Udlign en delvis kreditorbetaling, og udlign den endelige betaling fuldt ud før rabatdatoen

Denne artikel gennemgår et scenario, hvor der foretages delbetalinger for en kreditorfaktura og der gives en kasserabat.

Fabrikam køber varer fra leverandør 3064. Leverandøren giver Fabrikam en kasserabat på 1 procent, hvis fakturaen betales i løbet af 14 dage. Fakturaer skal betales inden 30 dage. Leverandøren giver desuden Fabrikam kasserabatter på delbetalinger. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre. Den 25. juni skriver April en faktura på 1.000,00 til kreditor 3064.

Kreditorfaktura den 25. juni

Den 25. juni angiver og bogfører April en faktura på 1.000,00 til kreditor 3064. April kan se denne transaktion på siden Kreditorposteringer.

Bilag Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10010 25-6-2015 10010 1.000,00 -1.000,00 USD

Fra siden Leverandører åbner April siden Udlign transaktioner. Hun kan bruge formen Udlign posteringer til at få vist datoerne og beløbene for kasserabatter. Forfaldsdatoen er den 25. juli, og en kasserabat på -10,00 er tilgængelig, hvis fakturaen betales inden den 9. juli.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Almindelig Fak-10010 3064 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD 990,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb -10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -10,00

April klikker på fanen Kasserabat for at få vist rabatbeløbet.

Kasserabatdato Kasserabatbeløb Beløb i transaktionsvaluta
9-7-2015 10,00 990,00
25-7-2015 0,00 1.000,00

Delvis betaling den 1. juli ved hjælp af siden Udlign posteringer

April kan oprette en betalingskladde for denne betaling ved at åbne siden Betalingskladde under Kreditor. Hun opretter en ny kladde og indtaster en linje for kreditor 3064. Hun åbner derefter siden Udlign posteringer, så hun kan markere fakturaen til udligning. April markerer fakturaen og ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes til -500,00. Hun ser, at værdien i feltet Kasserabatbeløb er -10,00 for hele fakturaen, og at værdien i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages er -5,05. April udligner derfor -505,05 af denne faktura.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD -500,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb -10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -5,05

April vil udligne præcist halvdelen af fakturaen. Hun ændrer derfor værdien i feltet Beløb, der skal udlignes til -495,00. Det samlede beløb, der er afregnet, er nu 500,00. Dette beløb omfatter en kasserabat på -5,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD -495,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb -10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages -5,00

April lukker siden Udlign posteringer. Der oprettes en betalingslinje for 495,00 i kladden, og April bogfører derefter kladden. April kan gennemse kreditorposteringerne på siden Kreditorposteringer. Hun ser, at fakturaen har en saldo på -500,00. Hun ser også en betaling på 495,00 og en kasserabat på 5,00.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10010 Faktura 25-6-2015 10010 1.000,00 -500,00 USD
APP-10010 Betaling 7/1/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10010 Kasserabat 7/1/2015 5,00 0,00 USD

Restbeløbet betalt den 8. juli

April betaler resten af fakturaen til kreditor 3064 den 8. juli, som er i perioden for kasserabatten. April opretter betalingskladden den 8. juli og markerer posteringen til udligning. Hun ser, at det beløb, der skal udlignes, er 495,00. Værdien i feltet Forkalkuleret kasserabat er -5,00, fordi rabatten på 5,00 rabat blev trukket tidligere.

Afmærket i alt 495,00
Forkalkuleret kasserabat -5,00

Oplysninger om den markerede postering vises i gitteret på siden Udlign åbne posteringer.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvaluta Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10010 4028 25-6-2015 25-7-2015 10010 1.000,00 USD 495,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 7/09/2015
Kasserabatbeløb 10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 5,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 5,00

April bogfører betalingskladden og gennemgår kreditorposteringerne på siden Kreditorposteringer. Saldoen for fakturaen er nu 0,00, og April ser to betalinger og to kasserabatter.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
Fak-10010 Faktura 25-6-2015 10010 1.000,00 0,00 USD
APP-10010 Betaling 7/1/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10010 Kasserabat 7/1/2015 5,00 0,00 USD
APP-10011 Betaling 7/8/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10011 Kasserabat 7/8/2015 5,00 0,00 USD