Oprette et organisationshierarki

Bemærk

Vi accepterer ikke redigeringer af dette emne, fordi det er genereret af en forretningsproces i Lifecycle Services.

Brug følgende procedure for at oprette et organisationshierarki. Du kan bruge organisationshierarkier for at få vist og rapportere om forskellige perspektiver i virksomheden. Du kan f.eks. oprette et hierarki til skattemæssig, juridisk eller lovpligtig rapportering. Derefter kan du oprette et andet hierarki for at afrapportere økonomiske oplysninger, der ikke er juridisk påkrævet, men bruges til interne afrapportering.

Før du opretter et organisationshierarki, skal du oprette organisationer. Yderligere oplysninger finder du i opgaverne "Oprette en juridisk enhed" eller "Oprette en driftsenhed". Du kan også oprette afdelinger og team.

Det demodatafirma, der bruges til at oprette denne procedure, er USMF.

Opret et hierarki

 1. Gå til Virksomhedsadministration > Organisationer > Organisationshierarkier.
 2. Klik på Ny.
 3. Skriv en værdi i feltet Navn.
 4. Klik på Tildel formål.
 5. Find og vælg den ønskede post på listen.
  • Vælg det formål, du vil tildele til organisationshierarkiet.
 6. Klik på Tilføj.
 7. Markér den valgte række på listen.
  • Find det hierarki, du netop har oprettet.
 8. Klik på OK.

Føje organisationer til hierarkiet

 1. Find og vælg den ønskede post på listen.
  • Vælg hierarkiet.
 2. Klik på Vis hierarki.
  • Tilføj organisationer efter behov.
  • Klik på Rediger og derefter Indsæt for at tilføje en organisation. Når du er færdig med at foretage ændringer, kan du gemme en kladde og/eller udgive ændringerne.