaftale for remburs Globalt
Oprette en bankfacilitetsaftale for garanti Globalt
Oversigt over debitorbetalinger Globalt
Definer kreditorbetalingsgebyrer Globalt
Definer kreditorbetalingsbetingelser Globalt
Deponer debitorbetalinger Globalt
Fastlæg debitorbetalingsmåde Globalt
Fastlæg debitorbetalingsgebyrer Globalt
Fastlæg debitorbetalingsbetingelser Globalt
Eksportér remburs Globalt
Importér remburs Globalt
Garantitransaktion Globalt
Registrere og bogføre en fremdateret check til en debitor Globalt
Registrere og bogføre en fremdateret check for en kreditor Globalt
Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler for remburs Globalt
Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler for garanti Globalt
Oprette fremdaterede checks Globalt
Udligne en fremdateret check for en kreditor Globalt
Udligne en fremdateret check fra en debitor Globalt
Oversigt over kreditorbetalinger Globalt

Kontoplan

BPM-linje Land/område
Opret og tildel avancerede regelstrukturer Globalt

Overholdelse

BPM-linje Land/område
Definere revisionspolitikker for kildedokumenter Globalt

Driftsregnskab

BPM-linje Land/område
Oprette omkostningselementer Globalt
Oprette omkostningsobjekter Globalt

Lande-/områdefunktionalitet

BPM-linje Land/område
Tilføje BAS-rapportfelter og generere australsk BAS (Business Activity Statement) Australien og New Zealand
Konfigurer årsagskoder til australsk BAS Australien og New Zealand
\* Kontinuitetskontrol af kinesiske bilag Kina
\* CN-00010 Hierarki i kontoplan for Kina Kina
\* CN-00016 Logføre brugerhandling efter kinesisk arbejdsregel Kina
\* Konfiguration af eksport af Golden Tax-integration Kina
\* Bogføre bilag fra andre moduler, f.eks. salgsfakturaer Kina
\* Bogføre bilag fra finanskladden Kina
\* Oprette grundlæggende momsintegrationsprofil for Kina Kina
\* Konfigurere kinesiske bilag Kina
Oprette og bogføre en debitorfaktura for en kunde i den offentlige sektor Danmark
Oprette og bogføre en fritekstfaktura for en kunde i den offentlige sektor Danmark
Oprette og bogføre en projektfaktura for en kunde i den offentlige sektor Danmark
DK-00007 FIK 752 giroindbetalingskort/bogføre en fritekstfaktura med et indbetalingskort Danmark
DK-00007 FIK 752 giroindbetalingskort/bogføre en projektfaktura med et indbetalingskort Danmark
Importere OIOUBL elektroniske faktureringskonfigurationer Danmark
Konfigurere debitorkonti til elektronisk OIOUBL-fakturering Danmark
Konfigurere elektronisk OIOUBL-fakturering Danmark
Konfigurer indbetalingskortformat Danmark
\* EEU 00047 Forskud til medarbejder Østeuropa
Opret og eksportér kreditorbetalinger ved hjælp af et ISO20022-betalingsformat Europa
Oprette betalinger for kunder, der har bemyndigelser til direkte debitering Europa
\* EE-00015 Værktøj til generering af betalingsreference Europa
EUR-00002 Generere en EU Intrastat-opgørelse Europa
\* EUR-00002 Angive en fragtadresse for en transaktion inden for fællesskabet Europa
EUR-00002 Overføre transaktioner til Intrastat Europa
EUR-00011 Generere EU-listesystemrapporten Europa
EUR-00011 Konfigurere rapportering for EU-listesystemet Europa
EUR-00012 Udstede et EU-posteringscertifikat Europa
EUR-00012 Modtage et EU-indførselscertifikat Europa
\* EUR-00015 Parts søgning ved hjælp af moms-id Europa
\* EUR-00015 Registrering af kreditors moms-id Europa
\* EUR 00015 Konfigurere moms-id Europa
\* HU-00001 Valutakursberegning Europa
Importér konfiguration af ISO20022-overførsel Europa
Importér konfiguration af ISO20022 direkte debitering Europa
\* LT-00003 Overførselsdokument for transport af varer inden for virksomheden/Oprette et overførselsdokument til en intern lageroverførsel Europa
\* LT-00003 Overførselsdokument for transport af varer inden for virksomheden/Konfigurere overførselsdokumenterne for transport af varer inden for en virksomhed Europa
\* NO-00002 Debitorbetaling baseret på betalings-id'et Europa
Konfigurere firmaets bankkonti til ISO20022-overførsler Europa
Konfigurere firmaets bankkonti til ISO20022 direkte debet Europa
Konfigurere kunder og kundebankkonti til ISO20022 direkte debet Europa
Oprette en betalingsmetode til ISO20022-kreditoverførsel Europa
Opret en betalingsmetode til ISO20022 Direct Debit Europa
Opsætning af kreditorer og kreditorbankkonti til ISO20022-overførsler Europa
Fastlæg debitorbetalingsmåder Frankrig
FR-00002 Debitor- og kreditorkonto Frankrig
FR-00003 NAF-koder og Siret-numre Frankrig
FR-00004 Godkend og bogfør udstedelse af veksel Frankrig
FR-00004 Franske veksler og egenveksler Frankrig
FR-00004 Bogfør kladde til udstedelse af protesteret veksel Frankrig
FR-00004 Bogfør kladden til genudstedelse af veksel Frankrig
FR-00004 Opsætning af betalingsmåde Frankrig
FR-00004 Opdatere metode til betaling for debitorer Frankrig
FR-00018 Daglig renteberegning for sen betaling og engangsbeløb i faktura og rykker Frankrig
Tilpas tysk konfiguration af overvågningsfil Tyskland
DE-00002 Reguleringer af afskrivning for yderligere anskaffelser i det andet år Tyskland
DE-00003 Elektronisk overførsel af momsopgørelsen (ELSTER) Tyskland
Konfigurere ER-destinationer Tyskland
ER Konfigurere format for at udføre optælling og sammenlægning (del 1: Oprettelsesformat) Tyskland
ER Konfigurere format for at udføre optælling og sammenlægning (del 2: Konfigurere beregninger) Tyskland
ER Konfigurere format for at udføre optælling og sammenlægning (del 3: Brug beregninger til at udføre outputtet) Tyskland
ER Konfigurere format for at udføre optælling og sammenlægning (del 4: Kørselsformat) Tyskland
ER Oprette en konfigurationsudbyder og markere den som aktiv Tyskland
Designe en ER-konfiguration til generering af rapporter i Microsoft WORD-format (november 2016) Tyskland
Designe ER-domænespecifik datamodel (november 2016) Tyskland
Importere ER-konfiguration fra Lifecycle Services Tyskland
Overføre ER-konfiguration til Lifecycle Services Tyskland
ER Brug dokumentstyringsfiler i formatoutput (del 1: Forberede datamodel) Tyskland
ER Brug dokumentstyringsfiler i formatoutput (del 2: Udvide datamodel) Tyskland
ER Brug dokumentstyringsfiler i formatoutput (del 3: Oprettelsesformat) Tyskland
ER Brug dokumentstyringsfiler i formatoutput (del 4: Kørselsformat) Tyskland
ER Brug dokumentstyringsfiler i formatoutput (del 5: Ændrings- og kørselsformat) Tyskland
ER Bruge økonomiske dimensioner som en datakilde (del 1: Design datamodel) Tyskland
ER Bruge økonomiske dimensioner som en datakilde (del 2: Modeltilknytning) Tyskland
ER Bruge økonomiske dimensioner som en datakilde (del 3: Design rapporten) Tyskland
ER Bruge økonomiske dimensioner som en datakilde (del 4: Kør rapporten) Tyskland
ER Brug vandrette områder, der kan udvides, til at tilføje kolonner i Excel-rapporter dynamisk (del 1: Designformat) Tyskland
ER Brug vandrette områder, der kan udvides, til at tilføje kolonner i Excel-rapporter dynamisk (del 2: Kørselsformat) Tyskland
Generere tysk revisionsfil Tyskland
Importér tysk konfiguration af overvågningsfil Tyskland
\* EUR-00018 Momsafstemningsrapport Island
IS-00006 Kreditorfakturadeklaration/Oprette en kreditorkonto og vedhæfte fakturaopgørelsen Island
IS-00006 Kreditorfakturadeklaration/Oprette en fakturaopgørelse for kreditorer Island
IS-00006 Kreditorfakturadeklaration/Opdatere kreditorfakturaopgørelser og generere rapporten Island
Vedligehold kontoplan/Konfigurere obligatoriske betalingsreferencer Island
Anskaffe et anlægsaktiv med aktivafviklingsforpligtelser Japan
Erhverve anlægsaktiver og gøre krav på det offentlige tilskud Japan
Regulering af estimat for forpligtelse til afvikling for anlægsaktiver Japan
Allokere overførselsbeløbet for delte aktiv og goodwill til kontantgenereringsenheder Japan
Ændring af afskrivningsmetode for ét aktiv i aktivets levetid Japan
Ændring af afskrivningsmetode for ét aktiv i bogen levetid Japan
Konfigurere parametre til hurtigere afskrivning og posteringsprofiler Japan
CN-00004 Fordeling af afskrivning af anlægsaktiver (JP-) Japan
Konfigurere en afskrivningsprofil og en posteringsprofil for yderligere afskrivning Japan
Konfigurere en afskrivningsprofil og en posteringsprofil for særlig afskrivning Japan
Konfigurere konsoliderede fakturaparametre og opsætning af kreditor Japan
Konfigurere hovedkontiene for bogføring af forpligtelse til afvikling af aktiver og markedsrabatsatser Japan
Opret et anlægsaktiv med yderligere afskrivning Japan
Oprette et anlægsaktiv med særlig afskrivningsprofil Japan
Opret fremskyndet afskrivningsprofil og tildele den til bog Japan
Oprette et dokument til stigende afskrivning og angive brugerdata Japan
Oprette og tildele en gruppe af udstyr Japan
Oprette og tildele reduktionsposteringsdokument Japan
Oprette og bekræfte en konsolideret faktura til kreditor Japan
Oprette og bekræfte anerkendelsestest Japan
Opret PGE-grupper og pengegenererende enheder Japan
Oprette engangsbeløb for afskrivning af aktiver ved hjælp af ligelig fordelingsmetode Japan
Definere inaktiv periode for aktiv og validere afskrivningsproces Japan
Afskrive og periodisere renteudgifterne for forpligtelser ved afvikling af aktiver Japan
Afskrivningen af anlægsaktiver med bogført reduktionspostering Japan
Bortskaffe et anlægsaktiv med reduktionspostering Japan
Aktivér filformat for JBA-betaling Japan
Angiv tidsplan for afskrivningshastighed og tilknyt en afskrivningsprofil Japan
Opret og bogfør betalingsgebyr Japan
Generere en elektronisk pengeoverførselsfil med JBA-formatet Japan
Generer forbrugsmomsrapport for Japan Japan
Importere en debitorbetaling med filformatet JBA Japan
Forespørgsler om betalingsgebyr i kladde Japan
Forespørgsler om posteringer relateret til forpligtelse til afvikling af aktiv Japan
Forespørgsel om fradragsberettigede udgifter Japan
JP-00005 Indlagring i T-kontoformular (Japan) Japan
JP-00011 Konsolideret faktura - Debitor - Oprette og bekræfte en konsolideret faktura til debitor Japan
JP-00027 Formular 26 til afskrivningsberettiget momsopgørelse Japan
Vedligehold anlægsaktivers masterdatafiler for fradragsberettigede udgifter Japan
Vedligehold forringelsesindikatorer på enkelte anlægsaktiver Japan
Betale en kreditorpostering ved at påtegne debitorveksel Japan
Periodiske udligning af over- og underafskrivning Japan
Foreslå yderligere afskrivning Japan
Foreslå og bogføre den fremskyndede afskrivning Japan
Foreslå og bogfør beløbet for forringelse pr. batch Japan
Foreslå og bogføre beløbet for forringelse ved hjælp af anlægskladde Japan
Foreslå og bogføre beløbet for forringelse på en pengegenererende enhed Japan
Foreslå særlig afskrivning Japan
Genåbn og rediger en konsolideret faktura til debitor Japan
Genåbn og rediger en konsolideret faktura til kreditor Japan
Tilbageføre og påtegne veksel Japan
Kør anerkendelsestest og beregn værdiforringelsesbeløb for de enkelte aktiver Japan
Udligne en påtegnet veksel Japan
Udligne konsoliderede debitorfakturaer ved hjælp af en betalingskladde Japan
Udligne konsoliderede kreditorfakturaer ved hjælp af en betalingskladde Japan
Udligne konsoliderede kreditorfakturaer ved hjælp af udligningstransaktioner Japan
Udligne konsoliderede kreditorfakturaer ved hjælp af udligningstransaktioner Japan
Konfigurere en kunde- og salgsordre til at være målet for konsolideret faktura Japan
Oprette forpligtelsesdokumenter for aktivafvikling og angive ARO beløb på et anlægsaktiv Japan
Konfigurere konsoliderede fakturaer Japan
Konfigurer fælles parametre og konteringsprofil for forringelsesregnskab Japan
Konfigurer betaling ved påtegning af en debitors veksel for Japan Japan
Oprette masterdata til inkludering af fradragsberettigede udgifter for flere posteringslag Japan
Konfigurer forbrugsmomsrapport for Japan Japan
Konfigurere betalingsgebyr for Japan Japan
Konfigurere kreditormaster og indkøbsordre som mål for konsolideret faktura Japan
Brug monteringsliste for et anlægsaktiv Japan
Brug demonteringsliste for anlægsaktiver Japan
MX-00006 Oprette en momskode Mexico
MX-00007 Debitorregistrering-id'er og andre oplysninger Mexico
MX-00008: Kreditorregistrerings-id'er Mexico
MX-00010 Annullere en elektronisk faktura Mexico
MX-00010 E-fakturering CFDI Mexico
MX-00010 Angive momsregistrerings-id'er for mexicanske juridiske enheder Mexico
MX-00010 Forespørge på og udskrive en elektronisk faktura Mexico
MX-00010 Bogføre en fritekstfaktura Mexico
MX-00010 Indstille parametre for en elektronisk faktura Mexico
MX-00020: Producere mexicansk elektronisk finansregnskabsrapport version 1.1 Mexico
MX-00020 Konfigurere kontoplanen for en juridisk enhed i Mexico Mexico
MX-00020 – Angive RFC-registrerings-id for mexicanske bankkonti Mexico
NL-00003 Semansys XBRL-integration Nederlandene
NL-00010 Elektroniske momsopgørelser (EVAT) Nederlandene
MY-00003 Administrere kundedebetnota- og kreditnota for GST Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00004 Administrere kreditordebetnota- og kreditnota for GST Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00005 Udskrive GST-momsfakturaer Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00006 01 konfigurere GST-fritagelseserklæringer Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00006 02 Udskrive GST-debitorfakturaer med fritagelseserklæring Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00007 Selvfakturerede fakturaer Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00010 GST – generere GAF-filer i det krævede format Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00011 02 Generere kundedebetnota for projektsalg Singapore, Malaysia og Thailand
MY-00011 03 Generere kunde kreditnota for projektsalg Singapore, Malaysia og Thailand
Oprette en indkøbsordre, som indeholder varer, der skal betales modtagermoms af Storbritannien
Oprette en salgsordre, som indeholder varer, der skal betales modtagermoms af Storbritannien
GB-00002 Konfigurere varegrupper, regler og parametre med modtagermoms Storbritannien
GB-00009 Oprette en kreditnota på udligningsrabatbeløbet Storbritannien
GB-00009 Konfigurere parametre for kreditnota for straksbetalingsrabat Storbritannien
Konfigurere varemomsgrupper for modtagermoms Storbritannien
Konfigurere momsgrupper for modtagermoms Storbritannien

Udgiftsstyring

BPM-linje Land/område
Konfigurer udgiftsstyring Globalt

Anlægsaktiver

BPM-linje Land/område
Beregne afskrivning af anlægsaktivet på tværs af juridiske enheder Globalt
Skift aktivgruppe Globalt
Ændre afskrivningsprincipper for flere anlægsaktiver Globalt
Opret et anlægsaktiv Globalt
Oprette og anskaffe aktiver fra kreditor Globalt
Opret afskrivningsforslag Globalt
Sælge et anlægsaktiv vha. en fritekstfaktura Globalt
Angive en tilføjelse til et anlægsaktiv Globalt
Foreslå anskaffelse af anlægsaktiver Globalt
Genklassificer anlægsaktiver Globalt
Konfiguration af anlægsaktivbog Globalt
Konfigurer og opret afskrivningsprofiler Globalt
Oprette straksafskrivning Globalt
Konfigurer afskrivningsmodeller Globalt
Konfigurer anlægsaktivgrupper Globalt
Oprette posteringsprofiler for anlægsaktiver Globalt
Opdele et anlægsaktiv Globalt
Overfør et anlægsaktiv Globalt

Finans

BPM-linje Land/område
Afslut regnskabsår Globalt
Oprette en kladdepostering ved hjælp af en skabelon Globalt
Oprette en hovedkonto Globalt
Oprette kontostrukturer Globalt
Oprette periodiseringsskemaer Globalt
Opret avancerede regler for kladder Globalt
Opret og valider kladder Globalt
Oprette posteringer til periodisering af finans Globalt
Definer økonomiske dimensioner Globalt
Journaliser bogførte kladdeposteringer Globalt
Vedligeholde skabeloner for økonomiske dimensioner Globalt
Masseafslutning på regnskabsperiode Globalt
Håndter kladdeposteringer Globalt
Behandle finansfordelingskladde Globalt
Konfigurere et finanskontoalias Globalt
Konfigurere hovedkontokategorier Globalt
Udligne posteringer mellem finanskonti Globalt
Vis kladdeposteringer eller transaktioner Globalt
Få vist relaterede intern bilag fra kladde Globalt

Indgående konsignation

BPM-linje Land/område
\* Ændre ejerskabet af konsignationslager baseret på produktionsbehov Globalt
\* Oprette en genopfyldningsordre til konsignation Globalt
\* Overvåge konsignationslager ved hjælp af leverandørsamarbejde Globalt

Lagerbeholdning

BPM-linje Land/område
Kontroller antal på lager Globalt
Konfigurer en modtagelsesoversigtsprofil for varer Globalt
Konfigurere kvalitetsordrer Globalt

Varedisponering

BPM-linje Land/område
Opret en intern plan Globalt
Vise udgående planlagt intern efterspørgsel Globalt

Performancestyring

BPM-linje Land/område
\* Føj til din performancekladde, og send ros til en person Globalt
\* Oprette et mål Globalt
\* Opret en performancegennemgang Globalt

Indkøb

BPM-linje Land/område
Opret en indkøbsordre for en engangsleverandør Globalt
Opret en indkøbsordre med en leveranceplan Globalt
Opret en indkøbsreturordre Globalt
Opret en gentagende indkøbsordre Globalt
Opret en rekvisition, der bruger en tilbudsanmodning Globalt
Registrer modtagelsen af varer på købsordren Globalt

Produkter

BPM-linje Land/område
Føje et billede til et produkt Globalt
Klassificere et produkt ved hjælp af kategorihierarkier Globalt
Opret en stregkode til et produkt Globalt
* Opret en nomenklatur for produktnumre for foruddefinerede produktvarianter Globalt
* Opret en nomenklatur for produktnumre for konfigurerede produktvarianter Globalt
* Definer standardordreindstillinger for en vare Globalt
Opret en salgsordre til et projekt, der kan konfigureres Globalt
Opret udvælgelseskriterier for salgspris Globalt
Angiv en GTIN-kode for et produkt Globalt
Konfigurer attributbaseret prissætning for produkter, der kan konfigureres Globalt

Produktion

BPM-linje Land/område
Føje en foregående opgave til en aktivitet i produktionsflowet Globalt
Føje en eksisterende aktivitet til en version af produktionsflowet Globalt
Deaktivere en produktionsflowversion Globalt
Angive en udløbsdato for en produktionsflowversion Globalt

Offentlig sektor

BPM-linje Land/område
Tilføje en certificeringstype til en leverandør til den offentlige sektor Globalt
Styre adgangen til købsaftaler fra den offentlige sektor Globalt
Oprette en faktureringsklassifikation Globalt
Oprette en faktureringskode Globalt
Oprette en forpligtelse til at reservere budgetmidler til den offentlige sektor Globalt
Oprette et brugerdefineret felt til en faktureringskode Globalt
Oprettelse af en middeltype Globalt
Opret en engangskreditor og -faktura Globalt
Oprette et foreløbigt budget til den offentlige sektor Globalt
Oprette en leverandørcertificeringstype til den offentlige sektor Globalt
Oprette en avanceret finanspost i den offentlige sektor Globalt
Oprette et oprindeligt budget og derefter tilbageføre foreløbige budgetposter Globalt
Oprette og tildele en handelspartnerkode i den offentlige sektor Globalt
Oprette for- og signatursider til betalingsrapporter for den offentlige sektor Globalt
Importér og opret flere engangskreditorer og -fakturaer i den offentlige sektor Globalt
Konfigurere et afledte finansielt hierarki i den offentlige sektor Globalt
Konfigurere midler i den offentlige sektor Globalt
Konfigurer købsaftaleklassifikationer til den offentlige sektor Globalt

Detail og handel

BPM-linje Land/område
Konfigurere en arbejder Globalt
\* Konfigurere produktanbefalingerne, der er baseret på maskinel læring Globalt
Konfigurere funktionalitetsprofilen for en sælger Globalt
\* Oprette en visuel POS-profil (november 2016) Globalt
Oprette og tilknytte kasseapparater Globalt
Opret callcenterordrer Globalt
Oprette samhandelsaftaler ved hjælp af en kategoriprissætningsregel Globalt
Oprette, beregne og bogføre en opgørelse for en butik Globalt
Definere en tilknytning og tildele en rabat Globalt
Definere og administrere POS-rettighedsgrupper Globalt
Definere kontinuitetsplan Globalt
\* Definer detailkanalkommunikation (CDX) Globalt
Reguleringer af fordelskundebelønninger Globalt
Administrer sortimenter Globalt
Momstildeling og -ændring Globalt
Konfigurer regler og parametre for cross-docking og centraliseret indkøb Globalt
Brug af kontinuitetsprogram Globalt

Salg

BPM-linje Land/område
Bekræft salgsordrer Globalt
Opret en ny samhandelsaftale Globalt
Oprette en indkøbsordre fra en salgsordre Globalt
Opret og rediger salgstilbud Globalt
Opret leveranceplan Globalt
Opret salgsordrer Globalt
Angiv salgsaftaler Globalt
Opfyld salgsaftaler Globalt
Generere og behandle kunderabatter Globalt
Slå relevante priser og rabatter op Globalt
Administrere salgsordrer på hold Globalt
Opret flere salgstilbud Globalt
Behandl rabatter til betaling Globalt
Registrere salgsprovision Globalt
Konfigurer regler for salgsprovision Globalt
Send ordrer som direkte leveringer Globalt
Send salgsordrer uden lagersted Globalt

Moms

BPM-linje Land/område
Beregne og justere moms på en kreditorfaktura Globalt
Opret en momsrapportbetaling Globalt
Opret momstransaktioner i dokumenter Globalt
Oprette finanskonteringsgrupper til moms Globalt
Opsætte momsmyndigheder Globalt
Konfigurer momskoder Globalt
Konfigurer momsgrupper Globalt
Konfigurer momsrapporteringskoder Globalt
Konfigurer momsafregningsperioder Globalt
Konfigurere A-skat Globalt
Vis bogførte momstransaktioner Globalt

Administration af leverandørrelationer

BPM-linje Land/område
Godkend leverandører til bestemte indkøbskategorier Globalt
Opret et indkøbskatalog Globalt
Opret en rekvisition, der bruger en tilbudsanmodning Globalt
Opret en scoremetode for tilbudsanmodninger Globalt
Opret en bankkontopost for leverandør Globalt
Konfigurere indkøbspolitikker Globalt
Opret anmodningstyper og scorekriterier for tilbudsanmodninger Globalt
Angive tilladelser til bestilling af produkter på vegne af en anden person Globalt
Konfigurere politikker for indkøbskategorihierarkier Globalt

Lagersted og transport

BPM-linje Land/område
Oprette en lokationsprofil Globalt
\* Oprette et menupunkt på en mobilenhed til konsolidering af nummerplade Globalt
Afstemme fragtbrev manuelt Globalt
Registrer chaufførers ind- og udtjekning af en aftale Globalt
Konfigurere et menupunkt på en mobilenhed til at udføre arbejde af typen indkøbsordre Globalt
Oprette en aftale for en belastning Globalt
Konfigurere et transporttilbud Globalt
Konfigurere automatisk afstemning af fragt Globalt
\* Konfigurere vareomfordeling for kort plukning Globalt

Se også

Nye opgaveguider er tilgængelige (februar 2016)

Nye eller opdaterede tilgængelige opgaveguider (maj 2016)

Nye eller opdaterede tilgængelige opgaveguider (august 2016)