Centraliserede kreditorbetalinger

Organisationer, der omfatter flere juridiske enheder, kan oprette og administrere betalinger via en enkelt juridisk enhed, der håndterer alle betalinger. Derfor skal de samme betalinger ikke angives i flere juridiske enheder. Denne artikel indeholder eksempler på, hvordan bogføring for centraliserede betalinger håndteres i forskellige scenarier.

Organisationer, der omfatter flere juridiske enheder, kan oprette og administrere betalinger via en juridisk enhed, der håndterer alle betalinger. Derfor skal de samme betalinger ikke angives i flere juridiske enheder. Derudover kan organisationen spare tid, fordi betalingsprocessen er strømlinet.

I organisationer med centraliserede betalinger er der mange juridiske driftsenheder, og hver juridisk driftsenhed administrerer sine egne kreditorfakturaer. Betalinger for alle juridiske driftsenheder genereres fra én juridisk enhed, der kaldes betalingens juridiske enhed. Under udligningsprocessen oprettes de gældende skyldig til- og skyldig fra-posteringer. Du kan angive, hvilken juridisk enhed i organisationen der skal modtage posteringerne af den realiserede gevinst eller det realiserede tab, og hvordan kasserabatposteringer, der er relateret til en betaling for hele virksomheden, skal håndteres.

I følgende eksempler vises, hvordan bogføring håndteres i forskellige scenarier. Følgende konfiguration antages for alle disse eksempler:

  • De juridiske enheder er Fabrikam, Fabrikam East og Fabrikam West. Betalinger sker fra Fabrikam.
  • Feltet Bogfør kasserabat på siden Mellemregning er angivet til Juridisk enhed for fakturaen.
  • Feltet Bogfør valutakurstab eller -vinding på siden Mellemregning er angivet til Juridisk enhed for betalingen.
  • Kreditoren Fourth Coffee er oprettet som kreditor i de enkelte juridiske enheder. Kreditorerne fra de forskellige juridiske enheder er identificeret som den samme kreditor, fordi de deler det samme globale adresseadressekartoteks-id.
Register-id Kreditorkonto Navn Juridisk enhed
1050 3004 Fourth Coffee Fabrikam
1050 100 Fourth Coffee Fabrikam East
1050 3004 Fourth Coffee Fabrikam West

Fabrikam East har en åben faktura for kreditorkonto 100, Fourth Coffee. Fabrikam registrerer og bogfører en betaling til Fabrikams kreditorkonto 3004, Fourth Coffee. Betalingen udlignes med den åbne faktura.

Faktura bogføres i Fabrikam East for kreditor 100

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Udgift (Fabrikam East) 600,00
Kreditor (Fabrikam East) 600,00

Betaling registreres og bogføres i Fabrikam for kreditor 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 600,00
Kontant (Fabrikam) 600,00

Fabrikams betaling udlignes med fakturaen fra Fabrikam East

Fabrikam-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam East (Fabrikam) 600,00
Kreditor (Fabrikam) 600,00

Fabrikam East-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam East) 600,00
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam East) 600,00

Fabrikam East har en åben faktura for kreditor 100, Fourth Coffee. Der er en kontantrabat på 20,00 for fakturaen. Fabrikam registrerer og bogfører en betaling på 580,00 for Fabrikam-kreditoren 3004, Fourth Coffee. Betalingen udlignes med de åbne fakturaer fra Fabrikam East. Kasserabatten bogføres på fakturaens juridiske enhed, Fabrikam East.

Faktura bogføres i Fabrikam East for Fabrikam East-kreditoren 100

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Udgift (Fabrikam East) 600,00
Kreditor (Fabrikam East) 600,00

Betaling registreres og bogføres i Fabrikam for Fabrikam-kreditoren 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 580,00
Kontant (Fabrikam) 580,00

Fabrikams betaling udlignes med fakturaen fra Fabrikam East

Fabrikam-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam East (Fabrikam) 580,00
Kreditor (Fabrikam) 580,00

Fabrikam East-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam East) 580,00
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam East) 580,00
Kreditor (Fabrikam East) 20,00
Kasserabat (Fabrikam East) 20,00

Fabrikam East har en åben faktura for kreditor 100, Fourth Coffee. Fabrikam registrerer og bogfører en betaling for Fabrikam-kreditoren 3004, Fourth Coffee. Betalingen udlignes med den åbne faktura fra Fabrikam East. En valutakursFanerpostering genereres under udligningsprocessen.

  • Valutakurs for euro (EUR) til USD på fakturadatoen: 1,2062
  • Valutakurs for EUR til USD på betalingsdatoen: 1,2277

Faktura bogføres i Fabrikam East for Fabrikam East-kreditoren 100

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Udgift (Fabrikam East) 600,00 EUR / 723,72 USD
Kreditor (Fabrikam East) 600,00 EUR / 723,72 USD

Betaling registreres og bogføres i Fabrikam for Fabrikam-kreditoren 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Kontant (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD

Fabrikams betaling udlignes med fakturaen fra Fabrikam East

Fabrikam-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam East (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Kreditor (Fabrikam) 600,00 EUR / 736,62 USD
Realiseret tab (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD
Forfalden fra Fabrikam East (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,90 USD

Fabrikam East-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam East) 600,00 EUR / 736,62 USD
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam East) 600,00 EUR / 736,62 USD
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam East) 0,00 EUR / 12,90 USD
Kreditor (Fabrikam East) 0,00 EUR / 12,90 USD

Fabrikam East har en åben faktura for kreditor 100, Fourth Coffee. Der gælder en kontantrabat for fakturaen, og der oprettes en momspostering. Fabrikam bogfører en betaling for Fabrikam-kreditoren 3004, Fourth Coffee. Betalingen udlignes med den åbne faktura fra Fabrikam East. En valutakursFanerpostering genereres under udligningsprocessen. Kasserabatten bogføres på fakturaens juridiske enhed (Fabrikam East), og valutakurstabet bogføres på betalingens juridiske enhed (Fabrikam).

  • Valutakurs for EUR til USD pr. fakturadatoen: 1,2062
  • Valutakurs for EUR til USD pr. betalingsdatoen: 1,2277

Fakturaen bogføres, og der oprettes en momspostering i Fabrikam East for kreditor 100

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Udgift (Fabrikam East) 564,07 EUR / 680,38 USD
Moms (Fabrikam East) 35,93 EUR / 43,34 USD
Kreditor (Fabrikam East) 600,00 EUR / 723,72 USD

Betaling registreres og bogføres i Fabrikam for kreditor 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Kontant (Fabrikam East) 588,72 EUR / 722,77 USD

Fabrikams betaling udlignes med fakturaen fra Fabrikam East

Fabrikam-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam East (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Kreditor (Fabrikam) 588,72 EUR / 722,77 USD
Realiseret tab (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,66 USD
Forfalden fra Fabrikam East (Fabrikam) 0,00 EUR / 12,66 USD

Fabrikam East-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam East) 588,72 EUR / 722,77 USD
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam East) 588,72 EUR / 722,77 USD
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam East) 0,00 EUR / 12,66 USD
Kreditor (Fabrikam East) 0,00 EUR / 12,66 USD
Kreditor (Fabrikam East) 11,28 EUR / 13,61 USD
Kontantrabat (Fabrikam East) 11,28 EUR / 13,61 USD

Eksempel 5: Kreditorkreditnota med primær betaling

Fabrikam opretter en betaling på 75,00 til kreditoren 3004, Fourth Coffee. Betalingen udlignes med en åben faktura for Fabrikam West-kreditoren 3004 og en åben kreditnota for Fabrikam East-kreditoren 100. Betalingen vælges som primær betaling på siden Udlign transaktioner.

Faktura bogføres på Fabrikam West for kreditor 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Udgift (Fabrikam West) 100,00
Kreditor (Fabrikam West) 100,00

Kreditnota bogføres i Fabrikam East for kreditor 100

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam East) 25,00
Indkøbsreturneringer (Fabrikam East) 25,00

Betaling bogføres i Fabrikam for kreditor 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 75,00
Kontant (Fabrikam) 75,00

Fabrikam-betaling udlignes med Fabrikam West-faktura og Fabrikam East-kreditnota

Fabrikam-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 25,00
Forfalden til Fabrikam East (Fabrikam) 25,00
Forfalden fra Fabrikam West (Fabrikam) 100,00
Kreditor (Fabrikam) 100,00

Fabrikam East-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam (Fabrikam East) 25,00
Kreditor (Fabrikam East) 25,00

Fabrikam West-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam West) 100,00
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam West) 100,00

Eksempel 6: Kreditorkreditnota uden primær betaling

Fabrikam opretter en betaling på 75,00 til kreditoren 3004, Fourth Coffee. Betalingen udlignes med en åben faktura for Fabrikam West-kreditoren 3004 og en åben kreditnota for Fabrikam East-kreditoren 100. Betalingen vælges ikke som primær betaling på siden Udlign transaktioner.

Faktura bogføres på Fabrikam West for kreditor 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Udgift (Fabrikam West) 100,00
Kreditor (Fabrikam West) 100,00

Kreditnota bogføres i Fabrikam East for kreditor 100

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam East) 25,00
Indkøbsreturneringer (Fabrikam East) 25,00

Betaling bogføres i Fabrikam for kreditor 3004

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam) 75,00
Kontant (Fabrikam) 75,00

Fabrikam-betaling udlignes med Fabrikam West-faktura og Fabrikam East-kreditnota

Fabrikam-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam West (Fabrikam) 75,00
Kreditor (Fabrikam) 75,00

Fabrikam East-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Forfalden fra Fabrikam West (Fabrikam East) 25,00
Kreditor (Fabrikam East) 25,00

Fabrikam West-bogføring

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kreditor (Fabrikam West) 75,00
Forfalden til Fabrikam (Fabrikam West) 75,00
Kreditor (Fabrikam West) 25,00
Forfalden til Fabrikam East (Fabrikam West) 25,00