Tastaturgenveje

Følgende tastaturgenveje kan anvendes overalt i Dynamics 365 for Finance and Operations.

Bemærk! De tastaturgenveje, der beskrives her, henviser til et amerikansk tastaturlayout. Det er ikke sikkert, at du kan bruge helt de samme taster på f.eks. et dansk tastatur.

Søge efter en genvej

Fra og med Platformsopdatering 11 kan brugerne finde de genveje, der er tilgængelige i øjeblikket, direkte fra brugergrænsefladen. Du skal blot højreklikke på et kontrolelement og vælge Vis genveje. Der åbnes en dialogboks med de genveje, du kan bruge, afhængigt af hvor du befinder dig på siden.

Handlingsgenveje

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Åbne handlingssøgning Ctrl+’ eller Alt+Q
Flytte til standardhandlingsruden Alt+M, A eller Ctrl+F6
Åbne en fane i handlingsruden eller en menu Enter eller mellemrum eller Alt+pil ned
Flytte til næste/forrige punkt i en menu Pil op/pil ned
Lukke en fane i handlingsruden eller en menu Esc
Simulere højreklik Skift+F10
Åbne Finance and Operations-genvejsmenuen Ctrl+F10
Udføre standardknappen i en formular/dialogboks Alt+Enter
Klikke på en knap eller et felt Enter eller mellemrum
Vise opdaterede oplysninger for et antalsfelt Alt+pil op
Vis genveje, der er tilgængelige i øjeblikket Alt+Skift+K

Genveje for datovælger

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Åbne datovælgeren Alt+pil ned
Flytte mellem datoerne i datovælgeren CTRL+piletast
Flytte til næste/forrige måned Page down/Page up
Flytte til næste/forrige år Ctrl+Skift+Page down/Ctrl+Skift+Page up
Flytte til i dag Ctrl+Home
Vælg dags dato T
Fjern den valgte dato A
Vælg Aldrig (eller den maksimale dato) N

Genveje i faktaboks

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Åbne faktaboksruden (eller flytte fokus til faktaboksruden, hvis den allerede er åben) Alt+M, B eller Ctrl+F2
Lukke faktaboksruden (med fokus i faktaboksruden) Esc
Flytte til næste/forrige faktaboks (med fokus i faktaboksruden) Alt+Skift+pil ned/Alt+Skift+pil op
Flyt til <n>. faktaboks (med fokus i faktaboksruden) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Udvide en faktaboks (med fokus på overskriften i faktaboksen) Mellemrum eller Enter
Skjule den aktuelle faktaboks Alt+0

Filtreringsgenveje

For at gøre det Tryk på
Åbne gitterfiltrering for den aktuelle kolonne Ctrl+G
Lukke gitterfiltrering for den aktuelle kolonne Esc
Åbne filterruden (eller skifte fokus mellem filterruden og hovedformularen, hvis filterruden allerede er åben) Alt+M, F eller Ctrl+F3
Lukke filterruden (med fokus i filterruden) Esc
Åbne avanceret filtrering/sortering Ctrl+Skift+F3

Formulargenveje

For at gøre det Tryk på
Opret en ny post Alt+N
Slette en post Alt+Del eller Alt+F9
Gemme posten Alt+S eller Ctrl+S
Gendindlæse (gendanne) Ctrl+Skift+F5
Opdatere data Skift+F5
Flytte til det første felt, der vises i formularen Alt+Skift+F
Slå redigeringstilstand til/fra F2
Vedhæfte et dokument Ctrl+Skift+A
Eksportér til Excel Ctrl+Skift+E
Flytte til den forrige post (uden for et gitter) Ctrl+pil op
Flytte til den næste post (uden for et gitter) Ctrl+pil ned
Flytte til den første post (uden for et gitter) Ctrl+Home
Flytte til den sidste post (uden for et gitter) Ctrl+End
Lukke formularen (klikke på Tilbage) Esc
Lukke formen og gemme den eksplicit Skift+Esc
Lukke formen, uanset om der er ugemte ændringer Alt+Skift+Q

Navigationsgenveje i formular

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Flytte til næste/forrige felt Tabulator/Skift+tabulator
Flytte til næste/forrige tabulator Alt+Skift+højre pil/Alt+Skift+venstre pil
Flyt til <n>. fane Alt+Skift+<n> (<n> = 1-9)
Flytte til næste/forrige oversigtspanel Alt+Skift+pil ned/Alt+Skift+pil op
Flyt til <n>. oversigtspanel Alt+<n> (<n> = 1-9)
Flytte til det næste/forrige blad (lodret fane) Alt+Skift+højre pil/Alt+Skift+venstre pil
Flytte til det <n>te blad (lodret fane) Alt+Skift+<n> (<n> = 1-9)
Udvide et oversigtspanel (med fokus på overskriften i oversigtspanelet) Mellemrum eller Enter
Skjule det aktuelle oversigtspanel Alt+0
Skifte til gittervisning Ctrl+Skift+G
Skifte til detaljevisning Ctrl+Skift+D
Skift til overskriftsvisning Ctrl+Skift+H
Skift til linjevisning Ctrl+Skift+L

Genvejstaster til gitteret

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Flytte til næste/forrige kolonne Tabulator/Skift+tabulator
Flytte til næste/forrige række Pil op/pil ned
Flyt til den næste/forrige række uden at vælge

Bemærk: Denne genvej vedrører kun scenarier med flere valg.
Ctrl+pil op/Ctrl+pil ned
Vælg/ryd den aktuelle række

Bemærk: Denne genvej vedrører kun scenarier med flere valg.
Ctrl+mellemrum/Ctrl+klik
Føj den næste/forrige række til det valgte sæt

Bemærk: Denne genvej vedrører kun scenarier med flere valg.
Shift+Space
Tilføje et interval af rækker til det valgte sæt

Bemærk: Denne genvej vedrører kun scenarier med flere valg.
Skift+klik
Gå til næste/forrige side med data Page up/Page down
Opret en ny række nederst i gitteret Pil ned (fra den sidste række)
Markér eller fjern alle rækker Ctrl+Skift+M
Flyt til den første post Ctrl+Home
Flyt til den sidste post Ctrl+End
Udføre standardhandlingen i et gitter

Bemærk: Denne genvej er aktiveret, når fokus er på en celle, der indeholder et hyperlink og alle celler i den pågældende kolonne har links.
Enter
Skifte fokus mellem den markerede række og rækken med kolonneoverskrifter Alt+Skift+H
Gør den aktuelle kolonne større/mindre (med fokus i kolonneoverskriftsrækken) Højre pil eller venstre pil
Åbn gitterfiltrering for den aktuelle kolonne (med fokus i kolonneoverskriftsrækken) Enter

Genveje for inputstyring

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Åbn linket Ctrl+Enter
Angive sessionsdatoen i et datofelt D+Tab
Indtaste den aktuelle dato i et datofelt T+Tabulator
Åbne opslag, kombinationsboks, datovælger, dialogboks Alt+pil ned
Lukke opslag, kombinationsboks, datovælger, dialogboks Esc
Flytte fokus til et opslag (når opslaget er allerede åbnet) Alt+pil ned
Åbn kontrolelementets udvidede forhåndsvisning Alt+pil op
Markere tekst i det aktuelle felt Ctrl+A
Åbne/forlade tekstområdet i et HTML-editorobjekt. Alt+pil ned/Alt+pil op
Skifte fokus mellem tekstområdet og værktøjslinjen i et HTML-editor-objekt F6

Beskedgenveje

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Gå til meddelelsescenter Ctrl+Skift+F7
Gå til meddelelseslinjen Ctrl+F7
Hvis du vil gøre dette Tryk på
Gå til dashboardet Alt+Skift+Home
Flyt til navigationslinjen Alt+M, N eller Alt+Skift+F1
Flyt til firmavælger Ctrl+Skift+O
Søg efter en side Ctrl+/ eller Alt+G
Åbn Hjælp-vinduet Ctrl+?
Åbn sporingsparseren Alt+Shift+T
Flyt til navigationsruden Alt+F1
Tilføj/fjern formular som favorit (med fokus på en formular i navigationsruden) Skift+F
Flytte til standardhandlingsruden Alt+M, A eller Ctrl+F6
Flytte til filterruden (som kan inkludere at åbne den) Alt+M, F eller Ctrl+F3
Flyt fokus til sideindholdet (med fokus på navigationslisten) Alt+M, M eller Ctrl+F3
Flyt til navigationslisten på formularen Detaljer (som kan inkludere at åbne den) Alt+M, S eller Ctrl+F8
Flyt fokus til sideindholdet (med fokus på navigationslisten) Alt+M, M eller Ctrl+F8
Lukke navigationslisten oplysningsformularen (med fokus på navigationslisten) Esc
Gå til hovedsidens indhold (med fokus på en anden rude) Alt+M, M
Flytte til faktaboksruden (som kan inkludere at åbne den) Alt+M, B eller Ctrl+F2

Tilpasning af genveje

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Flyt siden til tilpasningstilstand Ctrl+Shift+P
Brug værktøjet Marker (i tilpasningstilstand) V
Åbn det valgte kontrolelements dialogboks til hurtig tilpasning (når værktøjet Marker bruges) Mellemrum eller Enter
Brug værktøjet Flyt (i tilpasningstilstand) M
Vælg det aktuelle kontrolelement som det, der skal flyttes (når du bruger værktøjet Flyt, og der endnu ikke er valgt noget kontrolelement, der skal flyttes) Mellemrum eller Enter
Fjern markeringen af kontrolelementet, der skal flyttes (når du bruger værktøjet Flyt) Esc
Flyt til den næste position for det markerede kontrolelement (ved brug af værktøjet Flyt) Tab eller højre pil eller pil ned
Flyt til den forrige position for det markerede kontrolelement (ved brug af værktøjet Flyt) Skift+Tab eller venstre pil eller pil op
Brug værktøjet Skjul (i tilpasningstilstand) H
Skift om det aktuelle kontrolelement er synligt eller skjult (når du bruger værktøjet Skjul) Mellemrum eller Enter
Brug værktøjet Spring over (i tilpasningstilstand) K
Skift om det aktuelle kontrolelement er synligt eller skjult i tabuleringsrækkefølgen (når du bruger værktøjet Spring over) Mellemrum eller Enter
Brug værktøjet Rediger (i tilpasningstilstand) E
Skift om det aktuelle kontrolelement er redigerbart eller skrivebeskyttet (når du bruger værktøjet Rediger) Mellemrum eller Enter
Brug værktøjet Oversigt (i tilpasningstilstand) O
Skift om det aktuelle kontrolelement er et felt af typen Oversigt i den aktuelle hurtigfane (når du bruger værktøjet Oversigt) Mellemrum eller Enter
Brug værktøjet Tilføj (i tilpasningstilstand) T
Marker det kontrolelement, hvis container skal bruges til at indsætte de nye felter (når du bruger værktøjet Tilføj) Mellemrum eller Enter
Importere en tilpasning (i tilpasningstilstand) I
Eksportere en tilpasning (i tilpasningstilstand) X
Fjerne tilpasninger for denne side (i tilpasningstilstand) Ctrl+C
Flytte fokus mellem værktøjslinjen for tilpasning og siden (i tilpasningstilstanden) T
Afslut tilpasningstilstanden (i tilpasningstilstand) Esc

Genveje til segmenterede poster

Hvis du vil gøre dette Tryk på
Åbne rullelisten (når rullelisten er lukket) Alt+pil ned
Flytte fokus til inputfeltet for det aktuelle segment på rullelisten (når rullelisten allerede er åben) Alt+pil ned
Lukke på rullelisten Alt+pil op
Lukke/åbne højre del af rullelisten Alt+venstre pil/Alt+højre pil
Skifte mellem tilstandene "Vis gyldige" og "Vis alle" Alt+W
Vælge værdien på rullelisten og flytte til det næste segment Angiv
Flytte til det næste eller forrige objekt på siden i (når fokus er på inputstyring) Tabulator/Skift+tabulator
Flytte til det næste eller forrige inputfelt i pop op-vinduet (når fokus er på rullelisten) Tabulator/Skift+tabulator
Flytte en række op/ned i opslaget Pil op/pil ned
Flytte en side op/ned i opslaget Page up/Page down
Flytte til toppen/bunden af opslaget Home/End