Tastaturgenveje

Følgende tastaturgenveje kan anvendes overalt i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Bemærk! De tastaturgenveje, der beskrives her, henviser til et amerikansk tastaturlayout. Det er ikke sikkert, at du kan bruge helt de samme taster på f.eks. et dansk tastatur.

Handlingsgenveje

For at gøre det Tryk på
Åbne handlingssøgning Ctrl+’ eller Alt+Q
Flytte til standardhandlingsruden Ctrl+F6
Åbne en fane i handlingsruden eller en menu Enter eller mellemrum eller Alt + pil ned
Flytte til næste/forrige punkt i en menu Pil ned/pil op
Lukke en fane i handlingsruden eller en menu Esc
Simulere højreklik Skift+F10
Åbne Finance and Operations-genvejsmenuen Ctrl+F10
Køre standardknappen i en form/dialogboks Alt+Enter
Klikke på en knap eller et felt Enter eller mellemrum
Vise opdaterede oplysninger for et antalsfelt Alt+pil op

Genveje for datovælger

For at gøre det Tryk på
Åbne datovælgeren Alt+pil ned
Flytte mellem datoerne i datovælgeren Ctrl+pile
Flytte til næste/forrige måned Page Down/Page Up
Flytte til næste/forrige år Ctrl+Skift+Page Down/Ctrl+Skift+Page Up

Genveje i faktaboks

Åbne faktaboksruden (eller flytte fokus til faktaboksruden, hvis den allerede er åben) Ctrl+F2
Lukke faktaboksruden (med fokus i faktaboksruden) Esc
Flytte til næste/forrige faktaboks (med fokus i faktaboksruden) Alt+Skift+pil ned/ Alt+Skift+pil op
Flyt til den <n>. faktaboks (med fokus i ruden Faktaboks) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Udvide en faktaboks (med fokus på overskriften i faktaboksen) Mellemrum eller Enter
Skjule den aktuelle faktaboks Alt+0

Filtreringsgenveje

For at gøre det Tryk på
Åbne gitterfiltrering for den aktuelle kolonne Ctrl+G
Lukke gitterfiltrering for den aktuelle kolonne Esc
Åbne filterruden (eller skifte fokus mellem filterruden og hovedformularen, hvis filterruden allerede er åben) Ctrl+F3
Lukke filterruden (med fokus i filterruden) Esc
Åbne avanceret filtrering/sortering Ctrl+Skift+F3

Formulargenveje

For at gøre det Tryk på
Opret en ny post Alt+N
Slette en post Alt+Del eller Alt+F9
Gemme posten Alt+S eller Ctrl+S
Gendindlæse (gendanne) Ctrl+Skift+F5
Opdatere data Skift+F5
Flytte til det første felt, der vises i formularen Alt+Skift+F
Slå redigeringstilstand til/fra F2
Vedhæfte et dokument Ctrl+Skift+A
Eksportér til Excel Ctrl+Skift+E
Flytte til den forrige post (uden for et gitter) Ctrl+pil op
Flytte til den næste post (uden for et gitter) Ctrl+pil ned
Flytte til den første post (uden for et gitter) Ctrl+Home
Flytte til den sidste post (uden for et gitter) Ctrl+End
Åbne navigationslisten i oplysningsformularer (eller skifte fokus mellem navigationslisten og hovedformularen, hvis den allerede er åben) Ctrl+F8
Lukke navigationslisten oplysningsformularen (med fokus på navigationslisten) Esc

Navigationsgenveje i formular

For at gøre det Tryk på
Flytte til næste/forrige felt Tabulator/Skift+tabulator
Flytte til næste/forrige tabulator Alt+Skift+højre pil/Alt+Skift+venstre pil
Flytte til næste/forrige oversigtspanel Alt+Skift+pil ned/ Alt+Skift+pil op
Flyt til det <n>. oversigtspanel Alt+<n> (<n> = 1-9)
Flyt til den <n>. fane Alt+Skift+<n> (<n> = 1-9)
Udvide et oversigtspanel (med fokus på overskriften i oversigtspanelet) Mellemrum eller Enter
Skjule det aktuelle oversigtspanel Alt+0
Skifte til gittervisning Ctrl+Skift+G
Skifte til detaljevisning Ctrl+Skift+D
Skifte til overskriftsvisning Ctrl+Skift+H
Skifte til linjevisning Ctrl+Skift+L
Lukke formularen (klikke på Tilbage) Esc
Lukke formen og gemme den eksplicit Skift+Esc
Lukke formen, uanset om der er ugemte ændringer Alt+Skift+Q

Genvejstaster til gitteret

For at gøre det Tryk på
Flytte til næste/forrige kolonne Tabulator/Skift+tabulator
Flytte til næste/forrige række Pil ned/pil op
Gå til næste/forrige række uden at markere (Bemærk! Denne genvej gælder kun Multi-Select-scenarier.) Ctrl+pil op/Ctrl+pil ned
Markér eller fjern markeringen i den aktuelle række (Bemærk! Denne genvej gælder kun Multi-Select-scenarier.) Ctrl+mellemrum/Ctrl+klik
Føje næste/forrige række til det markerede sæt (Bemærk! Denne genvej gælder kun Multi-Select-scenarier.) Skift+mellemrum
Føje et antal rækker til det markerede sæt (Bemærk! Denne genvej gælder kun Multi-Select-scenarier.) Skift+klik
Gå til næste/forrige side med data Page Up/Page Down
Oprette en ny række nederst i gitteret Piletasterne (fra den sidste række)
Markere eller fjerne markeringen i alle rækker Ctrl+Skift+M
Flytte til den første post Ctrl+Home
Flytte til den sidste post Ctrl+End

Genveje for inputstyring

For at gøre det Tryk på
Angive sessionsdatoen i et datofelt D+Tab
Indtaste den aktuelle dato i et datofelt T+Tabulator
Åbne opslag, kombinationsboks, datovælger, dialogboks Alt+pil ned
Lukke opslag, kombinationsboks, datovælger, dialogboks Esc
Flytte fokus til et opslag (når opslaget er allerede åbnet) Alt+pil ned
Åbn kontrolelementets udvidede forhåndsvisning Alt+pil op
Markere tekst i det aktuelle felt Ctrl+A
Åbne/forlade tekstområdet i et HTML-editorobjekt. Alt+pil ned/Alt+pil op

Beskedgenveje

For at gøre det Tryk på
Gå til meddelelsescenter Ctrl+Skift+F7
Gå til meddelelseslinjen Ctrl+F7
For at gøre det Tryk på
Gå til dashboard Alt+Skift+Home
Gå til navigationslinjen Alt+Skift+F1
Gå til navigationsruden Alt+F1
Markér en formular som favorit/ikke-favorit (med fokus på en formular i navigationsruden) Skift+F
Gå til firmavælger Ctrl+Skift+O
Gå til navigationssøgning Ctrl+/ eller Alt+G
Åbn Hjælp-vinduet Ctrl+?
Åbn sporingsparseren Alt+Shift+T

Genveje til segmenterede poster

For at gøre det Tryk på
Åbne rullelisten (når rullelisten er lukket) Alt+pil ned
Flytte fokus til inputfeltet for det aktuelle segment på rullelisten (når rullelisten allerede er åben) Alt+pil ned
Lukke på rullelisten Alt+pil op
Lukke/åbne højre del af rullelisten Alt+venstre pil/Alt+højre pil
Skifte mellem tilstande for "Vis gyldige" og "Vis alle" Alt+W
Vælge værdien på rullelisten og flytte til det næste segment Angiv
Flytte til det næste eller forrige objekt på siden i (når fokus er på inputstyring) Tabulator/Skift+tabulator
Flytte til det næste eller forrige inputfelt i pop op-vinduet (når fokus er på rullelisten) Tabulator/Skift+tabulator
Flytte en række op/ned i opslaget Pil op/pil ned
Flytte en side op/ned i opslaget Page Up/Page Down
Flytte til toppen/bunden af opslaget Home/End