Nye eller opdaterede opgaveguider (maj 2016)

I denne artikel beskrives de nye eller opdaterede opgaveguider, der blev udgivet til Microsoft APQC Unified-biblioteket (maj 2016 - alle sprog) til Microsoft Dynamics AX. Der blev ikke udgivet noget nyt introduktionsbibliotek.

Opgaveguider i APQC Unified-bibliotek til Microsoft Dynamics AX (maj 2016 - alle sprog)

APQC Unified-bibliotek (maj 2016) indeholder opgaveguider, der er beregnet til brug i hjælpen til maj 2016-opdateringen til Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics AX-frigivelsen fra februar 2016. Lokaliserede versioner af de opgaveguider, der blev udgivet i APQC Unified-biblioteket (februar 2016), er tilgængelige i dette bibliotek. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til et opgaveguidebibliotek fra Hjælp-systemet, i Kom i gang med Hjælp. Bemærk: En stjerne (\*) ud for titlen på en BPM-linje (Business Process Modeler) angiver, at opgaveguiden til denne forretningsproces blev oprettet til opdateringen til Dynamics AX 2016, og at den ikke understøttes i tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX.

Lande-/områdefunktionalitet

BPM-linje Land/område
Konfigurere elektronisk OIOUBL-fakturering Danmark
EUR-00002 Generere en EU Intrastat-opgørelse Europa
EUR-00002 Overføre transaktioner til Intrastat Europa
FR-00004 Opdatere metode til betaling for debitorer Europa
Fastlæg debitorbetalingsmåder Frankrig
FR-00003 NAF-koder og Siret-numre Frankrig
FR-00004 Godkend og bogfør udstedelse af veksel Frankrig
Konfigurere parametre til hurtigere afskrivning og posteringsprofiler Japan
Konfigurere konsoliderede fakturaparametre og opsætning af kreditor Japan
Oprette et dokument til stigende afskrivning og angive brugerdata Japan
Opret PGE-gruppe og pengegenererende enheder Japan
Bortskaffe et anlægsaktiv med reduktionspostering Japan
MY-00004 Administrere kreditordebetnota- og kreditnota for GST Singapore, Malaysia og Thailand

Datarettigheder

BPM-linje Land/område
Konfigurere deling af økonomiske data på tværs af firma Globalt

Elektronisk rapportering

BPM-linje Land/område
Konfigurere ER-destinationer Globalt
Designe en ER-konfiguration til generering af rapporter i OPENXML-format Globalt
Generere elektroniske dokumenter for betalinger ved hjælp af en formatkonfiguration Globalt
Importere ER-konfiguration fra Lifecycle Services Globalt
\* Vælg ER-serviceudbyder Globalt
Opgradere dit ER-format ved at bruge en ny basisversion af formatet Globalt
Overføre ER-konfiguration til Lifecycle Services Globalt

Styring af menneskelig kapital

BPM-linje Land/område
Tildel et spørgeskema vha. planlægning Globalt
Konfigurere stillinger Globalt

Lagerstyring

BPM-linje Land/område
Definere standardordreindstillinger for varer Globalt
Konfigurere forudsætninger for uoverensstemmelsesstyring Globalt

Produktion

BPM-linje Land/område
Kopiere samprodukter fra en eksisterende formel Globalt
Oprette kanban-regel for styklistelinjehændelser Globalt
Oprette en kanban-regel til erstatning Globalt
Opret en udbetalingskanban-regel Globalt
Udføre kanban-procesjob Globalt
Planlægge en produktionsordre Globalt
Arrangere gennemløb for produktionsjob til processfremstilling Globalt
Opdatere kanban-status Globalt

Overordnet planlægning

BPM-linje Land/område
Oprette en plan for en lokation Globalt
Oprette en tidsplan for sted Globalt
Overvåge en varedisponeringskørsel Globalt

Virksomhedsadministration

BPM-linje Land/område
Oprette en juridisk enhed Globalt
Oprette et organisationshierarki Globalt
Konfigurere nummerserier på individuel basis Globalt

Indkøb og forsyning

BPM-linje Land/område
Godkende kreditorer for bestemte produkter Globalt
Oprette en indkøbsordre Globalt
Oprette en tilbudsanmodning Globalt
Angive og sammenligne bud på tilbudsanmodning og tildele kontrakter Globalt

Produktoplysninger og -konfiguration

BPM-linje Land/område
Opret et nyt produkt Globalt
Opret dimensionsbaserede konfigurationer Globalt
Oprette foruddefinerede produktvarianter Globalt
Opret udvælgelseskriterier for salgspris Globalt
Angiv ordrer for produkter, der kan konfigureres Globalt
Konfigurer attributbaseret prissætning for produkter, der kan konfigureres Globalt

Detail og handel

BPM-linje Land/område
Tildele opgaver Globalt
Konfigurer og kør tilbagevendende job for at opdatere lager Globalt
Cross-dock produkter fra tilgangssted til butik Globalt
Overfør produkter fra distributionscenter til lager ved hjælp af centraliseret indkøb Globalt

Sikkerhed

BPM-linje Land/område
Tildele brugere til sikkerhedsroller Globalt

Moms

BPM-linje Land/område
Beregne og justere moms på en kreditorfaktura Globalt
Opret en momsrapportbetaling Globalt
Opret momstransaktioner i dokumenter Globalt
Oprette finanskonteringsgrupper til moms Globalt
Opsætte momsmyndigheder Globalt
Konfigurer momskoder Globalt
Konfigurer momsgrupper og varemomsgrupper Globalt
Konfigurer momsrapporteringskoder Globalt
Konfigurer momsafregningsperioder Globalt
Konfigurere A-skat Globalt
Vis bogførte momstransaktioner Globalt

Sikkerhed

BPM-linje Land/område
Oprette nye brugere Globalt
Identificere og løse konflikter i opdeling af opgaver Globalt
Konfigurer opdeling af opgaver Globalt

Lagersted og transport

BPM-linje Land/område
Konfigurere bølgebehandling Globalt
\* Færdigmelde til en lokation uden id-kontrol Globalt
Oprette en proces for minimum- eller maksimumgenopfyldning Globalt
Konfigurere containere Globalt
Konfigurere manuel emballering Globalt
Konfigurere transportbegrænsninger for en vare Globalt
\* Konfigurere politikker for lagerstedsarbejde Globalt

Se også

Nye opgaveguider (februar 2016)

Nye eller opdaterede opgaveguider (august 2016)

Nye eller opdaterede opgaveguider (november 2016)