Udlign en delvis kreditorbetaling før rabatdatoen, med en endelig betaling efter rabatdatoen

Denne artikel fører dig gennem et scenario, hvor der foretages flere delvise betalinger, hvor nogle ligger inden for kasserabatperioden og andre uden for kasserabatperioden.

Fabrikam køber varer fra leverandør 3057. Fabrikam modtager en kasserabat på 1 procent, hvis fakturaen betales i løbet af 14 dage. Fakturaer skal betales inden 30 dage. Leverandøren giver desuden Fabrikam kasserabatter på delbetalinger. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre.

Fakturer d. 25. juni

Den 25. juni angiver og bogfører April en faktura på 1.000,00 til kreditor 3057. April kan se denne transaktion på siden Kreditorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 -1.000,00 USD

Delvis betaling d. 2. juli

D. 2. juli vil April udligne 300,00 af denne faktura. Betalingen er rabatberettiget, fordi Fabrikam får rabatter på delbetalinger. Derfor betaler April 297,00 og 3,00 i rabat. Hun opretter en betalingskladde og indtaster en linje for kreditor 3057. Hun åbner derefter siden Udlign posteringer, så hun kan markere fakturaen til udligning.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig Fak-10020 3057 25-6-2015 25-7-2015 10020 -1.000,00 USD -297,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb -10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -3,00

Derefter bogfører April fakturaen. Fakturaen har nu en saldo på 700,00. April kan se denne transaktion på siden Kreditorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 -700.00 USD
APP-10020 Betaling 7/1/2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Kasserabat 7/1/2015 3,00 0,00 USD

Resterende betaling d. 15. juli, brug kasserabat = Normal

April betaler resten af fakturaen den 15. juli, som er efter rabatperioden. På siden Udlign åbne posteringer vises ingen rabatbeløb i feltet Forkalkuleret kasserabat, og værdien i feltet Kasserabatbeløb er 0,00. Når April betaler de resterende 700,00, ydes der ingen yderligere rabat.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig Fak-10020 3057 25-6-2015 25-7-2015 10020 -700.00 USD -700.00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign transaktioner. April kan se, at hun allerede har fået 3,00 i rabat.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 0,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat -3,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 0,00

Derefter bogfører April fakturaen. Når hun åbner siden Kreditorposteringer, ser hun, at fakturaen har en saldo på 0,00. Hun kan også se, at der er to betalinger. Én betaling på 297,00 med en rabat på 3,00, og en anden betaling på 700,00.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 0,00 USD
APP-10020 Betaling 7/1/2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Kasserabat 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Betaling 15-7-2015 700,00 0,00 USD

Resterende betaling d. 15. juli, brug kasserabat = Altid

Hvis kreditoren giver April rabat, selvom hun betaler efter rabatdatoen, kan hun ændre værdien i feltet Anvend kasserabat til Altid. Indstillingen Beregn kasserabatter for delvise betalinger tilsidesættes, og rabatten fradrages. Betalingsbeløbet er 693,00, og rabatten er de resterende 7,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Altid Fak-10020 3057 25-6-2015 25-7-2015 10020 700,00 USD -693,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign transaktioner.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 7:00
Anvend kasserabat Altid
Medtaget kasserabat -3,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -7,00

Derefter bogfører April fakturaen. Når hun åbner siden Kreditorposteringer, ser hun, at fakturaen har en saldo på 0,00. Hun kan også se, at der er to betalinger. Én betaling er for 297,00 med en rabat på 3,00, og den anden betaling er på 693,00 med en rabat på 7,00.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 0,00 USD
APP-10020 Betaling 7/1/2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Kasserabat 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Betaling 15-7-2015 693,00 0,00 USD
DISC-10021 Kasserabat 15-7-2015 7:00 0,00 USD