Power BI-indhold til styring af kredit og inkasso

I dette emne beskrives, hvad der indgår i Microsoft Power BI-indhold til Styring af kredit og inkasso. Det beskrives, hvordan du får adgang til Power BI-rapporter, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdspakken.

Overblik

Power BI-indholdet til Styring af kredit og inkasso er oprettet til kreditchefer og inkassomedarbejdere. Det giver kredit- og rykkertal, f.eks. dage med udestående salg, forfaldne saldi, kreditrisici og kunder, der har overskredet deres kreditmaksimum. Det bruger transaktionsdata og indeholder samlede oversigter over kredit og rykkere på tværs af alle firmaer. Det indeholder også en opdeling pr. firma, debitorgruppe og debitor.

Dette Power BI-indhold består af 10 rapportsider:

 • To oversigtssider (én side for en kreditoversigt og én side for en oversigt over rykkere)
 • Otte oplysningssider med oplysninger om kredit- og rykkernøgletal, der er underopdelt på tværs af forskellige dimensioner

Alle beløb vises i systemvalutaen. Du kan angive systemvalutaen på siden Systemparametre.

Som standard vises kredit og rykkerdata for det aktuelle firma. Hvis du vil se dataene i alle firmaer, kan du tildele afgiften CustCollectionsBICrossCompany for rollen.

Adgang til Power BI-indhold

Power BI-indholdet Styring af kredit og inkasso vises i arbejdsområdet Kundekredit og inkasso.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Power BI-indholdet CustCollectionsBICrossCompany omfatter en rapport, der består af et sæt nøgletal. Disse metrikker visualiseres som diagrammer, felter og tabeller. I nedenstående tabel vises en oversigt over visualiseringerne i Power BI-indholdet til CustCollectionsBICrossCompany.

Rapportside Visualisering
Oversigt over rykkere
 • Forfaldne debitorer
 • Kunders over kreditmaksimum
 • Debitorbeløb pr. dag 30 dage
 • Åbne sager
 • Gennemsnit i dage til lukning af sag
 • Åbne aktiviteter
 • Gennemsnit i dage til lukning af aktiviteter
 • Åbne rentenotaer
 • Åbne rykkere
 • Kundehold
 • Salgshold
 • Aldersfordelte saldi
 • Rykkerstatusbeløb
 • Rykkerkodebeløb
 • Afskrivning efter årsag
 • Forfalden saldo efter område
 • Forventede betalinger
Kreditoversigt
 • Forfaldne debitorer
 • Kreditmaks. vs. forfalden saldo
 • Gitter for kunder over kreditmaksimum
 • Kunder over kreditmaksimum pr. firma
 • Anvendt kredit vs. samlet kreditmaksimum
 • Kreditgrænse vs. kredit brugt efter område
 • Kunder pr. kreditværdighed
Kreditmaks.
 • Kreditmaks.
 • Detaljer om kreditmaks.
 • Kreditmaks. pr. kunde
 • Kreditmaksimum pr. kundegruppe
 • Kreditmaksimum pr. kreditvurdering pr. firma
 • Kreditgrænse vs. kredit brugt efter område
Kunders over kreditmaksimum
 • Kunders over kreditmaksimum
 • Detaljer om kunder over kreditmaksimum
 • Kunder over kreditmaksimum pr. firma
 • Kunde over kreditmaksimum pr. debitorgruppe
 • Kunder over kreditmaksimum efter område
Forfaldne debitorer
 • Forfaldne debitorer
 • Detaljer om forfalden debitor
 • Forfalden debitor pr. firma
 • Forfalden kunde pr. kundegruppe
 • Forfalden kunde efter område
Aldersfordelte saldi
 • Aldersfordelte saldi
 • Detaljer om aldersfordelte saldi
 • Aldersfordelte saldi pr. firma
 • Aldersfordelte saldi pr. kundegruppe
Forventede betalinger
 • Forventede betalinger
 • Oplysninger om forventede betalinger
 • Forventede betalinger pr. firma
 • Forventede betalinger pr. kundegruppe
 • Forventede betalinger pr. område
Afskrivninger
 • Afskrivninger pr. område
 • Oplysninger om afskrivninger
 • Afskrivninger pr. hovedkonto
 • Afskrivninger pr. firma
 • Afskrivninger pr. debitorgruppe
 • Afskrivninger pr. område
Rykkerstatus
 • Bestridt
 • Brudt betalingsløfte
 • Lover at betale
 • Oplysninger om rykkerstatus
 • Rykkerstatusbeløb
 • Åbne sager
 • Åbne aktiviteter
Rykkere
 • Rykkerkodebeløb
 • Oplysninger om rykkerkodebeløb
 • Rykkerbeløb pr. firma
 • Rykkerbeløb pr. kundegruppe
 • Rykkerbeløb pr. område

Diagrammer og felter i alle disse rapporter kan filtreres og fastgøres til dashboardet. Hvis du vil finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI, skal du se Oprette og konfigurere et dashboard. Du kan også bruge funktionen til eksport af underliggende data til at eksportere underliggende data, der opsummeres i en visuel effekt.

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende data bruges til at udfylde rapporten i Power BI-indholdet til Styring af kredit og inkasso. Disse data repræsenteres som samlede målinger, der er klargjort i enhedslageret. Enhedslageret er en Microsoft SQL Server-database, der er optimeret til analyser. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Power BI-integration med enhedslager.

Enhed Samlede nøglemålinger Datakilde Felt Betegnelse
CustCollectionsBIActivitiesAverageCloseTime NumOfActivities, AveragecClosedTime smmActivities AverageOfChildren(AverageClosedTime) Count(ActivityNumber) Antallet af lukkede aktiviteter og gennemsnitlig tid til at lukke disse aktiviteter.
CustCollectionsBIActivitiesOpen ActivityNumber smmActivities Count(ActivityNumber) Antallet af åbne aktiviteter.
CustCollectionsBIAgedBalances AgedBalances CustCollectionsBIAgedBalancesView Sum(SystemCurrencyBalance) Summen af aldersfordelte saldi.
CustCollectionsBIBalancesDue SystemCurrencyAmount CustCollectionsBIBalanceDueView Sum(SystemCurrencyAmount) De beløb, der er forfaldne.
CustCollectionsBICaseAverageCloseTIme NumOfCases, CaseAverageClosedTime CustCollectionsCaseDetail AverageOfChildren(CaseAverageClosedTime) Count(NumOfCases) Antallet af lukkede sager og den gennemsnitlige tid til at lukke disse sager.
CustCollectionsBICasesOpen CaseId CustCollectionsCaseDetail Count(CaseId) Antallet af åbne sager.
CustCollectionsBICollectionLetter CollectionLetterNum CustCollectionLetterJour Count(CollectionLetterNum) Antallet af åbne rykkere.
CustCollectionsBICollectionLetterAmount CollectionLetterAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) Saldoen for bogførte rykkere.
CustCollectionsBICollectionStatus CollectionStatusAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) Saldoen for posteringer med rykkerstatus.
CustCollectionsBICredit CreditExposed, AmountOverCreditLimit CustCollectionsBICreditView Sum(CreditExposed), Sum(AmountOverCreditLimit) Summen af kreditrisici og beløb, kunder, som kunders kreditmaksimum er overskredet med.
CustCollectionsBICustOnHold Blokeret CustCollectionsBICustTable Count(Blocked) Antallet af kunder, der er sat på hold.
CustCollectionsBIDSO DSO30 CustCollectionsBIDSOView AverageOfChildren(DSO30) Antal dages salg, der har været udestående i 30 dage.
CustCollectionsBIExpectedPayment ExpectedPayment CustCollectionsBIExpectedPaymentView Sum(SystemCurrencyAmounts) Summen af forventede betalinger inden for det næste år.
CustCollectionsBIInterestNote InterestNote CustInterestJour Count(InterestNote) Det antal rentenotaer, der er blevet oprettet.
CustCollectionsBISalesOnHold SalesId SalesTable Count(SalesId) Det samlede antal salgsordrer, der er sat på hold.
CustCollectionsBIWriteOff WriteOffAmount CustCollectionsBIWriteOffView Sum(SystemCurrencyAmount) Summen af transaktioner, der er blevet afskrevet.