Rette en fritekstfaktura

I denne artikel beskrives det, hvordan du retter en fritekstfaktura, der er bogført, og genudsteder den som en rettet faktura.

Hvis du vil rette en fritekstfaktura eller salgsfaktura, der allerede er bogført, skal du åbne den bogførte fritekstfaktura. På siden Faktura skal vælge Annuller og derefter vælge Ret faktura. Vælg en årsagskode, tilføj kommentarer, og vælg datoen for den nye rettede faktura. Du kan ændre den rettede faktura og bogføre den.

Når du bogfører den rettede faktura, oprettes der en annullering af fakturaen for et kreditbeløb, der er lig med det oprindelige fakturabeløb. Derfor bliver den samlede saldo af den oprindelige faktura og annulleringen af fakturaen 0 (nul). Annulleringen af fakturaen udlignes mod den oprindelige faktura.

Når du bogfører den rettede faktura, har du tre fakturaer:

  • Oprindelig faktura – Den faktura, der indeholder de oplysninger, du skal rette.
  • Annulleringsfaktura – Den systemgenererede kreditfaktura, der er oprettet for at annullere den faktura, der senest er rettet.
  • Rettet faktura – Den faktura, der indeholder oplysninger om den rettede faktura.

Du kan identificere annullerede og rettede fakturaer på to måder:

  • Siden Alle fritekstfakturaer indeholder en kolonne af typen Rettelse, hvor du kan se, hvilke fakturaer der er annullerede fakturaer og rettede fakturaer.
  • Overskriften for fritekstfakturaen viser en status for Annulleringsfaktura '[fakturanummer]' eller Rettet faktura '[fakturanummer]'.

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis konfigurationsnøglen Fri tekst til rettelse af faktura er valgt.