Udlign en delvis kreditorbetaling med rabatter på kreditorkreditnotaer

Denne artikel fører dig gennem et scenario, hvor en kreditnota udlignes med en faktura.

Fabrikams kreditorer giver kasserabatter på kreditnotaer. Kreditor 3050 giver Fabrikam en kasserabat på 1 procent, hvis en faktura betales i løbet af 14 dage.

Faktura og kreditnota

Den 29. juni opretter April en faktura på 1.000,00 til kreditor 3050. Den 2. juli opretter hun en kreditnota på 200,00. Fra siden Leverandører åbner April siden Udlign transaktioner. Hun kan bruge siden Udlign transaktioner til at markere både kreditnotaen og den faktura, der skal udlignes. Der beregnes en rabat på 2,00 på kreditnotaen. Derfor er den samlede værdi af kreditnotaen reduceret til 198,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig Fak-10070 3050 29-6-2015 29-7-2015 10070 -1.000,00 USD -990,00
Markeret og fremhævet Almindelig CR-10070 3050 2-7-2015 29-7-2015 200,00 USD 198,00

Rabatoplysninger for kreditnotaen vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 13/07/2015
Kasserabatbeløb 2,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 2,00

April klikker på Bogfør. Dereefter gennemgår hun den gennemførte udligning. April kan se, at 198,00 fra kreditnotaen blev anvendt, og at der blev givet en rabat på 2,00. Derfor er totalen 200,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret og fremhævet Almindelig Fak-10070 3050 29-6-2015 29-7-2015 10070 -1.000,00 USD -200,00
Valgt Almindelig CR-10070 3050 2-7-2015 29-7-2015 CR-10070 200,00 USD 198,00

April kan gennemgå kreditorposteringer på siden Kreditorposteringer ved at vælge en kreditor på siden Alle kreditorer og derefter klikke på Transaktioner i handlingsruden. På denne side kan April se, at fakturaen har en saldo på -800,00. Hun kan også se en kreditnota på 198,00 og en rabat på 2,00.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10070 Faktura 29-6-2015 10070 1.000,00 -800,00 USD
Fak-10071 2-7-2015 CR10071 200,00 0,00 USD
DISC-10071 Kasserabat 2-7-2015 2,00 0,00 USD
DISC-10071 Kasserabat 2-7-2015 2,00 0,00 USD